Negda je bilo tak lépo – da se za Božič i za Vuzem strélao. Tak je dojnkalo ka so šâjbe cving’etale od dódjaja. Tę dni si né mogel čuti néti jęnoga pesa, jer so s’i pobégli f parm’iče i zariv’ali glâve f krmo, a repe pod rit. Deca pa so i f škóli i f cirkvi i v zadrogi, smrdeli po karabito tak ka so se jih oni – z finišaj nosaj vugibali.

Te so jęnpot vlâsti zabrânile strélati!

Onda pa se je strelalo – stopram! Ftruc! Na sę stráne je tak prâščelo, praskalo, bójnkalo, gruvalo, dódjalo, kaj da so dojšli Rusi!

No, makar je po jęni stráni država bránila strélaje, po drugi stráni je – i ón sáma hujstila lude, naj strélajo! Jer, za sę velike svetke, za sako ponorévaje, … za otpiraja kakše nove gracke hâzbe, … gracke mlake ili … čé se vlov’i kakša strajska kolâjna … organizérala je strélaje v zrâk, z raketaj, tak ka se nebo resč’ehnolo i zvézde se rezbežale, a kmica se prevrga v béli dén!

Onda pa so jęmpot – državni organizmi rękli – moči! Strélajte za svetke kulko očete, sam ne ludém pod noge, néti v žępe, néti pod postelo, néti f tefónski govornici, néti …

Kak so odobrili strélaje – niti vrâk neče strélati!

Đura je rękel vnuko Jožeko “- Â ti je stojka, idi k Purano i kupi si karabita, jâ imam vu vęšteto pikse, ti i sósedov Francek zakurite na vrto i strélajte s karabitom, jer âk se – opče nęzna ka dohâja Božič! Tó je né red! Za velike svetke se odnavék strélalo i – móra se strélati!

Jožek mo je te rękel, “- Deda, kaj si tak zaostali!? Vę imamo na kompjutoraj takše progrâme, ka jâ i Francek céle dneve strélamo, bombardéramo, granatéramo – one tam, … tak ka me več prsti bol’ijo od strelbe!

I Đura je ftihnol.

Za Božič je, kak i navék, Jožek dojšel za stol, i čakal ka mamica Sida dénejo na stol mesovj’e, i kaj je najvažn’eše – kaj-kakše obliz’eke. Ali … mamica je déla na stol – šulenko z mlékom … i drugo nika! Te se Jožek pobunil … da – kaj je vę tó? Te mo je Đura rękel, da so doktori mamici i jęmo zabránili jesti i masno i soljeno i cukorano … Te moje išče rękel, naj ide s Francekom na kompjutor pa naj si otprejo – bódo najšli na – progrâmaj i pfrkače, i kremšnite, i sladoleda … pa naj si onda to na kompjutoro malo – pol’iznejo!

Tó vęčer so Jožek i Francek na vrto strélali s karabitom. (Jâ)

Povratak na naslovnicu…