Đurina Sida se pot’epala pre Pepijovi Lizi. Vróče. Pólne je odzvon’ilo. Ravnalo se g ob’edo.

Sida vel’i: “- Tiii, dénes bo vróče kak f peklo! Idemo nekam odvečer, ka se reshlad’imo!”

To je čul jén Đura, pa vel’i: “- Mogli bi iti na Drâvo! Vi žénske se morete kópati, a jâ i Pepi bomo lov’ili ribe. Kaj primemo to móm spęčemo! – Može?” “- Mooože!”

Pepija je itak neka giftalo: “- Čuj, a kapa čé nas štó pita za ribičke dozvole? – Jâ jo némam!”

Đura mo zmâhne z rókom: “- Štóóó bo te kaj pital? Nišči te nav nîti videl f šâro i trst’iki!”

Odvečer so se otpravili. Đura je del pod haobo dvâ bambose, jęno špulo najlona štero ima išče – kak je dojšel z vojske, nekše hrđâve hâkle, a štoplini ima vék na zalihi – kulko očeš. Sida je déla f haobo kruha i fal’at jegera.

Dopl’ali so se na Drâvo, po nekšaj pótaj črez kur’uze, do nâsipa, s kotâčaj do vode.

Đura je mel glâvno réč:

“- Vi žénske se ite sunčat tâ, malo dale, ka nam nate plašile ribe, jer hajdi žlabrate. Da primemo ribe, mi bómo vas zvâli.

“- Pepi, tu sam ti nav’ezal na bambost najlona i hâkla, del gori olovo i štoplina. Tu so ti gliste i črvi. Ti tu lóvi! Tu bodo ti fést grizle! Jâ idem dvajsti kor’aki dale – ka namo zaplétali i jęn drugomo plašili ribe! Čé primeš kakšo veliko ribo, te me zovi ka ti pomorem zvleči!”

Pepi je pecal tu a Đura tam. Za pó vure so dobejžale žénske i pitale Pepija: “- Si kaj prijal?”

Pepi je rękel: “- Nika. Zgled’i da dénes opče ne grizejo!”

Po čâso, žénske pâk dójdejo k jęmo i pitajo ga: “- Grizejo kaj?”

Pepi jim srd’ito vel’i: “- Jeee! – Grizejo! – Komârci! – Kaj ste tak dosadne? Ite se sunčat i kópat! – Bom vas vre zvâl da primem!”

Dišle so.

Za pól vure Pepijo se bambos stępe, najlon zepne, štoplin ftopi, a on cukne v zrâk, tak ka je po zrâko zafučkalo! – Neka je bilo gori, sam ka je to sę skupa z najlonom odlet’elo nazâj v globoki šâr! Pepi počne skâkati i zijati: “- Riba! – Riba! – Prijal sam ribo! – Veeeliko! – Dukšo kak najvekši prst! Tu je! Tu, negder f trâvi! – Prâva riba! – Đura, hoj glet! Žésnke hote glet! Riba! – Lééépa! – Velika!”

Dobejžale so Sida i Liza! Dobejžale so … dé je … išle iskat v globoki šâr! Iskali…! “- Dééé je?” “- Tu negder mora biti!” – Išče Liza, išče Sida, išče Pepi …! “- Pa dééé je?” “- Čâkaj, dé je najlon?” “- Tuuu je! … Tu je i riba! … Lééépa! Vekša od najvekšega prsta …!”

Pepi donęse ribo vum z šâra. Zravna se… jęmle doli z hâkla … a pred jim se postâvi – nekši ded! V radničkaj hlačaj, v batovim škorjima i f lovačkim škrlâko. Gledi Pepija, pa ribo, pa Pepija, pa ribo…

“- Prosim, imate vi ribičko dozvolo?”

Pepi se zmrzel. Riba mo je pâla z rók, dvâpot se prekop’icnola po trâvi i štrbujknola vu vodo!

Pepi mo veli: “- Némam!”

Sida pita skrušeno: “- A kaj vi gospon, vi ste inspektor za ribe?”

Of vel’i: “- Jâ sam kotarski ribočuvâr!”

Liza vel’i: “- Čujte gospon … mi smo né dojšli sém na ribičijo … Pepi je to nekšo ribo najšel f trâvi … i tak ju je … … ste vidli … kak je i kánil … nazâj pustil vo vodo …!”

Sida se por’ine: “- Gospon, mi smo tu sam na urlabo … na sunčajo … ste za jęn špricar, … bote si zeli â, malo jegera … pa kruha …

Of se móm odobrovóli i zéme si falat kruha i jegera i segne za špricarom …

Vu to z globoke trâve zide vum Đura!

Pita on Pepija i totoga deda strogo: “- Dobar dan! Molim Vas ribolove dozvole?”

Pepi vel’i: “- Jâ jo némam, kak sam več predi rękel!”

A of drugi pita Đuro:”- A imate vi dozvolo?”

Đura segne v znutrašji žęp, spukne vum kartóna z slikom i pokâže Pepijo! Pepi pol’ukne v Đurin papér, vidi dokomęnta z Đurinom slikom, kakšo je išče nigdâr né videl i veli:

“- Bormeš, je!”

Čim je to Pepi rękel, of drugi ded se brne kak šprih, zajaše svojega biciklina i zgine črez globoko trâvo … i néso ga več vidli!

Pepi, Sida i Liza so se čudili i pitali Đuro – po čęmo je znal ka je – toti nekši prevarant … ki néti sâm néma dozvolo … ali se je štel prectaviti kak ribočuvâr!

Pepi je rękel: “- Predi sam se prešpancéral po guščârjo kre nâsipa i črez grmje i trstiko videl totoga zdâlka, kak z Drâve zvlâči križâka i mrežo i kak si jih je posprâvlal v grmje, kaj je pre ribičiji najstrožiše zabrájeno! Móm sam znal da je krivolovec!”

“- Đura, saka ti čast” – rękle so žęne i preslavili to z litrom i vodom i jegerom. Dale so več né lov’ili, jer so né grizle, a komârci jęso grizli. Pomâlem se zap’utili prti dómo.

Da so se pel’ali dimo, Pepi narâhom pita Đuro ono kaj ga je célo vréme šrâjfalo:

“- Đura, znâš … né me brige, ali … od da ti imaš ribočuvarskoga ispita i dozvolo ka moreš kotrolérati druge ribiče?”

Đura mo vel’i: “- Pa, némam ti jâ nika, Pepi?”

Pepi se zač’udi: “- A, kaj si mi onda pokâzal – da te je of pital … čé ti imaš …?

Đura mo vel’i: “- To ti je legetimacija za paz’itela gróbja, od onda da sam delal!”

(Jâ)