Pepi je po prvim septęmbro, nešterni dén kričal na sina Franceka tak ka se čulo po célim Glavatiščo, zakaj ga ga célo pretpoln’efko né bilo doma:

“- Dé si pre vrâgo céli dén, ka te ga néga dóma?! Iskal sam te i zvâl ka bi mi pomâgal grózdje pobr’ati na brâjdi i slive za žgaj’aro, a moral si i dvora pokos’iti – ka naj móral jâ!?”

Francek se prâvdal:

“- Né sam mel časa, japa! F škóli sam – pre Jožeko! – On ima kompjutora, a jâ ga némam i prę jęmo smo obedvâ na on-lajn škóli! – To je vę sigder dé se zglâsi korona viros – ka je škóla z dóma, po televiziji ili prék kompjutora! – A ti męni nečeš kupiti kompjutora ka bi i jâ bil dóma i zdóma se spojil na on-lajn škólo!? – Zâto vę móram hod’iti k Đurijovomo Jožeko!”

Pepi se je zamislil, več je nika né pital, sam se je čóhal po glâvi:

Onda so za to on-lajn škólo zazvedili i moškârci i žęne z jive pajdaš’ije i te so se pre Đuri pod hruškom o tomo célo odvečerko spominali. Sida i Ilka so rękle svojaj pajdašicaj:

“- Čujte žénske, kak naši dečkéri imajo škólo on-lajn i opče ne hodijo zdóma, nego se prék kompjutora spominajo z učitelaj, kaj … naj mogle i mi tak – ka nam dečki složijo na kompjutore – ka se moremo spom’inati i tračati célo predpoln’efko, a ka ne móramo iti jęna k drugi na trač?! – I moremo pajdóč i kuhati i rediti dóma i vdur – marš se spom’inati!?”

Ovaj žénskaj se to dop’alo, samo je Liza rękla ka – vę išče némajo kompjutora, ali da je to né problem, da čé ga sin Francek nuca, da bodo ga kupili da prodajo tri male pajceke, jer je pras’ica méla dvanájst. Kupili ga bodo najkesneše – za mesec dni!

Trač-partije med trima pajdaš’icama so on-lajn prefunkcijonérale odma. – Za mesec dni so Pepi i Liza prodali pajceke i kupili so kompjutora! Francek i Jožek so i jim složili programa, tak ka so med totima četer’ima familjama – predelale sakodn’evne trač-partije on-lajn!

Onda so pomalem, žęne pretisnole svoje móže:

“- Kaj, se nębrete vi dedi odefčiti toga ka se sako vęčer shâjate pre nekomo vu dvoro pod hruškom ili na vrto ili pre Kati f krčmi, ka tak – pajdašujete?! – Morejo dečkéri i vas s kompjutorima povezati i morete se sako vęčer on-lajn družiti, pa čé je róm tak, morete si i on-lajn spiti! Je to né sigorn’eše vuti korona – krizi nego onak – derektno?!”

Bormeš, žénske so nogov’orile moškârce i ovi so počeli sako vęčer tak pajdašuvati. Francek i Jožek so jim složili tak ka so se mogli spominati s’i štiri i – pajdóč nazdrâvlati!

Te je Jožek ovaj star’ešaj, da so bili na kupo, ovak povédal :

“- Znâte, mi smo vam nariftali ka imate on-lajn pajdašijo, a nésmo vam néti kuno zarečunali! – To bi vas pre prâvaj informatičaraj koštalo najméje dvé pénzije! – Mogli bi dati nekše péneze ka bâr Lizinomo Franceko kupimo kompjutora, jer mo stârci navék zavzémejo kompjutora da ga on treba, a dečko ima i škólo i puco … a nębre k kompjutoro da oče, jer …!”

Móži i žęne so se najęmpot on-lajn tak dogovorili:

“- Dečki imajo praf! – Treba Franceko kupiti prâvoga kompjutora! – Hote ka se zmęčemo!”

Aaali, čim je zazvedila, zglâsila se je Liza i zakričala na toto akcijo:

“- Nééé, fâla! – Takši bókci smo itak né – ka naj mogli svojomo sino kupiti išče jęnoga kompjutora! – Né treba zbirati péneze za našega Franceka! F srédo prodamo iče štiri male pajceke i Francek bo dobil – ganc nóvoga kompjutora!”

Tak je i bilo. Liza i Pepi so prodali pajceke i kupili so išče jęnoga kompjutora I – s’i so onda bili on-lajn povezani – ze simi i stâlno, pajdašija med sobom, dečki z škólom i s pucaj!

Tak je tękla on-lajn-video komonikacija: žénske so tračale z žénskaj do pólneva. Móži so pajdašuvali i on-lajn céle večer’i, a da-pa-da so si neka i on-lajn spili. Dečkéri so on-lajn v jutro zbâvlali škólo, a po večer’ima i v noči so bili na vezi ze svojim pucama – saki dén, negda negda i do jutra i skorom so se – opče né tępli!

Tak so minoli dvâ tjędni.

Aaaali, Pepijov Francek je samo jęmpot navęčer zginol i né ga ga bilo do pól noči! Tak je bilo i drugi dén. I tretji. Štrti dén je Liza pitala Đurinoga Jožeka, čé kaj znâ dé je i kam je odišel jiv Francek i kam to hodi! Jožek joj je onda povedal – ono kaj ón znâ:

“- Tęca, nęznam vam točno! – Aaali, męni se vidi ka hodi v Orehovico k jęnoj puci, ka smo jo zišli v Zâsadbrego v diskijo! I dosta je lépa. I bogâta! – Jâ mislim ka hodi k jim dimo!

Liza se je podb’očila i srd’ito zakričala:

“- Kaj je nor?! – Tijam v Orehovico?! – A zakaj smo mi kup’uvali kompjutora?! – Kaj se nębre z jóm spom’inati on-lajn!? Išče bo nam odnekod donęsel dimo – korona virosa!?!”

Jožek je onda sósedi Lizi tak povedal:

“- Teca, bodite sręčni čé vam – od nekod donęse dimo samo korona virosa! – Męni se vidi ka bi vam mogel donęsti dimo i nekaj drugo!”

Liza je širom resprla oči pa se zadrla na Jožeka:

“- A kaaaj to?”

Jožek ji je mirno i derektno povédal:

“- Mogel bi vam dimo donęsti i – vnukeca! – Tęca, zgled’i da ste prekesno prodali pajceke!”

Povratak na naslovnicu…