F soboto so se na šâjbi od Zadrožnoga dóma i na Karažincovaj blójkaj skâzali plakati:

“Poštovani gosti,

V pondelek 11. maja sponova se svečano otpira vaša premila krčma “Kata – rajska vrâta”! Totom prigodom organizéramo zabavo “Adijo, korona viros!”, zočim bomo (sa zakašnejom radi virosa) skupno proslavili: Jožefovo, Vuzem i Prvi maj! – Mužika – stâra: VIS “Črne stréle”! Konobarica – nóva! Ponuda: Mihaličovi kolbasi, mlâdi luk, sénf i kruh! – S obzirom na ograničeni broj mesta na terasi (25) radi propisanoga razmaka od dva metre, predbiležbe se primajo do popunjenja – na šanko krčme! Konzomacija 100 kuna. (Poružite po vrataj i otprem!)”

V nedelo so Đura, Pepi, Drago i Fęri išli pólne od cirkve i med sobom se spominajo:

“- Bilo bi dobro drugi pondélek navęčer poluknoti malo k Kati na zâbavo! – Kaj velite, idemo rezervéramo? – Jer vuni na terasi ga sam 25 mesti, pa bi rezervacije mogle sfaliti!”

“- Mooože!”

“- Kaj, zémemo rezrvacije i za žęne, ili …?”

“- Nééé! – Dosta nam jih je v ovih mesec i pól dni karantene i izoacije! – Valda smo si vę zaslužili malo slobode!? – I ne móramo jih sikam ze sobom vleči!? – Naj bodo doma! – Idemo ka vidimo – nóvo konobarico! – Ili, morti pâk dójdejo na zâbavo one Strahoninčarke…!?”

Dogovorjeno!

Obrnoli so do Katine krčme. Poružili so po vrâtaj (išče je spâla) i zakričali joj:

“- Katicaaa, rezervéraj nam za sakoga po jęno mesto na zâbavi!”

“- Dooobro! – Išče samo štiri mesta imam! – Ali, prosim vas, donęsite kaporo! – Možeee?”

Drago i Fęri so meli zesobom péneze pa so joj črez oblok dąli kaporo, a Đura i Pepi so rękli ka odvečer donęsejo.

Odišli so dimo.

Sida i Jula so za to flętno zazvedile! – Javile so Lizi i Ilki! – Zdigle so – pekla!

“- Kaaaj?! – Kaj ste sméšni?! – Sámi na zâbavo? – Vas naj bilo srámota? – Ste normalni?!”

Rękli so jim ka – one to ne razmijo! – Oni bodo išli, mogóče … sam čista malo … eventoalno … čé bo jim vóla … bodo vidli … sam ka poluknejo … na krâtko … pajdóč i na hip …!?”

Žęne so kričale išče bole: ” – Niiišta! – Kaj vam je dojšlo?! – Idemo i mi! – Kaj ste dofci?”

Dečki so jih obedlâvali: “- Pa to mi idemo róm tulko ka se génemo od hiže – da smo tak dugo zaprti nutri kak kurjaki! – Znâte da išče hâra toti korona viros!? – Opasno je za vas! – Mi smo strâhom ka vam se kaj ne dogod’i! – Dóma vam je sigorn’eše! – Mi … sam poglednemo …!”

Žęne so kričale: “- Néti govora!! – Kaj vas je né sramota iti sáme?! – Bezobrazniki jęni!”

Onda so se dedi resrdili: “- Nejdete i gotovo! – Kaj se róm sikam mórate vleči z nami?! – Zabadaf se rivlete – čé vas mi nečemo! – Tak, ka bote znale i šlus! – Idemo sámi i – točka!”

Zvečera so Đura i Pepi nęsli f krčmo svojo kaporo! Poružili so. Javila se:

“- Odmaaa! … Znači, išče vi dvâ! – Prosim, i vi saki stó kuna! – Fâlaaa! – Vidimo se! – Adijo!”

Več so se otpravlali, a Đura se išče zmislil, pa veli Kati:

“- Katica, rezervéraj nam onoga stola – f kóto prti sósedovomo čempreso! – Tam je najlepše! – Odnot se najbole vidi!”

Kata veli: “- Đurek, né tak! – Več sam vam v jutro rezrvérala – štiri stole! – Saki mórate sedeti za svojim stolom, jer mórate biti širom – najméje dvâ metre!”

Đura se presenétil: “- Kaaaj? – Saki za svojim stolom?! – Naj biti sméšna! – Kak bomo se onda družili … ili čé bi se kârtali… ili skupa malo šacali okóli i komentérali …!?”

Katica je bila stroga: “- Nééé! – Treba poštovati – socijalnoga faktora: dvâ metre širom!”

Postali so žifčani: “- I kaj … onda bomo sedeli saki za svojim stolom – sám i … eventoalno malo zaplesali!?”

Kata je znova bila stroga: “- Plesati more samo saki ze svojom žęnom, z onom ze šterom dójde na zâbavo! – Z luckaj žénskaj se nęsmi plesati! – Takši socijalni kontakt je zabránjen!”

Đura se čudil: “- Kaaaj? – Néti plesati naj smeli?! Onda nejdemo! – Onda, dęj sę péneze nazâj – i Dagijove i Fęrijove!”

Kata je rękla: “- Mooože! – Izvolite, štiristo kuna! – Potpišite! – I tak je velika navala! – Lęfko prodam!”

Zeli so sih štiristo kuni nazâj, zružili z vrâtaj i od vrât joj išče zakričali:

“- Takšo zâbavo si ti … nekam porini! – I piši se v rit ze svojim “Adijo, korona viros-om”!

Išče so né zaprli vrâta, a Kata je zela telefóna v roke i več je telefonérala:

“- Sidikaaaa, imam ti vę štiri mesta! – Jęni so mi otkâzali! – Javi prosim te Lizi, Juli i Ilki!”

Povratak na naslovnicu…