Naša pajdaš’ija se več na Nóvo leto dogovoârjala, kak bodo preslavili Vincekovo. Đura je rekel, da naj oni kupijo jestvino, a on da bo dâl vino. Oni so Đuri póseb zapov’edali:

“- Đura, može, mi dámo jestvino i to fino jestvino, bunceke, carsko, krmenatline i orehove bâpke i prhkače, aaali, očemo ono tvojo vino v gor’icaj, a né ovoga tvojega z brâjdi tudoma!”

A on jim je nazâj zapopéval:

“- Čujte, jâ si mislim ka bi nam bilo bole ka se naj z aotaj pęlali v gorice, a onda v noči, f šuso, po škliskim, z aotaj dimo, a zima, a milicija? Inače ovo moje vino z brâji je prvi klas!”

Ovi si zakričali kak na demonstracijaj:

“- Né! – Néti govora! – Namo valda na Vincekovo pili hekija! Tó je za noge prati!”

” – Dooobro! – Tak bó kak očete! Vinceko bo prę meni v gor’icaj, jęmalo bo se z lagva, tam bo se slavilo kak to zapovédajo vinske regole. Vi krę jestvine, samo išče kupite kiselo vodo!”

Sę je bilo dogovoreno.

Po Trima Krâlima so Đura i Sida išli v gor’ice – malo glet. Da so išli f podrom Sida je rajkala po lagvo, a onda i s šibom merila v lagvo, pa Đuri povéda:

“- Đura, pa v lagvo ga sęga… morti… néti… kakših… dvajsti litri! – Nési smel tulko resprodati! – A vel’iš, ka si sósedo i za Vincekovo obęčal prodati – išče dęset litri!? – Tó nav dobro! To kaj imamo je né dosta za tote naše domâče goste, na Vincekovo! – Meli bomo dvajsti ludi!?”

Đura je takâj šacal, meril, premišlâval si i rękel Sidi:

“- Tiho bodi, kaj te brige, sę bo vredo!”

Sledeči dén se je od jutra, Đura sám spravil v gor’ice i zę sobom je pęlal f kanistraj pędeset litri vode. Sida ga je pitala, kam to pęla, i zakaj tulše vode?! Đura ji je rękel:

“- Idem v gor’ice. Treba je poč’istiti i oprati, jer je zmâzano kak f koco!”

Sida ga je zbočki poględnola pa se mo je zagr’ozila:

“- Dobro. Sam pazi ka naš neka motal zótim vinom – ka je ost’alo!?”

Đura ji je zmâhnol i rękel:

“- Tiho bodi, kaj te brige, sę bo vredo!”

V nedelo, dén pred Vincekovim, po lépomo sunčanomo vremeno, so se z aotaj dopęlali v Đurino klét v gor’ice. Dojšlo ga jih osemnájst.

Na stol so deli kuhane bónceke, rebra i krmenatline, orehove bâpke i bidre i drugo suhâlje, kaj so ovi donęsli. Žénske so predložile, i s’i so se složili – ka se najpredi dobro naj’éjo, a onda bo se pilo, onda bodo išli vum vesit kolbâse i špeke po čokotaj i – sę drugo kaj propiš’uvlejo vinski štatuti! I dobro je ka se prvo najéjo, ka bodo meli podlogo i ka jih pręflętno naj prij’elo!

Da so se dobro najeli i da je vudrila opča žeja, Đura i Pepi so išli f podrom po vino, a žénskaj so rękli naj po čokotaj navesijo kolbâse i falate špeka, ki so ost’ali, kak je to red!

Da so Đura i Pepi dojšli f podrom i šteli pust’iti vino… – Nę tęče!? – Z lagva nę tęče vum néti kapla! – Zvâli so ove druge! – S’i so se zagn’ali f podrom!

Otp’iraju pilko… Zaprejo! Otprejo! – Treskajo … Nikaj! Próbajo rajkati… – Néje prâzen!

Onda so Imbrek dojšli kcój. Nalukâvlejo! Ozgór por’inejo šibo v lagev! Vęl’ijo Đuri:

“- Drâgi Đurek, tębi je vino v lagvo zmrzlo! – V lagvo ti je led! Lagev ti je i malo počil, tu cpód, jer cpót curka! – A, â vidim i ka imaš obločeka otprtoga na oberlift! – Nešči je pozâbil zaprti… Zmrzlo ti je!

Te so i drugi povédali:

“- Pa kaj ti misliš!? – Pa naša vina bez brige zdržijo do minos osem, pa i dęset! – A óna flašérana – i do minos petnájst! Neštera i do minos osemnájst! – Makar je ostâvleni otprt obloček, ipak do minos deset je móralo zdržti”

Đura se je bránil:

” – Dečki, pa štó bi si bil mislil ka bo tak stisnolo – ka bo počilo? – Moje vino bi sikak zdržalo minos dęset! Ali tu v bregaj je navék mrzliše i tu je valda bilo i minos petnájst…”

Đura si je globoko zdehnol i zaklučil:

“- Je, vę, kaj je – tu je! – Nikaj! – Nębremo si pomoči! Vę nam pręostâja jed’ino to ka idemo dimo, i ka se počastimo prę męni z mojim brajdâšom… pa bómo tam po brâjdaj ob’esili kolbâse i tó…”

Tak so se ludi, s’i, žejni, trézni i srd’iti, z aotaj pęlali na Glavatišče – k Đuri!

Da so se pęlali prti dimo, čim so se sęli v aoto, Sida je Đuri namétala:

“- Kaj si tó napravil? – Kaj si – i ono malo vina kaj je ost’alo v lagvo, prodal?! – I kaj si te, tak puno vode naléjal v lagev… ka je zmrzlo? – Imaš ti pamet?”

Đura jo je zašlignol i rękel naj ftihne:

“- Tiho bodi. Kaj te brige. Sę bo vredo! – Vrâg po téh pâr litri vina!!”

Povratak na naslovnicu…