V létno odveč’erko so se žénske spravile brât gomilice. Sida, Liza, Ilka i Jula so zrękle da jim móži sako jutro pijejo čaja – râjši nego kâvo (jer se f čaj more vlij’ati žganica, a f kâvo se nębre), i da se pre jivim hižama gomilice jâko puno troš’ijo.

Dok so se dogovârjale ka pólne pejo, moškârci so se f škedjo neka dogovârjali.

Sida jim vel’i: “- Dečki, mi idemo brât gomilice vót tâ kak je Veliki Štuk, ka gled’i prti Polevama. Za tri-štiri vure smo dóma. – Ka naaaate dišli f krčmo!? – Ka se naaate nap’ili!?”

Moškârci so se ovrédili na takšo vurčeje! – Za kakše jih žęne imajo!? “- Siiida, pa kak ti to opče pâdne na pamet?! – Bezobraznice! – Na kaj vam mi zgled’imo?! – Kaj smo mi pijánci?!”

Sę štiri žénske so se glasno smijâle, a Sida jim je pajdóč potm’ajhno spust’ila: “- Ah kaj bi, pa žabe je teško natir’ati vu vodo!” Žénske so z jih delale sméhe i otpravile se prti polima.

Dedi so neka grdoga zmóndali, néso jim rękli néti “adijo” i néso jih šteli gledati.

* * *

Žénske so štiri vure iskale gomilice i néso nika najšle. Ne râsejo. Bilo je vróče. Bile so trudne.

Sida zazove na mobitel Đuro: “- Đura, dojdi z aotom po nas! – Noge nas bolijo. I žejne smo!”

Đura vel’i: “- Može! Idem f podrom ka vam natočim i dójdemo! – Ali povič točno – dé ste?!”

Sida veli: “Nębrem ti povedati, da – nęznam! Hodimo več jęno vuro, kuruze so visoke, ne vidimo né Čepa, ne nikše hiže i opče nęznamo dé smo!”

Đura ji vel’i: “- Nębremo dojti do vas čé nęznamo dé ste! – Zazvedite dé ste, pa nam javite!”

Za jęno vuro, Liza zove Pepija: “- Pepi, dójdite po nas! – Zgob’ile smo se … jer kuruze so visoke pa ne vidimo néti čé smo dalko ili blizo Čepa! – Bote nas najšli! – I zémi neka za piti!”

Pepi ji vel’i: “- Lizka, génoli smo! – I pij’ačo smo zeli! Iščemo vas! – Vę bomo prék štreke f polima postâli i zatrobéntali a vi čé nas čujete, glasno kričite “tuuu smo”!

Žénske so poslušale, néso čule peręcko, ali so sęjeno zijale “tuuu smo”!

Jęno vuro kesneše, Ilka zazove svojega Fęrija: “- Fęri, #$%&%$#, pa dé ste?!

Fęri vel’i: “- A dé ste vi? – Pęlamo se! – Iščemo vas i nigder ga ga vas né!”

Ilka vel’i: “- Nęznam točno dé smo jer se nič ne vidi i néga nikši hiž! – Žurite se, žejne smo!”

Fęri ji vel’i: “- Ilkica, mi bomo vę postâli z aotom i zatrobéntali, a vi zakričite “tuuu smo”! – Morti bomo se čuli, ka se lęži nâjdemo! – Može?” “- Može!”

– Ali, zgled’i da je nišči nikoga né čul!

Spuščala se kmica. Jula zove Dragija: “- Drago, pa dééé ste? – Čé nas flętno ne nâjdete, pomrle bomo od žeje i doli spocurele! – Postójte znova i zatrobéntajte!”

Drago ji vel’i: “- Evo, iščemo vas več vuro i pól! Štiri pót smo več stâli i trobéntali, i poslušali i vę bomo peti pót postâli i zatrobéntali, a vi ako nas čujete, fést kričite “tuuu smo”!

– Zgled’i da je spon’ova nišči nikoga né čul.

Za tri vure, žénske so najšle štreko, vidle Nędelskoga turna i – nekak prenajšle póta prti dómo. Maršérale so prti svetlima i dovlekle se do Glavatišča f črni kmici, trudne, pretrte i žejne!

– Pred krčmom “Kata rajska vrâta”, vuni na tarasi Đura, Pepi, Fęri i Drago – pijejo špricare!

Đura je róm vuti čâs telefonéral Pepijovi Lizi, pa je kričal tak ka se čulo po céli vulici:

“- Lizika, dé ste? – Iščemo vas več tri vurre i nębremo vas najti! – Moja Sida mi se ne jâvla! Morti ji je fcrkel telefón!? – Čuj, vę bomo znova postâli i ósmi pót zatrubili, a vi čé nas bote čule, fést kričite “tuuu smo”!

I Đura mobitela porine v žęp. – Dečki so zdigli špricare i ósmi pót nazdravili!

Z vulice pred Katinom krčmom se začulo: “Tuuu smooo” #$%&%$# !!!

Povratak na naslovnicu…