Žénske so f četrtek, pred ósmi mart, bile pre Lizi na kâvi. Nutri so dojšli Pepi i Đura.

Žénske pitajo dede: “- Dečki, kam bote nas pęlali za Ósmi mart – dan žęna?”

Đura jim je odbrusil: “- Nikam! – Mi smo krščajski ludi, a né socijalisti i nęsmimo f korizmi ponorévati! – Naj Ósmoga marta presęlijo nekam vum z korizme, pa onda naj slavi što oče, kulko oče, kaj oče i dé oče!”

Liza i Sida so zafrknole z nosaj i ftihnole. Liza je sam ponizno gunđala “- Dénes se več korizma ne drž’i tak kak je to bilo negda! – Pitajte bâr na opčini!” I dišla dimo.

Navęčer je Đura dojšel nutri na večerjo, a jegova Sida je napravila – pekla:

“- Taaak!? – Čula sam ka so Fęri i Drago za svoje Julo i Ilko, za 8. mart plat’ili večerjo f Čakofco f Hotelo – makar so né socijalisti! – A ti i Pepi ste skópi ka bi platili – pâr kolbâsi pre Kati!? – Sramota! – Ti skoporitjak! – Kor’izma je več né to kaj je negda bila! – Prečitaj si bâr v Indekso i kaj pišejo BABE! A Klâro Cetkin dénes slavijo sę-po-sód: v Rusiji, f Koreji, Kambođi, Zambiji, Ugandi, Vjetamo, Moldaviji…! – Ne móraš iti nikam! Ali, zapamti si, išče boš ti mene prosil ka bi nekam išla, ali ti nam štela iti! – Tak ka boš znal!

Đura i Pepi so dišli vum. Toto nóč je Đura naténkoma spâl. F petek v jutro je dišel f sęlo. Né ga ga bilo dugo dimo. Dojšel je tijam odvečer. Trézen!

Motal se po kuhji … i onda je rękel Sidi: “- Čuj … to ka je dénes 8. mart … ka naš mislila ka sam skópi … ophodil sam sę krčme štere dénes imajo hęrbeka i sę so konzomacije resprodane. Bil sam i f Čakofco! – Nęti f Teksaso, néti pre Bundaši, niti pre Gabreco …! Nigder mesta! …

– Čuj Sida, kaj čé bi išli f krčmo k Kati. – Blizo je … i Pepi i Liza pejo … i živa mužika, Črne stréle” … kolbâsi, ples srca … i kupil bom ti dâra … i tam bom ti ga pred sima ludima dâl …?

“- Nejdem nikam!”

“- No, hodi!”

“- Nejdem i gotovo!”

“- A, kaj si takša!? – Dej hodi!”

“- Nejdem!”

“- No, dęęęj hodi!”

“- Dobro. Naj ti bó! – Ka naš rękel da sam divja, da se nędam z grunta! – Ali, čé ide i Liza!”

Dojšli so f krčmo. Za stolom so jih čakali Pepi i Liza, a bormeš – i Fęri i Ilka i – Jula i Drago! Sęli so si skup, kak da je bilo dogovorjeno! Kupice so móm cving’etale. Čim je Đura dobil radno temperaturo, z véčke je zel štiri dâre i čestital ósmoga marta, najpredi svoji Sidi! Te je isto takšega dâra dâl i čestital Lizi i Juli i Ilki!

Te so si i žénske čestitale! – Liza je čestitala Sidi. – Stisnola jo je, skuš’uvala i na vuho ji rękla: “- Si vidla? – Dobro ka si Đuri namętala – tak kak sam ti jâ rękla! – To se je Jula prva zmislila! – Tak sam i jâ Pepija zbeštejarila!”

Onda ji je, takâj tak čestitala i Ilka i na vuha ji pošepętnoga: “- Si vidla ka je opalilo!?

– I jâ sam Fęrijo rękla da – korizma več ne šem’eri svetke z socijalizma i da je tvoj Đura išel f Čakovec za vas rezervérat f Hotel, a tak je i Jula rękla Dragijo! – Saka nam čast, jęsmo jih!”

Onda so si otpakérale dâre štere jim je kupil Đura. – Kupil je saki jęnoga – Katek’izmoša.

Povratak na naslovnicu…