Općina Nedelišće otvorila je Javnu raspravu o prijedlozima urbanističkih planova uređenja UPU područja „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ i UPU područja „Malenka – zapad“ u Gornjem Kuršancu.

Javna rasprava traje od 17.07.2023. do 18.08.2023. Javni uvid u prijedloge predmetnih urbanističkih planova uređenja područja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/ .

Javno izlaganje stručnog izrađivača o prijedlozima UPU održat će se u prostorijama Mjesnog odbora u G. Kuršancu, Trg Mirka Blazinarića 3, G. Kuršanec, dana 09.08.2023. Za UPU „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ u Gornjem Kuršancu s početkom u 16:00 sati, a za UPU „Malenka – zapad“ u Gornjem Kuršancu s početkom u 16:30 sati.

Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkih planova uređenja mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 18.08.2023. i to na način: postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja ili
upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. (nl)

Povratak na naslovnicu…