Ravnateljica dječjeg vrtića Zvončić Danica Korunek, tete i osoblje vrtića pozvali su načelnika Općine Darka Daniju u vrtić. Jedini povod ovog poziva bio je da mu zahvale na prekrasnoj suradnji u proteklih 8 godina.

Darko Dania odlučio je okušati se u kandidaturi za zamjenika župana, a kako su funkcije zamjenika župana i načelnika nespojive, ne može se kandidirati na obje. Stoga je u ovom trenutku sigurno jedino da Dania više neće biti načelnik Općine Nedelišće. Ostaje za vidjeti hoće li biti budući zamjenik župana.

Djelatnici vrtića Zvončić zaželjeli su mu puno zdravlja i uspjeha u daljnjem životu. (nl)

Povratak na naslovnicu…