Prę Đuri je pajdašija, Pepijovi, Fęrijovi i Dragijovi, skupno čakala Nóvo leto. Žęne bodo dâle nekaj narézanoga, nekaj s tiblice, nekaj pijače s podroma nekaj, róm za silo z štacuna… Deca so méla svojoga tuluma v Đurijovim vęšteto. Oni só si neka sómi cmrlili i trli svojo mužiko.

Đura jim je dâl vęšteta i rękel “- Mooože, sam ka kaj ne vužgete! I najte piti puno alkohola!”

Dok so se dogovârjali kóli stroška, Đura je povédal svojaj gostaj, kak bo jim obračunal svojo vino. Išče jim je rękel kak je z mlâdaj takâj napravil fer dogovora:

“_ Mlâdaj sam rękel ka se – naj napili i ka bomo i mi pazili ka se namo odma nalokali! Za v noči sam jim sponzoréral pędeset evri, ka si pokopuvlejo petârde i rakete i drugo – za strélaje, jer jâ jako obožâvlem toto pokaje, toto svečano dódjaje za Božič, Nóvo leto i za Vuzem!

Ovi drugi, posebno žénske, so ga žereče nap’ali:

“- Kaj, ti to Đura sponzoréraš? – Kaj ti némaš pamet?! – Vidiš ka céla država bráni i brénza toto ponorévaje z strélajom! Vidiš kak je to opasno za lude i deco! A kak stopram stradâvlejo srmački peseki!? Morejo dob’iti takše traome ka tjęden dni nado lâjali! – Tó treba zabrániti!”

Đura se odmeknol od jih, vupral vu jih prsta i besno jih je beštejaril:

“- Kaje vi preobrjenci?! – Lumpenproleteri! – Kaj blęhetnejo na radijo i tęleviziji, vi držite pod – zâkon!? – Smeta vam strélaje? – To isto so delali komonist! – Bránili so strélaje samo zâto, ka se naj slavil Božič ili Vuzem i sam zâto ka bi se zatâpšale krščajske plęmen’ite tradicije i naši običaji! – Znâte vi ka so odnavék farofi meli na spisko inventâra po dęset možâri, ka se za velike svetke rędovito strélalo! – Opče némate telentoma za etno-štimong i za našo tradicijsko kulturo! Negda smo po dvâ tjedne prije i dvâ tjędne posle Božiča i Vuzma, smrdeli po karabito tijam na drugo stran ceste! A tębe Drago i tebe Feri so f škóli opče, v razred – né pust’ili zaradi karabita! Ti Pepi pa si opče né hodil f škólo tote dneve da se strélalo v Dol’ičo – makar so dóma drugač mislili! Kaj se tiče pesi, râjši zahtévlite ka se zabráni grmlavina, štera je skorom saki tjęden i od j’e pesi najbole stradajo!!”

Dâli so mo na praf, sam ka se nado svadili predi neg je red.

Za doček so se shâjali, bliže devete.

Žénske so pom’alem nosile na stol. Jeli so. Došli so na stol i litri. – Aaali, dečki so odkrâja nikaj né pili, ka se naj prije vremena našusali!

Vuni se čulo vugodno predbožično dódjaje i strelba. Saki čas so se zdigali od stola i bejžali čręz obloke glet, rakete v zrâko, na jęn oblok žénske, a na drugi – dedi!

Dedi so pre obloko komentérali:

“- Gleeediii â! – Ober Krčev’ini! – Kakša lépa raketa! – Tak se v zrâko rescvela kak majoški maki v Drgęzi! – A â? – Poględnite one dvé ober Mičija!? – Kaj da je z Kepkenedija v zrâk zletéla céla Ęrnijova foringa žrjâfke! A glejte, dečki, â ober Grabanic! Ti meglo! – Kaj so prti nędelski artil’eriji Bed blu bojsi ili Torcida? – Nič! – Gledite toto milino, lepóto, krasoto..!”

Pólek, nad drugi oblok so lukale žénske. One so ovak komentérale:

Poględni ti toto raketo z Mrzloga pola?! To da takša póči i ręstępe se v zrâko, to navék v zrâk odlet’i céla jęna moja rata za Zdénkin kredit! – A glej toto ober Dol’iča i ono ober Varad’ina”, vel’i Liza!? “To ti se je f sekundi v zrâko skâdela céla Pepijova, Plénkovičova povišica! – A óóóva â? Gledi ti to! – To se ti je vę v zrâko rezletéla céla Pepijova dęcemberska pénzija!”

Te je Đura rękel da je dosta tog gledaja čręz obloke, da bo za jęno vuro pól noči, a da so išče nikaj né spili! Zâto je bole ka ido za stol, ka se naj, predi kak je red, posvadili!

I Đura je móm, kak prâvi domâčin, natočil sima prve špricare, malo ober risa, malo jakše ka čim predi dob’ijo radno temperaturo i kak prâvi domačin jim je zapovedal:

“- Ęjda ve, kak to nalâžejo naši stâri glavatiški običaji, zdignemo se, nazdrâvimo si i s’i spijemo na ex: “U ime krsta do maloga prsta! Živeli!”

Nazdravili so… “čin – čin”

Te pa, da so si šteli gutnoti, točno pod jivim oblokima, nekaj je eksplodéralo, tak počilo, roknolo, tak ka so šâjbe zacvingetale, ka je žarola požmérknola… ka so se lud’ém kupice v zrâko ręzlij’ale, a žénskaj i – z rók opâle! – Pepi i Đura (kupice so zadržali v rókaj) so na rit op’ali, s tém ka je Đura – fulal stolca, a Pépi se je najšel (né znati kak) pod stolom krę Đure!

Žénske so zazivale! – Zjâfkâvale! – Ovi so kleli! – Pepi je buncal “kaj je” i “dé sam” i “štó je tó”… Đura je cvilil kak štâlni zâjec! – Ove so ga išle zdigat… – A on je kričal… “Jaj, naj… Né me tu prijeti!”, “Bol’i… jaj”.. “Najte me lov’iti… néti tu… i tu me bol’i”… “Néti tu”… “Bol’i…! – Sida, idi zovi črlénoga križa!”

Sida se kak stréla v gajk zaletéla, a na gajčanaj vrâtaj na – Jožeka naletéla, šteri vęselo zakrč’i:

“- Deda! – Si videl? – Si čul? – Si videl kak si dobro investéral? Ha? – Ti Bosno!”

Te je krę Side poluknol f kuhjo… i videl ove dvâ na podo i pod stolom… i zakričal jim:

“- Deeeda, deeečki! Pa najte tak nâglo… Pa dogovorli smo se… – Vę stopram idejo one kę si ti deda sponzoréral… vę bomo pustili óne prâve!”

Povratak na naslovnicu…