Jožek se je láni v meseco marcijošo žalil dedi Đuri kak je teško nâtim svéto, kak ga ga za mlâde néga posla i kak ga ga né nikše gospodârske perspektive za jih mlâde podozetnike.

Deda mo je rękel da je to istina, pogotovo čé je čovek kak je ón, završil samo sędem razredi pučke škóle. Jed’ino kaj bi mogel podozetnički delati… i dé ga ga né treba vložiti puno penez v osnovna srectva i repromaterjâl… je poloprivreda vu vrčâko.

Zutradén je Jožek zvâl dedo Đuro pa se mo je pofâlil:

“- Deda otpral sam podozeče “Izrada prótja i kol’ija za nakâljaje povrteli” deoo! To mi se vidi, da je najpraktičneši biznis, jer od osnovni srectvi treba investérati samo f kost’uru, a robe – prótja ga ga kulko očeš, jer so sę sinokóše zaraščene v leskovo i topolovo grmje.

Proizvodnja prótja je láni génola odma v marcjošo. Poslovni prostor je Jožeko bil dedin vęštet na Glavatiščo. Robo je vozil s trokolicom – trambolinom.

Te mo je deda Đura zazvedil za jęnoga dobroga kupca, Mujceka z Varaždina šteri ima podozeče “Zele i povrtele” deoo, v Zagorjo. Toti ima hajdi mekót tu v Lógo i od Jožeka je naručil i kupil pet trambolini topolovoga prótja, só robo – i z montažom na lico mesta!

Letos se Jožek znova hapil to delati. Dok je počel roštâjiti vu vęšteto Đura mo je sponęsel:

“- Jožek paaazi! – Jâ sam ti láni najšel dobroga kupca, onoga Mujceka z Varaždina, šteri ima podozeče “Zele i povrtele” deoo i vu Varaždino na placo prodâvle povrtel. Morem ti ręči da sam se láni prepelal mimo jęgove plantaže povrteli, ali na totaj mękotaj štere je nakolil s tvojim prótjom – nésam videl ka bi mo se zdigel – ikaki flanc!? – Ne grah, né špârga, né paradajz… Opče sam ga né vupal nika pitati! – Vugiblem se ga!”

Jožek se začuđeni brnol prti dedi Đuri:

“- Deda, vidiš da se ne razmiš v biznis! – Čé róm očeš znati, toti Mujcek me je pred tjęden dni sponova zvâl – čé bom i letos mel takšo robo, friško, da on odma kupi dęset trambolini!- Ali, morem ti ręči da sam né pręveč žereči za soradjo s totim Zagorcom, jer sam se láni pogodil z jim ka sam mo móral svoje proizvode i – inštalérati na mekotaj! – Ponujal mi je za letošji posel pet centi po komâdo, a láni je bilo dvé i pól kune. – I – premišlâvlem si čé bi se pogodil…ili!?”

Đuri je nikaj né bilo jasno:

“- Jožek, čudno mi je to. – Ali… idi glet! Z glâvne ceste se na dalkoma vidi! Tvoje prótje, kulko se more videti, išče strš’i z zęmle, a nésam išel z bliza glet čé je kaj posajeno!”

Jožek se je pogodil i Mujcekovoj férmi “Zele i povrtele” deoo prodal dęset trambolini robe. Čovek mo je odma i poštęno platil. Jožek je svoje proizvode – zmontéral!

Po prvim majo je Đura zišel Zagorca Mujceka pa se z jim zaspominal. Nazâdje ga je pital:

“- Čujte prijatel, znám ka ste láni od jęnoga našoga mlâdoga podozetnika kupili štiri trokolice prótja za nakâljaje graha, špârge, paradajza ili paprike. – Ali jęmpot sam se pelal slučajno mimo vašoga résa i nésam videl ka bi zótim bila nakoljeta povrtel!? – Nika! – Sam prótje!?”

Of mo je odma počel povédati:

“- Je, točno prijatel Đurek! – Ali kaj boš!? – Tam kre Struge ti je samo pések, hajdi je mokro i to ti za povrtel ne paše! – Odma sam videl da ga tu od povrteli nebo nika! Tak je i bilo!”

Đura se je čudil:

“- Ali, prijatel, čul sam ka si i letos od jęga znova kupil – dęset trokolici topolovoga prótja! – Pa kak to, čé ti tam, né grah, né špârga, né paradajz, ne nikša druga povrtel neče rasti?!”

Te mo je prijatel Mujcek rękel ovak:

“- Ję, prijatel Đurek! – Povrtel je tam né nikša zrâsla! – Ali, móm sam sprevidel ka tam – prfektno râsejo – topole! I od totoga tvojoga podozetnika sam naručil pâr sto topolovi šibi i on jih je tam i sadil, zapik’uval globoko f pések! – Po prvim nasado sam videl ka so šibe móm potirale i ka prfektno râsejo mlâde topole! To bode za krâtko vréme dęset mekót topolovoga dréva, a morem prodati i mlad’ice! Toti tvój podozetnik mi je za male péneze – posadil dvé starinske mękote topol! Išče imam pet mekót – prâzni Péski – za kleto! – Sę od Hrąščanski Buri do Struginoga Sigeta! – Of vaš mi to déla za – dróbne péneze! Svoji firmi sam več preménil ime v “Zele, povrtele i pole topóle” deoo! – Aaali, prosim vas, to totomo vašomo podozetniko najte povedati!”

Povratak na naslovnicu…