F četrtek, četrtoga je bilo – Elizabetino i Pepijova Liza je mela godovnó. Pozvâla je Đuro i Sido, Fęrija z Ilkom i Dragija z Julom. Pepi je postavil stola na dvór, f hlâd pod hruško. Narezali so tiblico, sira, mlâdoga luka …

Liza je odvečer, predi kak so dojšli čestitâri, rękla Pepijo:

“- Pepi, prosim te, naj pręveč pijače i nâglo nositi vum na stol, ka se ne napijejo! – Pomaaali! – Donęsi sam tulko pijače – kulko se spije za veliko žejo! – Jęnoga litra zvečera i jęnoga kesneše … róm ako bodo strašno žejni… – Ne mórate se napijati!?”

Pepijo je né bilo róm praf, ali … kaj boš, da je ona – godovnica i … rękel je “- Može”!

Dobro so se navečerjali. Na stol je dojšel i liter i voda. Dečki so po jestvini toga litra najęmpot spili. – Pepi je né išel odma po drugoga litra! – Đura i Fęri so bili žejni i zbočki so ga pogleduvali – jęga, pa prâzno flašo, pa jęga, pa prâzno flašo, pa jęga, pa prâzno flašo…

Pepi je zbočki pogledâval pajdâše, pa z očm’i kâzal na svojo Lizo, pa pogledâval jih, pa znova z očm’i kâzal na Lizo, a da-pa-da je nakrâtkom odigal ramena kak “- Kaj si jâ morem?”!

Moškârci so trpeli žejo, med sobom se pogleduvali, a onda se Đura stâne i veli:

“- Pepi, męne komârci ojzder tak žęrejo, ka ja to več nębrem zdržati! – Móram se nekam vugnoti otod, drugač bom ponorel! – Ili moram oditi dimo!”

Onda so i Fęri i Drago ozbilno rękli Pepijo:

“- Istina, Pepi, to je né za zdržati! – Spravi nas v nekše mesto dé ne grizejo, ili móramo oditi!”

Onda je Liza čudno poględnola móže pa jih pita:

“- Istina? – Grizejo? – Pa, męne je néti jęden né fpičil!” – I Sida i Jula so rękle: “- Néti męne!”

Onda jim je Đura restomâčil:

“- Jęęę, žénske! – Ne grizejo komârci sę lude jednâko! – Jęne grizejo tak ka jih očejo pojesti, a druge opče ne pikajo! – Kakšo štó ima krv! – Męne grizejo tak ka bom ponorel! – Očete ka vam pokâžem noge do gori, kak so mi pisane i gobave … ka nate mislile ka vam lažem …?!”

“- Nééé, né treba!” zakrčijo žénske sę skupa “- Verjemo ti!”

Onda so Sida i Liza ozbilno napale – načelnika opčine:

“- Pa kaaaj toti Danija misli?! – Zakaj Opčina ne pošprica komârce?! – Vrâbec ga dâl i deda! Kulko plâčamo poreza, a oni nič tam ne délajo!? – Bâr bi to gamad pošpricali!”

Te je Pepi rękel dedima: “- Dečki, jedino provereno i spróbano mesto dé vas morem zbaviti i dé ga ga sigurno né komârci je – podrom!”

Dečki so rękli: “- Mooože!”

I tak so moškârci dišli f podrom. – Tam so jih komârci ne žrli.

– Žénske so jih s podroma spravile vum – kóli pól noči. Steška! – I Lizino godovnó je minolo.

* * *

Toto nedelo je Enka “Pletenka” z Glavatišča méla prvo utakmico. Đura, Pepi, Fęri i Drago so se zišli na utakmici. Potli so ostali tam na šanko – do pól noči, na špricaraj!

Žénske so jih drugi dén napale:

“- Taaak?! – Vę ste mogli magaditi tak dugo vuni – pod vędrim nebom? – Vę so vas né žrli komârci? – Vę ste mogli zdržati vuni do pol noči, vas je vrâg i dede?!”

– Đura jim je onda restomačil: “- Kaj ste tak sméšne! – Vę ga ga né komârci! – Načelnik Danja je jęn dén predi – dâl pošpricati komârce po céli opčini! – Néga néti jęnoga komârca!”

Onda so se Sila i Liza resrdile i grdo napale načelnika:

“- Pa kaaaj toti Danija déla?! – Kaj opčina frčka péneze na takše – bedastóče kak so komârci?! Vrâbec ga dâl i čoveka! – Tó se negda né delalo! – Kaj so mo komârci krivi?!”

 

Povratak na naslovnicu…