Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće, raspisao je dana 5.3.2020. godine javni Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2019. godinu.

Njime se pozivaju: vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće i njihova radna tijela, općinski načelnik i zamjenici načelnika, svi građani, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i sve ostale fizičke i pravne osobe, da do 9. travnja 2020. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem, za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2019. godinu.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće može se dodijeliti građanima Općine Nedelišće, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života i rada u Općini Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri plakete, a u iznimnim slučajevima, prema Odluci Općinskog vijeća i više. (on)

Povratak na naslovnicu…