Đura je za soboto f peti vuri sezval skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče. Za dnevni red je né nika najavil, ali se okóli prepovédalo ka zove zâto – ka se rivle za birova i da bo to na toti skupščini javno povedal.

Na skupščino je dojšlo sih 82 člani Udroge. Narivali so se f strankino dvoranico – do štriha.

Đura je rękel:

“- Dragi i premili moji kolegice i kolegi! – Malo smo po Stožerovim propisima pręveč natiskani, ali stvâr je tak važna ka sam vas móral hitno sezvati, pa vę, kak bó -bó! – Mooože?”

Ludi so bili stiha i čakali kaj bo povedal. – Đura je otpral skupščino i održal govora:

“- Dragi i premili moji člani Udroge penzijonéri! – Več štiri mandate vam pokorno i časno služim i žrtvujem se za vašo dobro! – Znám da bi me najrâjši meli za doživotnoga precednika, ali sudbina oče ka bo drugač! Nârod me zove v nóvo časno i odogovrno funkcijo. Ludi me na kólenaj prosijo – naj se kandidéram za birova! A jâ, dragi i premili moji člani, némam srca totoj prošji obrnoti hrpta! – S obzirom na to ka to nębrem zbeči, s hajdi vupeša bom se žrtvuval za toto dužnost! Moram se več od dénes preprâvlati – za kanidaturo, za novinâre, radje, televizije, za slikaja i prectâvlaja. Zâto vam drâgi i premili kolege, predlâžem za dénes:

Prvo, ka męne rezréšite dužnosti precednika Udroge penzijonéri,

Drugo, ka na toto funkcijo imenójemo mojega vezdašjoga potprecednika kolego Pepija,

Tretje ka, čé se jâ slučajno premislim, pa se dogodi ka nębom štel biti birov, ka onda Pepi octupi z mesta precednika, pa ka bom onda znova jâ …”

Onda se z drugoga ręda, Đuri v réč porinol Drago z ovakšim réčima:

“- Kolega Đurek! Ęm znâš da smo za tębe i z dušom i s télom i da bomo napravili sę ka se ti funkcija birova ne posmekne! – Ali čim predi hodi po dnevnomo rędo, jer je tu zarésen prevelika stiska znâš, móramo to radi epidemijoloških meri!”

Đuri se to dop’alo. Odma je išel s prvom točkom dnevnoga ręda. Znova je održal govoranciju o tomo kak … ga nârod zove, kak … ga srce bol’i, kak … ga čâka velika državnička zadača…

Onda je dâl na glasaje – ka se jęga, prvo rezréši funkcije precednika Udroge. – S’i so bili “za”!

Onda je Đura najavil drugo točko dnevnoga ręda, ali … z tretjega ręda se javil Fęri:

“- Kolega bifši precednik! – Odvezdar si ti naš kandidat, naša uzdanica i naša nada, f čemo te podržâvlemo z dušom, télom i velikim poveréjom! – Kolegice i kolegi skupščinâri, odvezdar móramo fést paziti ka se našomo bodočomo načelniko kaj ne dogod’i! – Zâto, prosim lépo, ka se, prvo od našoga kandidata, a i med sobom rezmeknete kak je i prepisano, ka naš kolega kandidat i bodoči načelnik nębi dobil korono, jer bi to za budučnost nâroda bila katastrofa!”

Onda si je réč zel i Drago. Lude je najpredi prosil a potli špotal:

“- Ludi poštuvlite mere i rezmeknite se, ojzder meter i pól, a vuni dvâ metre! Pogotovo vi ki ste predi bili z Imbrekom, z Trezikom ili z Jančijom, kę sam denes videl v bolnici kre onih ki so na spituvaju za korona virosa, a vę išče nęznajo čé so zdravi ili né, pa ka naj…”

Te je dojšlo do gunđaja, pregovârjaja, rivaja, pa vun, pa nutri, pa skup pa širom …

Da so se ludi resporedili ka so bili širom onak kak iščejo propisi, nutri jih je ostalo – sędem, a drugi so bili – rezmekjeni i respoređeni – vum! – Đura je pital Dragija i Fęrija ki so delali ręda:

“- Kolegi, so se članovi po zâkono rezmeknoli? – Je vę sę vredo?”

Ovi obedvâ so mo od vrât rękli:

“- Je, kolega bifši precednik, dosta so se odmeknoli! – I malo pręveč!”

Onda si je réč znova zel Đura i ofnal je drugo točko:

“- Onda predlâžem ka se kolego Pepija, tu v Udrogi zbęre za mojega naslednika!”

Drago se javili za respravo. Đuri je rękel ovak:

“- Kolega bivši precednik, ti si bil precednik Udroge – ka bolšega nębremo zamisliti néti zmisliti! – Ali nęsmi se pozâbiti da f sęmo tomo veeelikoga juša ima i potprecednik, naš drâgi kolega Pepi! Zaradi toga, mi predlâžemo ka si Pepija zémeš ka bo i tam – tvój zamenik! Predlâžemo ka pete na izbore f pakéto, jer Pepi je to zavrédil, nârod bo ponorel od sręče, a – vi dvâ skupa némate konkorencijo! – Zâto smo za to ka Pepi ide – f pakéto s tobom!”

Đuri je to nekak né bilo po vóli:

“- Nééé, kolegice i kolegi! – Jâ bi to štel tak kak sam najpredi rękel, jer je to najbolše za bodučnost naše Udroge i za nârod …!”

Ali Drago, Fęri i jive žęne so drugač mislili:

“- Čuj kolega bivši precednik, ako Pepi nejde s tobom, škoda bo za Pepija i za nârod! – Aaali, čé nârod oče drugač, naj bó! – Idi i pitaj one vuni – kaj velijo, za kakši prédlog so…?!”

Đura se zagnal vum na vrâta. – Odma se obrnol nutri, pa Dragijo i Fęrijo vel’i:

“- Kolegice i kolegi, vuni ga ga né nikoga!”

Drago i Fęri so se tobože zamišleno, med sobom poględnoli pa velijo:

“- Pa, mi smo prosili ka se rezmeknejo sam tulko, kulko iščejo propisi! – Je, vę kak bó, bó!”

Povratak na naslovnicu…