Minolo je Nóvo leto i fęšte i prfkači i čestitaja i kušuvaja … Đurina je Udruga penzijonéri dobila opomeno od porezniki, ka móra platiti hiladodvésto – poreza na prihod od toga kaj Đura dobi ka iznajmloje Udrogi svojo zadjo hižo za sjedište.

Đura je sezval sęsijo Uprvnoga odbora (Đura, Pepi, Fęri, Drago) i rękel jim je:

“- Kolege, pozval sam vas za dvé važne stvâri! Prvo, dobil sam opomeno za porez šteroga treba platiti za 8 dni, drugač bodo nas zablokérali, a nitijęden od vas tri je né, več duže vréme platil članarino za Udrogo i néga ga pénezi za platiti poreza! Ako ne platite svojega duga, Udrogo bodo nam blokérali i namo več mogli funkcijonérati. Iščem od vas ka v roko od tjęden dni platite duga, očem ręči – donęsete péneze, drugač nav dobro!

– Drugo … Vę se nębrem zmisliti … kaj sam štel ręči pod drugo … sam pozâbil …”

Dečki so rękli: Đurek istina je – kak veliš, dužni smo, ali pozâbili smo platiti, jer smo več malo stareši pa smo – pozabl’ivi! – Bómo platili, najkesneše za tjęden dni!”

I rezišli so se.

Minoli so dvâ tjędni. Đura je sezval Izveštajno skupščino Udruge. V izveštajo je čital:

“- Kolege, naša Udroga posluje organizérano, zakonito i solventno! Poslojemo uspešno i némamo nikše duge, néti repe! Sę je plačeno točno i na vréme! Moremo prejti na drugo točko, a to je … vę se nebrem zmisliti … pozâbil sam … néma veze, bomo to … slédi zakuska!”

Pepi, Fęri i Drago so bili sam stiha! – Znâjo da so né platili članarino, makar so pred dvâ tjędne obęčali!? – Đura jih je nika ne térjal nego stopram veli da je – nišči nika né dužen!? –

Pa … čé je – “nišči nikomo nika né dužen”, kaj boš onda rival péneze …?!

Skupščina je minola. Nakon zakuske so se – kolegi rezišli.

Za mesec dni je dojšla druga opomena, a Udruga je Đuri, kak i saki mesec, trebala platiti najamnino. Poglednol je na žirorečun i v blagajno, a – néga nigder néti jęne kune.

Đura je zaprav, né mel opče nikšo evidencijo – što i kulko plâča članarino! Dečki so to néti né iskali, jer so znali da so s’i dužni!

Sezval je hitno sednico Upravnoga odbora Udruge. Dojšli so i Pepi i Fęri i Drago.

Đura jim je prečital dnevnoga ręda:

“- Kolege, dénes imamo samo jęno točko dnevnoga ręda, a to je – ka némamo péneze za funkcijonéraje Udruge, jer nešterni kolege opče ne plâčajo članarino!”

Onda so dečki bili zbujeni, pa mo velijo!

“- Čeeekaj Đura! – Istini za vólo – bili smo dužni! – Aaali zâdji pót na Skupščini si pred sima, službeno, javno i transparęntno rekel da smo né dužni néti lipe! – To čé se na službeni mesti tak službeno veli, onda to vrédi kak zakon! – Kaj je ręčeno – je ręčeno!”

Đura jim je rękel ovak:

“- Kolege ja sam vam jâko pozablivi! – Móram vam ręči, čé sam zâdji pót tak rękel, žal mi je, ali vę sam pozâbil – kaj sam zâdji pót pozâbil!”

Povratak na naslovnicu…