Đurini dâlji sósedi Drago, Pepi i Fęri so si i letos na prtuletje, na sejmo male živâdi, na Rasapo kupili saki po tri plemen’ite pasmine golobi. Vę tâ živâd léče okóli po luckaj gruntaj i dok nârod gled’i nogometa, ovi jim vuni gospodârijo i f srójbaj sę poščukajo i onesnâžijo. Đuri so réšili frtâl kurožjâka kuruze… K tomo, na vrt so se dotęple vrane, srake i jâstrebi! – Zobajo zrje, krâdejo kokoši, jęjci, piščance i to je hujše od kuge, a… nišči nika! – Tu je treba nekaj zmisliti.

Đura na grunto od negda skrivle luftarico štero je po Eskajo herbal z Društva “Boško Buha” Dominkoš. Dozval je vnuka Jožeka i z jim se je vuni, nastihoma ovak dogovârjal.

“- Jožek, dehni si malo od totoga vrâžjoga nogometa! – Imam za tębe bolšoga posla i bole napetoga: boš mi réšil grunta od prirodni i neprirodni neprijateli? – Imam luftarico! – Na vrto ga ga saki dén sraki, vrani, jâstrebi i golobi, oni divji i oni šteri so išče né podivajli! Vništâvlejo nam zrje, fóndajo kokoši, krâdejo jęjci, nosijo piščance…! Od zutra jutra, jâ ti dám luftarico i métke i – kaj vidiš ka obletâvle grunta – strélaj! – Aaali paaazi! – Naša puška je né prejâvlena pa tak néti dozvolo némamo! Zâto bodi lukavi i potmajhen! Nišči te nęsmi videti i za strelbo nęsmi zazvediti! – Jâ bom ti pošteno posla platil… kak ti jâ sę plâčam!”

Onda mo je Đura išel dâvat nâputke štere znâ od vojske:

“- Jožek, dok primeš puško v róko paaazi! – Cev treba navék biti brjena napré. Pred tobom i cevjóm nęsmi biti nišči, samo ono kaj črez muš’ico čâkaš, vrano, srako, jâstreba ili goloba, i to – dęri! – Napravi si zasjedo, kamofléraj se i – strélaaaj!”

Jožek mo je norčlivo povedl nazâj:

“- Ęh deda! – Ti i tvoja vojska! – Tam si se sigurno nikaj spametnoga né nafčil. Jâ ti za barataje s puškom i cilaje znâm tripot vęč po tomo kaj sam čul od selski râbšicari, nego vi z jugoslavenske vojske. Pa i z kaobojskih filmi sam se nafčil tulko toga ka ti nigdâr naš znal!”

“- Dooobro Jožek! – Na tu ti je puška, métki i idi, delaj i – paaazi!”

Jožek si je f pârminomo kukrlino napravil čeko! Gori je trmel céli dén i črez lukjo strélal sę kaj je perótilo ober i okóli vrta, kulko luftarica nęse!

Kak je pólne zvon’ilo, Jožek si je napravil paozo, a i baka Sida ga je zvâla na obed. Đura se vuti čâs dok je Jožek obedoval, odšpancéral na vrt ka vidi – kakšo je stanje! – Začas je dolętel nutri i počel na Jožeka kričati kak nemâk:

“- Jožek, pa si ti normalen? – Kaj si nam tó napravil! – Pa strelil si tri naše kokoši! – Dvé tam lež’ijo i išče ričejo a jęna se je čistam rest’egla! – Pobęri se dimo i s tobom več nečem meti nigdâr nikšega posla! – Ti šintar #$%&%$$# ! – Več nigdâr naš dobil puško!”

Jožek se je prâvdal:

“- Deda, to je taktika – da se stréla i râpšicâri…. Ti se ne razmiš f tó! – To se tak déla…”

Zabadav! Đura mo je rękel:

“- Naj motati! – Gjus! Pobęri se dimo! – Več nigdâr ne délam s tobom! – Ti je jasno?”

Jožek se je spuhnol, ostavil jestvino, skočil na biciklin i srdit se otpęlal dimo f Čakvec.

Za dęset minót se na vrâtaj čulo “ding-dong”! Precednik Mésne, dvâ lofci, komonâlni, Pepi, Drago i Fęri!

“- Đurek, dojšli smo po prijavi! – Nešči je kolegaj Pepijo, Dragijo i Fęrijo, dok oni nutri gled’ijo nogometa, vuni na vrto postrélal prék tridęsti golobi! – Svedoki ga malo jer s’i gled’ijo nogometa, ali … velijo da so se od tębe čuli šusi…. – Kaj Đurek znâš o tomo?”

Đura je zanémil, róm ka je zgovoril…?!

“- Nęznam. Jâ gled’im nogometa vdur marš pa nęznam…kaj vuni… Idemo glet…”

A na vrto, najšli so … streljene golobe i – tri streljene kokoši! – Đura se čudil:

“- Istina! – Točno! – Nekšna bod’ala je strélala … i â… męni… glejte, â tri kokoši! – Išče ričejo!? – Treba totoga najti, da mo $%%&$# jegvoga..! – Valda ne mislite ka sam jâ sám sębi…!? – Aaaali, nekši vrâk stréla dok mi gledimo nogometa! – Treba to iti… najti!”

I ovi so se čudili:

“- Bormeš, istina…! – Naj valda vi sámi sębi strélali svojo živâd?! – Idemo vę dale glet! Po redo! Najpredi k tębi Pepi, te pa k tębi Drago, te pa … i to prre sakim – temelito! “

Kak so se obrnoli prti vum, Drago, Pepi i Fęri so ovaj z mésne povédali:

“- No, dečki… pa vę te… čé je tak… ka namo komplicérali… naj bó.. né treba… pustite… !”

Dišli so. I več so né dojšli. Sida je rękla Đuri:

“- Idem na vrt one tri kokoši sčistim! – Tak-i-tak sam kánila dvé za zutra zaklati za …. pa vę te… jęna gori ili doli… Čuj zovi naše na navęčer, med dvéma utakmicama, da ga ga vę hajdi mesa… jâ porinem dvé kokoši f kâhlo… pa naj dójdejo…!”

Đura je zvâl ščerko Zdénko i zęta Ivija. Javil se je Jožek:

“- Čuj Jožek, baka zove ka dójdete na večerjo! – Pęče kokóšje! – I tu bomo gledali nogmeta i nate nikaj kvârni! – A ono… več namo…! – I résen, móram ti platiti…!”

Povratak na naslovnicu…