Kandidat za načelnika općine Nedelišće Matija Žugec, zajedno s kandidatom za zamjenika Ivanom Klekarom, održao je danas 9.4.2021. predstavljanje izbornog programa. Predstavljanje programa simbolički su organizirali u Nedelišću ispred SRC Trate.

Povod odabira ove lokacije, objasnio je kandidat Žugec: “Današnje smo predstavljanje s razlogom pozicionirali ispred jednog od najbolje zamišljenih projekata, a istovremeno najlošijeg i najskupljeg projekta dosadašnje vlasti. U ovaj je stadion, od početka kada je započela realizacija 2004. godine pa sve do danas uloženo ukupno 17 milijuna kuna. U pitanju su ogromni novci uloženi u infrastrukturu i izgradnju koja je imala brojne nedostatke kao što su loša hidroizolacija i prodiranje vode na teren, da bi kasnije općina ulazila u sudski spor sa izvođačem radova, te je samo pitanje vremena koliko će još troškova mještani Nedelišća morati platiti iz svojeg džepa za konačni završetak stadiona.”

Žugec ističe da je prije 20 godina Nedelišće bilo primjer gospodarskog i društvenog razvoja, a danas je primjer sredine u kojoj se gotovo ništa ne događa i iz koje mladi odlaze. “Pored brojnih neiskorištenih prilika za povlačenje sredstava iz EU fondova, nedostatka sluha za sve društvene skupine, posebno je zabrinjavajući i gospodarski pad. Jedino se ima sluha za brojne Udruge na koje je samo ove godine utrošeno oko 2 milijuna kuna, a bez ikakvih saznanja koje aktivnosti su financirane tim novcem.” – istaknuo je Žugec.

“Danas se puno piše i o industrijskim zonama Nedelišća u koje je uloženo više od 10 milijuna kn, a koje ne generiraju nova radna mjesta, te i dalje stoje poluprazna. Krajnje je vrijeme za promjene u općini Nedelišće, a mi tu promjenu nudimo mještanima sa našim programom.”
U nastavku, kandidat Žugec je detaljno objasnio svoj izborni program: “Za početak u planu nam je riješiti jedan od najvećih problema općine, prometna zagušenost. Želimo realizirati sjeverni obilazni pravac i tako rasteretiti ne samo promet kroz Nedelišće, Pušćine i Gornji Kuršanec, već i rasteretiti i međunarodni promet kroz Gornji Hrašćan i Trnovec, na način da bi sjeverni obilazni pravac prolazio iz smjera Čakovec – Trnovec do graničnog prijelaza uz prugu, s odvojkom prema obilaznici Varaždin kod mjesta Hrašćica što bi podrazumijevalo most preko rijeke Drave i spajanje na postojeću direktnu liniju prema autoputu. Samim time kroz obilaznicu bi se slijevao promet iz gornjeg Međimurja, a koji prolazi kroz Slakovec, Dunjkovec i Macinec.

Sljedeći veliki projekt je izgradnja nove osnovne škole koja se provlači već 10 godina bez konkretne realizacije. Jedna od najvećih općina u Republici Hrvatskoj zaslužuje novu i modernu osnovnu školu koja će zadovoljavati sve uvjete potrebne za jednosmjensku nastavu i cjelodnevni boravak naših učenika.

Potrebna je i izgradnja novog vrtića zbog nedostatnih kapaciteta postojećih. Postoji velika potreba mladih roditelja za smještaj i za dnevni boravak male djece. Žalosno je što veliki broj roditelja djecu vrtićke dobi mora svakodnevno voziti u Čakovec ili obližnja mjesta u dječje vrtiće.
Jedan od najznačajnijih projekata je i prenamjena dvorane MESAP-a u poduzetnički inkubator, gdje bi svrha MESAP-a dobila novo značenje. Plan je promijeniti namjenu iz dvorane gdje se godišnje održavaju 2-3 koncerta, u poduzetničko središte Nedelišća. Potrebno je ponuditi poduzetnicima prostor gdje mogu započeti obavljanje svoje djelatnosti, pomoći mladim start-up tvrtkama da krenu u poduzetničke aktivnosti te poticati razvoj novih inovativnih i digitalnih industrija, sa posebnim naglaskom na inovatore.

Osim glavna 4 projekta, naveo je još nekoliko značajnijih za koje će se zalagati, zajedno sa kandidatom za zamjenika, poduzetnikom iz Nedelišća gospodinom Ivanom Klekarom i dobrim timom na listi za vijeće.

Na kraju, Žugec je zaključio : “Smatramo da je nakon 20 godina dosadašnje vlasti većini stanovnika općine Nedelišće jasno da je vrijeme za promjene.” (nl)

Povratak na naslovnicu…