Đura, Pepi, Drago i Fęri so se pod Đurinaj brâjdaj spominali za brâtvo. Đura je povédal:

“- Dečki, lagvi so prâzni! Ali grózdje je zrelo! – Treba to pobrati! – Kaj vel’ite na to?!”

Sima jim je bilo jasno da so lagvi prâzni, jer so pili najgo. – Fęri je itak pital:

“- Čuj Đura, a je stvarno zrelo? – Je né prerano brati?- Išče nišči nę bęre! – Kulko je cukora?”

Đura sake tri dni meri cukora, pa je mel preprâvlenoga odgovora:

“- Merim stâlno! – Cukora ga skorom dęset! – Ali do sobote bo melo prék dvanájst!”

Te so se spominali kulko je cukora normalno, a kulko je dosta. Onda Drago pita:

“- A kak boš spęlal brâtvo vu ti – korona krizi?! Berâči nęsmijo meti kontakte med sobom, jer ovi z stožera civilne zaštite so vę opasni i mogli bi dojti i zastaviti ti brâtvo!?”

Đura je i za to mel preprâvlenoga odgovora:

“- Na sę sam mislil! – Prvo i prvo, nębom mel tulše berâče kak sam mel predi, nego – na pól méje! Drugo, berâči bodo držali propisanoga razmaka med sobom, jer bomo brâli – sakoga drugoga ręda: pred pólnevom, prvoga, tretjega i petoga ręda, onda bomo išli jést, a po obedo bomo pobrâli drugoga, štrtoga i šestoga ręda i – fęrtik! Tak, ka bo med berâčima stâlno propisani razmak i – nišči nam nič nębre! Za dezinfekcijo bo žganica, a maske bo nosil saki po svoji savesti: što bo mel bo mel, a što nav mel – nav mel!”

Te so resprâvlali – okóli posódi, mošta i vina, pre gemištaj – sę do pól noči. Đura je govoril:

“- Deeečki, pozval sam samo vas, svoje prve, najboše i najverniše prij’atele – za pobrati tote male gorice. Spametni ste i delavni i imam poveréje da bote se znali ponâšati f korona krizi.”

F soboto v jutro so se zišli pre Đuri, v gor’icaj. Drago, Fęri i Pepi so se otpravili brât, kak so rękli, sakoga drugoga ręda, a Francek i Jožek so bili putari. Đura je pod maskom f kléti prešal. Putare je nagovoril ka so si i oni deli maske, makar so sopili tak ka je fučkalo! Ovi tri, Fęri, Drago i Pepi so né šteli meti maske, jer jim – smetajo i pre pijači, pre spominko i pre poslo!

Bilo je vróče. A pilo se malo. – Pólne je zvon’ilo! Pobr’ali so do prve grabice.

Đura je pozval berâče naj dójdejo gori k kléti – na obed i ovâk jim je rękel:

“- Deečki, preriftal sam vam obeda kakši se šika vęzdašji, izvanrędni setoaciji pandemije! Stožer civilne zaštite nalâže ka nęsmimo skupa sed’eti i nęsmimo z jęne zdele i z jęnoga protvana jesti, niti skupa piti … Zâto sam prepravil takšo jestvino štero – more jesti saki na svoji stráni: Sida je napravila – séndviče z jegerom! – Saki si more svojega séndviča zeti i odnęsti si ga kam oče i kak dalko oče i tam ga na miroma jesti! Ne mórate skup sed’eti i sigurni ste od korona virosa! – Prij’ateli, néje to – zaradi męne, nego stožer civilne zaštite tak nalâže?! – Jer, kak je Drago rękel, ovi z civilne zaštite so vę opasni i mogli bi dojti i zastaviti nam brâtvo!”

Te je i Pepi stâl kre Đure pa vel’i:

“- Đura, imaš praf! – Tote mere se treba predržâvati! – Jâ predlâžem ka si zémamo saki svojega sendviča i ka se sedemo na męjo kre sósedovoga zapuščenoga sadovjâka, odgovorno, jęden od drugoga po pâr metri širom i – nišči nam nika nębre, pa néti korona viros!”

Onda je Drago, a kaj bo drugo nęgo – rękel ovak:

“- Pošteno! – Jâ takâj vel’im ka bo najbole, ka si zémemo saki svojega séndviča i sedemo se po sósedinim sadovjâko, jęn dale od drugoga. Jâ bom se sęl tâ, f hlâd pod trnošlafko!”

I ovi drugi so si zeli sendviče i dišli – saki f svój hlâd, na sósedovi zapuščeni trati. Stiha so jeli. Đura si je takâj, na hip zel masko doli i svójega séndviča je jel f podromo pre gveštri.

Za pól vure, Drago se stáne spod svoje trnošlafke i preplâšeno zazove Đuro:

“- Đurek, męni je né dobro! – Počelo me je pęči grlo, zap’ira mi dihaje i oči mi suz’ijo – Fčęra smo kak zgled’i, prę tębi navęčer né drž’ali propisnoga razmaka … To je korona viros!?!”

Bormeš, i Fęri se zdigel, zagnal se prti Đuri i prestrâšeno zajâfče:

“- Bormeš Đurek, i męne je prij’elo! – Nešči nas je zarazil! – Jâ se takâj duš’im i sigoren sam ka imam vroč’ino! Nésmo smeli fčęra tulko nazdrâvlati i f pól noči se drž’ati okóli šijaka! Poględni kak sam suznati, z nosa mi cur’i, pika me f plučaj, tiska pod rebraj! – To je – korona virosa! – Ja idem odma na Hitno!”

I Pepi se je, bole prestrâšeni nego betęžen, zdigel i zajâfkal:

“- Đurek drâgi, ozbilno! – Zló je! – I męne pęče grlo i šmrkl’ivi sam! – Pęlajte me na Hitno!”

Drago se je sęl f svoj aoto, Fęri f svój! Nutri je pot’egel Pepija. Zakričal je Fęrijo:

“- Moramo odma let’eti! – Idemo! – Fęri, pęlaj za męnom! – Kam jâ – tâ i ti!”

Drago je dâl gasa! – Fęri za jim! Jurili so – doli z brega kak žârke stréle, prti – Glavatiščo!?

… Drago je – né zar’ižil prti Hitni!? – Néti prti Čakofco! – Néti prti dómo! – Zar’ižil je prti krčmi “Kata – rajska vrâta!? – Fęri za jim!

Postâli so pred krčmom, a Fęri zide vum i prestrâšeno pita Dragija:

“- Drago, pa kaj si nor?! – Kam si to dopęlal?! – Zakaj si né pęlal na Hitno, nego f krčmo?!”

Drago mo mirno vel’i:

“- Pomalem Fęrek! – Boš videl! – Čim spijemo saki jęnoga kojaka, móm bo nam se popravilo! – Kaj si né videl? – Da smo v gor’icaj obedovali f sósedinomo sadovjâko, okóli nas je plutala pandemija, ali – né pandemija korona virosa, nego – pandemija ambrozije! – Vidiš da je Đuri nika né, a fčera je z nami bil i pil! – I dobro je ka so dénes nešterni v gor’icaj célo vréme meli maske! Bąr bo vę mel štó – do kraja grózdje pobrati!”

Povratak na naslovnicu…