Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, načelnik Općine Nedelišće Darko Dania raspisao je Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena“ -„Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena“.

U javnom pozivu traži se 20 radnica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti, tj. pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno je 12 mjeseci, a najduže do završetka trajanja projektnih aktivnosti (17.12.2021. godine), uz obvezni probni rad u trajanju 3 mjeseca.

Radno vrijeme je puno radno vrijeme (8 sati). Plaća radnica je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće.

Poslovi će se obavljati na području Općine Nedelišće, a odnose se na pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Kandidati za posao moraju biti punoljetni, imati hrvatsko državljanstvo, a u obzir dolaze nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti: zamolbu za posao, životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja), presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, te potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon objave Javnog poziva).

Obrasci koje je potrebno popuniti, te dodatne informacije, mogu se pogledati na službenim stranicama Općine Nedelišće, na linku:
https://nedelisce.hr/hr/component/content/article/37-objave/zaposljavanje/609-javni-poziv-za-zaposljavanje-i-socijalno-ukljucivanje-nezaposlenih-zena?Itemid=102

Rok za dostavu dokumentacije poštom ili osobno je 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a. (on)

Povratak na naslovnicu…