“- Ludi, tak je lépo vréme ka je kvâr biti dóma. – Hote idemo f šumo brat vrgáje.”

Onda su pajdâši pitali Đuro:

“- A jęga jih? – Râsejo? – Bómo kaj nabrali?”

Đura je povedal po istini:

“- Velijo da râsejo kak nori. – Mislim da bomo jih nabrali! – Ali ne garantéram!”

Drago i Fęri so se zótím složili i kcój povedali svoje:

“- Pa čé namo najšli vrgáje te bomo nabrali kost’aje!”

Ženske se jih pitale:

“- A jęga ga bâr kostaji? – Bómo kaj najšli?

Drago jim je rękel:

“- Kuko sam čul, da ga ga jih letos hajdi! – Ali – ne garantéram!”

Toti petek odvečer Đura je vužgal traktora ka nado mórali vute šumske kolomije tirati luksozne aote. Spravili so se si skup f prikolico i otpravili so se f šumo!

Đura je pęlal po šumski lęši kak dalko se dâlo i te so postâli. Ludi so poskâkali doli i hapili se iskati vrgáje. Iskali so, ali za jęn čâs so nika né najšli. Móži so se onda sęli kre traktora, na jęn trček so deli litra z vodom i pomalem se spominkvali. Žénske so jih beštejarile:

“- Kaaaje?! – Bote išli iskat vrgáje ili bote tu sed’eli i pili? – Tak namo nikaj najšli!”

Moži so jim rękli tak kak obično – da jih očejo odrinoti:

“- Vi samo ite iskat, a mi dójdemo za vami!”

Žénske so jim sponęsle:

“- Vrgáje je treba iskati! – Tak ka bo se stâlo pre špricaro, tak se sigorno nębo nikaj najšlo! – Kaj smo dojšli sém pit ili iskat vrgáje? – Mi idemo iskat! – Dójdite za nami!”

Đura jim je, pajdóčki, s kupicom v róki otpovedal:

“- Mogóče bomo dojšli, ali – nębremo vam nikaj garantérati!”

Žénske so se šęgoma otpravile f šumo. Da so dišle, moškârci so deci dâli ovakše nâputke:

“- Deca, dok se mi star’eši počivlemo â, okóli so kost’aji! – Bęrite! – Bomo jih dóma pękli!”

Deca so počela brati kost’aje, ali…

“- To pika! – Nędajo se širom zeti! … Joooj kakše pikače imajo…! – Né moči! – Neeejde!”

Móži so jih vuč’ili:

Grnite jih scela f kórpo i … siplite sam tak f trugo! – Bomo dóma čistili da bomo jih išli peč!”

Omladina je brâla kost’aje f kórpo! – Grnoli so, zob’ačili i sip’uvali f trugo.

Móži so spili tote litre kę so meli ze sobom. Sunce se pomalem zravnalo prék Ivójščice. Minola je peta vura, ravnalo se k šesti! – F šesti je na tevejo Hajduk Dinamo, a – bâb odnikot?!

I več da je bilo trifrtâl šest, spazijo jih! – Zdâlka so se mučen’ički vlekle žalosno srd’ite!

I móži so bili srd’iti. – Đura je i malo ponorel! – Počel kričati je na jih:

“- Dé ste tak dugo? – Pa ste vi normalne? – Pa znâte vi ka je f šesti Hajduk Dinamo?! – Ęjde gori! – Flętno! – Najęmpot! – Idemo! – Lačni smo kak vuki… i utakmica…a vi…? – Sędite se!”

Žénske so mo se z – plâčnim glâsom fpirale, plézle gori i jâfkale:

“- Malo smo zablódile, a vas odnikod!? – A mi sirote…?! – Pa ręko, bote nas iskali… bote nas najšli ili pa bomo vas čule…!? – A kaj bi! – Nekaj smo i nabr’ale… A – komârci?! – Taak so nas žrli ka smo cvilile! – Čé duže, huje! – Očeš videti dé tijam so nas spikali? – Â! … Jer pólne je bilo toplo, pa smo se létno blékle, a vę… taaak so pikali… poględnite kak smo požrte!”

Dedi so nikaj né šteli né gledati né poslušati! – Sam so se drli kak nemâki – naj poskâčejo gori (kak na utovaro)… da je sila, da je utakmica, da so lačni.. da kaj se z’igrâvlejo… koga vrâga!?

Čim so splézle f trugo, isti čas je génol! – Cuknol je…! – Žęnske so se prekopicnole f prikolico, pocurele i fkotale se med resprestrte pikeče kostaje! – Dojšlo je do kriča, cvileja i preklijaja! – Nešterna je Đuro đojknola… jęna je glodnola Pepija…! – Svâja! – Krič!

Skujkale so i bajale:

“- Vi prék#$%&%$# razbojniki! – Nigdâr več z vami…! – Tam so nas nesréčne komârci spikali tak ka smo pisane! – Opče vas je né bilo brige! Vę da smo dojšle, namesto ka bi nam léčili rane, vi ste nas ste išče fkotali f pik’ečaj kostajaj… da vas prék pręstvori i …!”

Đura je tiral traktora ka čim predi dójdejo na utakmico i sam jim je nazâj povedal:

“- Lépo sam vam rękel da vam nikaj nębremo garantérati…!?!”

Tak so jih boleče i rajene f prikolici lifrali dimo. Čé je bole drnkalo to su one bole skujkale i jâfkale. Nekak so se dopel’ali dimo. Dedi so poskâkali pred televizor i gledali Hajduk Dinamo. Žénske pa so (takša jim je sódba) hapile se – delati jim jestvino.

Za pól vure su porinole pred jih protvana s kelešicom. Dedi so to kóma preštimali – kak so steklo gledali utakmico i žereče navijali. – Nó pajdóč so hačili kelešico i pokali kak mlaci.

Te je dojšlo polovreme. Te so se Drago, Fęri i Pepi, s’i tri najęmpot, zagnali na zahod. Đura je to kak né štel videti jer bilo mo je neogodno, pa se obrnol kręj od tote stiske pred šekrétovaj vrâtaj. – Brnol se je k žénskaj, pa jim je vóščil nešterno povólno i lépo réč:

“- Čujte puce, a kaj ste nam to spękle? – Morem vam ręči da je bilo jâko tečno i jâko fino!”

Sida i Liza so jim, nekaj bolše vóle, rękle:

“- To je kelešica s kostajaj i z vrgójaj kę smo dénes nabrâli.”

Te je Đura išče jęmpot pofâlil jestvino… a onda se je kak, nekaj zmislil i – zapital išče i to:

“…A pozate vi puce – gobe, štere so dobre, a štere so nore i néso za jesti… ka naj bile otr…?”

Pepijova Liza mo je dosta ozbilno rękla:

“- Sósed, uglavnom nešterne poznamo! – Ali vam nikaj nębremo garantérati!”

Povratak na naslovnicu…