Na Glavatiščo, v nóvi cirkvici na Zavrtjo, bila je polnočka f sedmi vuri! Bilo je lépo, sam je vóti mali cirkvici bilo natiskalo pręveč ludi pa je malo pręveč dehnolo po čęšjako i žganici. Ali to je sporadi korona visrosa. Jedino Đura je nazâdje išel vum z cirkvice srdit kak vuk:

“- Polnočka bila lépa, ali toti kantor…?! – Pa toti zborâši, dé so jih zeli? Ęm je kantor igral tak popéfke ka so jih popévali zborâši, a mi tote viže nę znamo! – Jâ sam nafčeni po stârim, jâ popévlem Kirje Ęlejson, Dalko na ishodo, pa ono Čuj, čuj, i popéval bi tak ka bi si grlo rezdrav! – A to? Nębreš! – Takša polnočka ne vrédi! – Treba pošt’uvati tradicijo! – To je nič!”

Te so se zagnali dimo. Ali je Ilka rękla žénskaj:

“- Puce i ti Đura, ka se malo vmiriš, hote k nam glet bętlehema! Kupila sam – cmreka, lépoga i néje bil jâko drâgi! – Znâte kak je lépi? – Kak deš’i! – Kak nigdâr! – Hote!”

Sima je to pasalo, samo se je Đura nekak držal napuhjeni, ali … Tak so onda s’i skupa obrnoli k Ilki i Fęrijo glet jivoga cmreka, jivoga bętlehema. Lépi. Cickoši, kugle i črléne jaboke i posrębrani orehi! – Onda je Ilka na stol déla orehovo bidro, a Fęri mlâdo vino. Malo so se sęli i spominkovali! Te so si čestitli svetke, sam tak ka so se – s pesnicaj teknoli (radi epidemije) jer se, kak zgledi, letos več nado vidli.

Da so se zravnali dimo, Jula je rękla:

“- Vę hote k nam glet bętlehema! – Mi smo kupili – bóra, léépoga! Drago ga je kupil tijam vo Varaždino! – Srębrnoga! – Koštal je stoosamdeset kuni! – Hote bóte vidli kak smo okinčili!”

Te so s’i skupa obrnoli k Dragijo i Juli, makar so se Sida i Đura pâk neka okrâjali, ali te… išli so! Bętlehem je bil résen, lépi! – Cifrasti cickoši, kugle, jaboke i orehi! – I štalica!”

Jula je déla na stol orehovo bâpko, a Drago je donęsel liter cépa! – Dugo so se spom’inali, te so si čestitali stisnoli róke i počest’itali si svetke, jer se več – kak zgledi, letos nado vidli!

No, da so več bili na štengaj ka so išli dimo, te je Pepijova Liza rękla:

“- Je, vę hote s’i k nam glet bętlehema! – Pepi je kupil – jelko! Naši vnuki so napravili veliko štalico! – Tak je kak prâva! I slamo so deli f štalico! i pred osleka i voleka – Bóte vidli! Hote!”

Néso si pręveč premišlâvali nego so se s’i skupa otpravili k Pepijo i Lizi.

Liza je déla na stol jabokovo pito, kolâče z orehaj i gibanico z makom! – Finooo! – Pepi je del na stol litra i vodo. Sed’eli so i prespominkovali se! Te so si s’i skupa počestitali Božića i Nóvo leto tak ka so se i s’i po prék – pokušuvali!

Onda so se otpravili dimo. Na šténgaj so s’i malo zastâli!

Sida je, tak ka se né vidlo, durnola pod rebra Đurija, pa mo je postihoma zbočki povédala:

“- Nó, boš kaj rękel i ti… kaj si stiha… zovi i ti jih …!?”

Đura je bil stiha, držal se je kak pura! – Kak da nikaj ne čuje! – Sida ga je onda znova durnola pod rebra, ali si je on stal dale kręj od j’e, na sigurno! – Te je Sida sima glasno zakričala:

“- Drâgi prijateli, pa vę hote išče k nam! – Čé smo bili pre sakomo od vas, te je vę valda red ka pemo i k nam! – Imam štiri fórme prfkači, a narezala sam i bunceka! – Hote!”

Ludima je né bilo treba tripot ręči. S’i so se zagnali k Đuri i Sidi!

V Đurinim gajko so postâli. Sida jih je odma ravnala f kuhjo dé so na stoli bili narézani bóncek, francoska šalâta i narezana orehova bidra. Đura je več zvečera na stol del vino i vodo.

Ali, Jula, Liza i Ilka so stâle v gajko i prti Đuri se ovak postavile:

“- Đurek, kak je red i običaj, dęj ka najpredi vidimo i vašoga bętlehema!? – Jer pre jęnaj smo vidli cmreka, pre jęnaj jelko, a pre jęnaj bóra! – Kak ste vi napravili?”

Kak so to zapitali, Sida je gledala v nębo… Đura se zmotal pa je počel neka móndati kak “univerzalnoga bomo”… a onda, kak da se domislil, rekel ludima ovak:

“- Počâkajte minóto, … sekundo i začas vam pokâžemo našoga bętlehema!”

Ludi so v gajko stâli i čakali. Đura se begeč zaputil na nâjže, mínoto je neka gori ružil, onda je hójsal i zvónil po šténgaj i onda donęsel doli – veliko vręčo!

Obral je paočine z vreče, otpral jo i z vreče zvlekel vum plastičnoga “bóra”, okinčenoga od láni ili od raneših lét, zesim cifršagima nakinčenoga i otpral ga kak mamrelo! – Reširil ga je i ze stâlkom postavil f kót prve hiže i rękel:

“- Evo! Mój bętlehem … Mi smo gledali ka poštujemo ekologijo i ka bomo šparavni!”

Pajdâši so ga čudno gledali – kaj je to napravil… Sida je gledala v drugi kót gajka od sráma, a Jula, Ilka i Liza so Đuri namétale:

“- Kaj je to? – Néje néti bór, néti jela, néti cmrek! – To je špot i sramota!”

“- Đura, cickoši so ti falingasti, jaboke so ti gori gile, a miši so ti preglodali orehe…!”

“- Đura néje dénes Fašnik nego – sveta nóč!”

“- Na kaj ti tó zgled’i?! – Bętlehem móra biti – kak se šika totomo velikomo svetko! Treba poštuvati tradicijo! – Adijo! – Zutra ti dójdemo znova glet bętlehema! – Pobrigaj se ka bo sę kak spâda, drugač boš f sęli na bóbjo!!”

Povratak na naslovnicu…