Prepovédalo se ka so topli zimski dnevi fést naškódili sadovjâkaj i gor’icaj jer je sę potir’alo i vę naj to zmrzne – nika nębo od sâda i gor’ic! F četrtek so Đura, Pepi, Fęri i Drago zaklučili da je to treba iti glet trse i čé bo treba ka bo se – odreagéralo. Tak so se odma otpravili v Đurine gorice jer on ima gori i klét pa si je tam moči i poč’inoti. Ze sobom so si zeli jęnoga kotâča Mihaličovoga jegera – čé slučajno oglâdnijo (žejni sigorno nębodo).

Odišli so i – néga ga jih dugo bilo dimo. Žénske Sida, Liza, Ilka i Jula so se zišle navęčer na tračo pa so jih zvâle ka jih pitajo – da bodo dójšli dimo. Ali so po jivaj glâsaj čuli da so dečki v – ęlemento! Móm so se z jimi dospoménole ka je bole ka si tam presp’ijo ako su f šuso, nego ka se takši pęlajo dimo, jer slabo se vidi, a … jârki se se-po-sód motajo!

“- Vidimo dečki da ste si malo spili, pa résen, booole bo ka si tam presp’ite nego ka se takši…”

Dečki so bili respoloženi za takši dogovor pa jim vel’ijo:

“- Néga problema puce! Išče totoga litra spijemo i mi – moremo pomalem dimo… čé je tak…”

“- Nééé dečki! – Najte se takši pel’ati! – Râjši si tam presp’ite, pa te zutra, pomalem, trézni…”

Drugi dén je nišči nikoga do pólneva né zvâl. Odvečer so te ipak puce:

“- Halo Đura! – Kaj pa nejdete dimo? – Vidli ste kak je, več ste vę lačni… najte čakati kmico.”

Đura jim je z ozbilnim glâsom odgovârjal:

“- Puuuce! – Radi bi mi išli dimo ali vidite ka cur’i!? – Jee, privas doli cur’i déšč, ali tu, na brego tu cur’i – snég! Zapal je ober gležji … a znâte ka jâ imam létne, čélave gumje…”

Žénske so jih nika dale né pitale, samo so jim rękle ka bodo lačni. I oni so se potóžili:

“- Slabo shajamo! – Hudo je! – Zešparali smo si od fčęra saki ficlek jegera i – to je sę! Kóma čâkamo ka se stvorijo uvjeti ka bomo mogli doli, ali … za vę – zarobleni smo f snego!”

Tretji dén, f soboto, dedi ga išče né bilo dimo! – Žénske so se zišle na juręšji kâvi pre Lizi i spominkovale se kaj naj napravijo ka dede sprâvijo dimo. Zaklučile so ka bo najbole čé jih – opče ne zovejo! Zaklučile so ka bez jestvine nado dugo zdrž’ali, ka nębrejo na prâzen želódec dale piti, ka bodo jim začas želóci królili – pa ka bodo za čas dolet’eli dimo!

Ftruc sęmo, néga jih bilo dimo!

V nedelo so žénske išle od meše, a ovih ga išče né bilo dimo! Bile so srdite jer so se né nikaj jâvlali! – Ali dospoménole so se ka – čé ovi jih nado zvâli, ka te néti one jih nado zvâle! Naj bodo tam! – Naj trp’ijo glad! – Naj magadijo čé to morejo zdrž’ati! – Kaj jih brige!

I fčęra v nedelo so jih né zvale céli dń! – Néti moškârci jih! – I néso dojšli dimo!

Dénes so se žénske zišle na kâvi. Dedi so né dojšli dimo i néśo se jâvlali! Bile so v brigi.

“- Znâte kaj puce, kak je gut, moŕamo jih zvati tak dugo dok se ne jâvijo ili se organizérati ka idemo tâ glet – dé so i kak so, jer more se dogoditi ka so od gladi pocureli doli… Ęm so f četrtek tâ išli z jęnim kotâčom jegera, a kaj ti je to za štiri móže – pa štiri dni!?”

Počele so telefonérati! – Zvati! – Bormeš, Đura se je najęmpot javil:

“- Đura, pa dééé ste? – Kaj nikaj ne zovete? – Ste živi? – Ste zdravi? – Imate kaj jesti?”

Đura je vo ime sih móži povédal ovak:

“- Tu smo, žęnice! – Jęsmo po nečem, ali nam vi fést fal’ite! – Hudo shajamo ali – magadimo!”

Ženske so ga v brigi pitale:

“- A kaj se ne otpravite dimo?! – Imate kaj za jesti? – Ka naj od glâdi pocureli doli…!”

Đura jih je obavéstil:

“- Žęnice, zdrâjiče nam je dobro, fâla na pitajo, kaj i vam želéjemo!- Kak privas cur’i déšč, tak ojzder cur’i snég! – Zapal je več kóli trifrtâl metra! – Žejni smo né, podrom nas spašuvle! – Kaj se tiče jestvine, toga pa imamo túlko ka se moremo rezmétati i mesec dni najédati!”

“- ?!?”

“- Drâge puce, f soboto smo naténkoma shâjali, ali v nedelo, tu so vam s’i sósedi okóli nas slavili Vincekovo! – Odvečer su vuni nekaj molili pre trsaj i onda so gori na čokote navesili kolbâse, špeke, bónceke, suhe salame i kaj-čęsa drugoga i tak jim je to viselo… A mi smo to gledali i da su išli nutri na pijačo, počeli so se okóli jestvine motati pesi… pa smo te mi to pobrali po trsaj i pospravili si … i vę imamo tulšega toga ka nam more zadostiti za mesec dni! – Čé pitate, da bomo se otpravili dimo, moram vam žalostęn ręči ka to ovoga časa, na našo i vašo veliko žalost… nikak nębremo kak gut bi radi… i da dale móramo tu trpeti…!”

Povratak na naslovnicu…