Đura se je, kak precednik Udroge penzijonéri na Glavatiščo preprâvlal sim glavešinama, članima Udroge i sim nędelskom fârnikima, za Božič i Nóvo leto poslati svečano pozdravno pismo i čestitko.

Dovezdar mo je političke govore i pisma sastâvlala Pepijova čer Nežika, ali ona vę céle dneve dóma pęče prfkače i néma mo časa to sastavlati.

Zezval je vnuka Jožeka pa mo vel’i:

“- Jožek, ti si ovak bistro i skorom školovano déte, bi ti męni štel napisati jędnoga teksta – čestitko i pismo našaj mésnaj šrajfaj, članaj i našaj fârnikaj za Božič i Nóvo leto, štero bom jâ kak precednik, poslal totim peršónama i nârodo. Znâš … męne cuka v malomo prsto i… stalno mi je v męlino čé malo vęč pišem… pa nębrem…!”

Jožeko je to dojšlo kak as na cénarico! – Rękel mo je ovak:

“- Deda, néga problema! – Ti morti néti nęznâš, ali jâ sam, né dugo toga osnoval privatno “Agencijo za javno komonikacijo” i mi se ti róm s takšim projektima profesijonâlno bâvimo!

Vę mi samo ręči – kakšoga govora i kakšo čestitko očeš?

Moja agencija ti ima f ponudi: 1. svečano pismo s čestitkom za 199 kuni, 2. imamo ti svečano pismo s čestitkom nârodo za 299 kuni, 3. imamo ti svečano pismo s čestitkom nârodo za 499 kuni i 4. imamo ti pismo i čestitko za 699 kuni! To so céne z novolétnim popostom – Zbęri si štere očeš, i to čim predi jer je velika navala i skorom sam resprodani!”

Đura se iznenadil! Malo si je premišlâval pa mo veli:

“- Čuuuj Jožek, pa… dęj mi onda ono… to je za obični nârod… dęj mi ono… za 199,oo kuni!”

Jožek je pokaséral péneze i dedi Đuri je poslal teksta šteroga naj ludima kopéra i respošle, i to ovakšo pismo i čestitko!

Drâgi i domâči!

Sim vam na početko
želéjemo k našomo najlepšemo svetko
ka vam Mili Božič v veseljo pretęče,
v zadovolstvu, zdrâvjo i v obiljo sręče.

Naj vam v Novim leto dvéhiladedvajstretje
furt sunčece svéti, posód cvete cvétje.

V familiji naj vam bo vék sloge, mira,
naj k vam saki vrâta z veseljom otpira.
Naj vam bodo stoli vu svetęšjaj časaj
nacifrani z mesom, z buncekaj, kolbâsaj.

Napęčite zdigane i prhke kolâče,
bidre, pite, tórte i orehovjače.
Ječte masno, slatko i soljeno hráno,
tak bomo pretirali i raka i koróno.

Vugnite se betęgaj, kręj hitite léke,
doktore je né potrébno bógati navéke.

F špajzo naj vék čâka tiblica, slan’ine,
ka se nâvek da tre, v jó – róka porine.
A f podromaj naj so lagvi i žganica
s tém počne i mine sakodnevna kmica.

Pobrigajte se za jęno malo déte.
Néje kesno za to do devedesete.
Pošt’ujte štatute ki strogo velijo
naj se društva nigdâr več ne zapust’ijo.
Saki tjęden ite f svojo pajdaš’ijo
spęčite na ogjo vuni puru ili svijo.
Čé se šteri tote “pokóre” okrâja,
zovite ga stopram! – Toti slabo shâja.

Na poslo se negda-negda igrajte skrivâče,
naj se pénzija podupla i zdignejo plâče!
I duplične doposte z regresaj nazmes,
dęj vam Bóg ka herbate i – céli kup penez!

Naj zginejo žuli, trudi, brige jâl i znoj!
Čé sam kaj pozâbil, te – dopišite kcój!

Da je Đura dobil totoga teksta i jęmo i Lizi se jâko dopal! Odma je Jožeka zvâl pa ga je pital:

“- Čuj Jožek! – Morem ti ręči da se i męni i baki toto pismo za 199 kuni jâko dopâda! Ali nas vę strašno zanima – čé je tota čestitka prę tębi najfal’eša – kak zgledijo i kakše so one čestitke s pismom, štere koštajo 299 kuni, 499 kuni i 699 kuni?!”

Jožek mo je pretomâčil:

“- Deda, bodoči da smo si rodbina, bom ti f poveréjo povedal poslovno tajno mojoga biznisa! Tota čestitka za 199 kuni je čestitka za naš pošteni nârod, za naše fârnike!

A one čestitke i javna pisma šteri koštajo vęč, to so – političke čestitke!

One za 299 kuni so za one – šteri očejo post’ati političari i f totaj čestitkaj je treba dosta lagati!

One za 499 kuni so za – vezdašnje političare f šteraj čestitkaj je treba – fééést lagati!

A one za za 699 kuni, so za – političare šteri so bili f politiki f komonizmo, dénes so f politiki i išče dale se rivlejo ka bodo f politiki! – F totaj pismaj i čestitkaj je treba – straaašno fést i bez sráma lagati!

I morem ti ręči da mi biznis ide – prfektno!

Za tębe i bako pošilam ti čestitko i pismo, štero se pošila nędelskaj fârnikaj i kâ košta 199 kuni! – Ali vi dvâ mi toto ne mórate nika platiti! – Častim!”

Đura se na to dobrodušno i gizdavo nasméjal, pa Jožeko, malo postihoma vel’i:

“- Jožek, saka ti čast! … Čuj, prodaj mi… išče… jęno petnájst teksti – čestitki i pismi… onih po 699 kuni. – Može?”

Povratak na naslovnicu…