Općinsko vijeće je 2004. godine donijelo odluku o utvrđivanju granica naselja, te izmjene iste 2005. godine. Tim je odlukama formirano zasebno naselje Parag, koje je tada izdvojeno iz područja Trnovec-Parag.

Tadašnjim detaljnim planom uređen je i “sadržaj” naselja na način da su, za buduće potrebe, predviđena i posebna područja za eventualnu osnovnu školu, društveni dom, sportsku rekreaciju i slično. Međutim, bespravna gradnja stambenih kuća u naselju, nije previše marila za detaljni prostorni plan, pa su kuće izgrađene po čitavom naselju, i u potpunosti popunile cijelo područje naselja. Štoviše, izgradnja kuća je započela već velikim dijelom i izvan službenih granica naselja.

Općina Nedelišće je stoga donijela odluku o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag.

U raspravu na općinskom vijeću uključio se potpredsjednik vijeća Ivan Marciuš te konstatirao kako je još za mandata bivšeg načelnika bilo rečeno kako će se u Paragu graditi dječji vrtić i škola jer najviše djece ima u tome naselju. Postavio je pitanje da li će se ovim izmjenama i dopunama omogućiti gradnja dječjeg vrtića i škole, te da bi bilo dobro proširiti naselje na način da se to omogući.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania objasnio je u raspravi da se ovom odlukom prvo utvrđuju granice naselja, a da će se namjena zemljišta utvrđivati detaljnim planom. Također je potvrdio da su zemljišta za gradnju dječjeg vrtića i škole osigurana.

Javna rasprava o detaljnom planu završila je 31.12.2019. godine, pa će Parag uskoro imati osigurana zemljišta za sve svoje potrebe. (nl)

Povratak na naslovnicu…