Udruge penzijonéri Glavatiše je v Zgórjemo Kuršanco zela na ręndo šuderno Drâvsko plažo. Plaža lépa, velika, čista kaj suza, a voda bistra kak zdénčna. Udroga je plažo zbegecala, na plažo so spęlali struju, zriftali šekréte, nastavili kontejnera i vę je to lepša plaža kak f Crkvenici. Od drugoga tjędna se republika more sunčati i kópati!

Đura je članaj Udroge to nazvestil na skupščini pred dęset dni:

“- Kolegice i kolegi, otpiramo turstički kupališni raj! – Z otpirajom nędelske plaže na Drâvi, mi smo ostvarili turističko atrakcijo prve vrste i naše gospodârstvo ima veliko šanso za turistički biznis! Naša turistička destinacija bo zarisana na sim turističkim kârtama svéta!”

A onda jim je z napöl tišišim glâsom povédal i to:

“- Dragi člani i članice, na totim kupališčo zbirale bodo se stotine ludi! – A tam dé ga ga hajdi ludi – pénezi hodijo po cesti i samo jih je treba znati – pobrati! – Zâto jâ – vam, kak prvaj ponujam – štó oče tam otprti štanda ka bo nekaj tržil, naj se męni prejâvi za rezervacijo. – Mi rešâvlemo to – što more, a što nębre tam tirati šefta! – Imate si priliko – zebrati prvi i jedini i zaslužiti kak nigdâr! Pre męni se prejâvluje! Pre Imbreko se plâča! – Mi smo glâvni!”

Čim je Đura to spripovédal, k jęgovomo stolo se došmajhala krčmarica Kata:

“- Čuj Đurek, jâ imam registrérano ugostitelstvo, pa bi jâ na plaži otprla šanka i ludém prodâvala osvežâvajočo pijačo!”

Za jom se k stolo došpancérala Šporerova Treza pa mo vel’i:

“- Ja bi, kak poznâta kuharica, otprla štanda z našaj domâčaj, međimorskaj, tradicijskaj jestvinaj, kak so čvapčiči, pice, hot dog, fujburger, grafče na tafče…! – Možeee?”

Te je pred Đuro dojšel i Drago pa mo se nasloni na rame dok je sedel, pa mo vel’i:

“- Čuj Đura, moja ščer je zvučena cukorpekarica bez posla i ona bi tam mogla prodâvati sladoleda, prfkače, čokolâde, cukore, napolitanke i takše stvâri… Kaj vel’iš!?”

Te je k Đuri stal i jęgov vnuk Jožek pa mo je rękel:

“- Čuj deda, očem ręči, gospon precednik! – Jâ bi bi tam, kak mlâdi podozetnik kupâčaj i turistaj prodâvali suvenira nędelskoga kraja, šteroga sam zmislil, patenteŕal i aotorizéral!”

Đura se je nasméjal i zęsim se je složil!

Óno soboto se je otprlo kupališče. Ludi so dohâjali kak mrâvle! Hajdi ga jih dojšlo, hajdi jih se tam obrnolo, hajdi jih se spremenilo, ali – šeft na štandima je, kak je zgledalo, išel slabo!

Drugi dén, v nedelo ludi ga ga bilo dosta méje, a šeft na štandaj je išel – išče hujše!

F pondélek ga ga kupâči bilo tak malo ka bi jih bilo moči prebrojiti na prste tišlarske róke!? Štandi so stâli. Trgóvalo se je né – skorom nikaj.! – Zvečera ga ga né bilo nigder nikoga!

Đura je odma f srédo sezval skupščino Udroge penzijonéri ka vidijo – kaj se to dogodilo, zakaj je jiv turistički raj tak flętno vgasnol!?”

Sastanak je počel! – Prva se za réč javila krčmar’ica Kata i ludém povédala ovak:

“- Jâ sam tržila bolšo robo kak f krčmi: prâvo vino, friško pivo, kuplene đorokose… ali je – né i né išlo! – Na zgubi sam! – A nika sam né kriva!? – Nęznam štó je to…!?”

Te se je za réč javila Šporerova Treza i počela zijati i kleti:

“- Ja sam pękla sam fino meso! Né ono z prisilnoga! – Ali prvi dén sam do pólneva prodala sam pâr langoši! – A potli nikaj! – Kaj je to bilo? – Štó je to zeznol, da mo #$%&$# !”

Te se je javila zabečana Dragijova ščerka, pa je črez suze ovak hliptala:

“- Jâ sam bankrotérala! – Nabavila sam si tulšoga peč’ila ka bi lefko nahránila jęzero ludi! – A prodala sam né skorom nikaj! – I kaj vę? – Kak bom vę péneze vrnola? – Sčęsa, pitam jâ vas?”

Te se je za réč javil Đurin vnuk Jožek, pa je ludima ovak povédal:

“- Čujte ludi, jâ sam prvi dén do devete vure v jutro prodal só robo štero sam mel! – Te sam Pętreka poslal vu vâroš ka kupi vęč! – Do dvanajste sam prodal – i to! – Znova mi je Pętrek išel dopęlati išče jęnoga logožâra robe. – Do tretje vure sam prodal to sę i poslal sam Pętreka po išče još! – Do večera mi je i to sfalilo! – F pondélek sam prodal só robo…dok so bili ludi..!”

Ludi so ga začuđeno gledali, pa so ga pitali:

“- Jožek, a kaj si ti prodâval, ka je tak dobro išlo?!”

Jožek jim je povedal ono kaj je i zâdjipót:

“- Prodâval sam, kak sam vam i rękel – novoga suvenéra naše nędelske plaže!”

“- ?! ….?”

“- Kaj me tak gled’ite? – Poględnite â totoga suvenira! – To je je tota mala flâška z ovakšom eikétom! – Na etikéti je veliki zeléni list, a na jęmo je nacrtani veliki – komârec! – Vište â, na etikéti, cpód pod slikom pa piše:

“Zeleni se zelen’ list,

jâ sam nędelski turist!

Zótim, čé sam i nudist –

komârci me nejdo grist!”

“- ?!…?”

“- Kaj, išče ne razmite?? – Pa to je sprej protiv komârci! – I to na naši plaži ide kak będasto!”

Povratak na naslovnicu…