Sida i Liza so se zišle v ned’elo po meši, pre Ilki na jutr’ešji kâvi (žganici).

Sida je onda ofnala sp’ominka: “- Gledim – ovoga mojega. – Črléni je kak papr’iš! Stâlno sam strâhom ka ga naj šlagéralo. Bormeš, Liza i tvoj Pepi je hajdi zažârjeni! Tak je kak fójek! – Ki mu je vera?”

Liza ji vel’i: “- Kaj – ki mo je vera?! – Pije! – Pręveč! – Nîti tvoj Đura je né rad žejen!”

Sida ji povéda: “- To se znâ! – Moj Đura ima i visokoga tlaka, stâlno kóli dvésto! – Ali ne bóga! V jutro mâhne dvé žganice, pa jęnoga apiksabana, do pólne spije pól litra brajdâša a za obed pojé svinskoga bónceka! Na to spije dvâ kordipine! Odvečer si malo predrémle, a da se stâne, spije iromeda i z špricarom si poplâvi! Za večerjo pojé dvâ pâre kolbâsi i predki kak ide spât spije koperinovo i tenoksa!”

Liza je nevólno zmóndala: “- A mój Pepi!? On ti ima šečera! On bi se seg’urno več móral pikati! Ali ne mâri! Na tešče mâhne dva likere i na to – argatrobana. Polne neče jesti čé mo ne naprâvim štiri palačénke z orehaj i z pekmosom. Da jih pojé, gori spije metformina i siofora! Odvečer méša gemište i pive, ali na vęčer, čé makar završi f krčmi pre Kati, da dójde dimo – na kruh si namâže margarina i męda i na to spije dvâ rozigutazone! Strâhom sam ka se naj jęmpot sam – prekop’icnol!”

Sida ji vel’i: “- Znâš kaj!? Trebamo jim ręči da jâko hudo zgled’ijo … da zgled’ijo kak smrti … i da mórajo odma zutra v jutro iti skupa g doktoro! Morti bodo skupa meli bolšo vólo za iti!”

Liza se pob’unila: “- Nééé skupa! Nîti govora! – Ako pejo skupa, potli bodo dišli f krčmo i – piši ga v rit! – Jâ bom svojega Pepija poslala v jutro na ósmo vuro, a ti svojega Đuru spakoj na jedenajsto, tak ka se nado zišli, ka se rezidejo, drugač nav dobro! – Može?” “- Mooože!”

Liza je tpravila svojega Pepija v jutro na ósmo. Pepi je išel.

Pre doktoro – stiiiska! Jęn na drug’ím! Vróče! Čî dideš vum z čakaonice na pijačo, zgub’iš ręda i te … štó znâ da boš na redo! Pepi je čakal i čakal …V jedenajsti je bil na redo! Doktor ga je pital čé pije. Rękel je – né. Pital ga je čé j’é slatko. Rękel je – né. Pital ga je čé se kloni béloga kruha, soli i cukora. Rękel je – j’e. Prepisal mo je iste léke štere je pil i do onda.

Po jedenajsti vuri je génol dimo. Pęlal se pajdóč k peko ka Lizi kupi kruha.

G doktoro se róm téčas pęlal Đura. Pepi mo je pajdóčki kričal: “- Đura, bole ti je ka nejdeš! Taaakša stiska je v ambolanti ka se ludi jašejo. Do več’erje boš čakal, čî naš predi zbetęžal! Jâ sam čakal tri vure!”

Đura mo je zmâhnol z rókom, kak – “kaj ti znâš!” i odišel v ambolanto.

Pepi se malo muhlal pre peko … pa na biciklin i … dimo … Da je otpral pótna vrâta, videl je ka je točno onda da i on – dimo dojšel i Đura!

To je nad oblok vidla i jęgova Liza!

Da je Pepi došel nutri, Liza ga je pitala: “- Dé si bil tak dugo?”

Pepi ji vel’i: “- Pre doktoro! – Bila je strašna stiska! – Tri vure sam čakal!”

Liza je zaz’ijala kak nemâk: “- Kaj lažeš!? – Nikša stiska je né bila! – Nego si ti móm zbavill doktora i dišel f krčmo i tam si – smrdel do jedenajste vure! – Lažlivec! – Vidla sam točno da je Đura išel g doktoro f trifrtâl jedenajsti vuri i več je v jeden’ajsti vuri bil dóma! – Za frtâl vure je – sę réšil! – Dé je onda bila stiska?!” – Ti #$%&$# ! Męne boš mel za hurmo …!?!”

Pepi se zaklijal da je né bil f krčmi! Zabadaf! Nabrojil je lude šteri so vred z jim čakali! Zabadaf! Pres’egel je! Zabadaf! Huknol joj je ka vidi ka ne smrdi po alkoholo! – Išče huje! – Jerbo – po Lizinim, krčmarica Kata ima râjši ka se kóli j’e šmajhajo – dedi šteri so trézni, zbeg’ecani i nadanfani z dihâljom … – Svâja! Skorom je dobil!

Drugi dén, da je Pepi zględal Đuro, zastâvi ga i pita: “- Znâš Đura, … né me brige, ali kak si ti fčęra pre doktoro bil odma na redo makar je bila strašna stiska, … kak si se mogel zrivati napré tak flętno – ka si vred z męnom dojšel dimo … a jâ sam tam čakal v rędo tri vure … i Liza mi je né verovala … i vę me od fčęra ne gled’i … potvârja me da sam bil móm gotov i da sam tuhnel f krčmi pre Kati … da jo hodim nat’epat … !?

Đura mo je rękel: ” – Znâš Pepi, jâ ti f takšaj prilikaj vék jęmlem – univerzalnog léka, šeri je v isti čas i lék protiv tlaka i lék protiv – stiske! – To ti je čęšjak! Predi kak sam išel vuto veliko stisko, jâ sam v jutro pojel šest režji čęšjaka … i te sam išel tâ … jęn čas sam stâl f stiski, … ludi so kóli mene napravili prostora i rękli so mi da … sam sigorno fést betęžen … jerbo, da več dehnem po mrtvomo … naj sam idem … odma prvi nutri …! I doktor me je takâj, flętno preględal otpr’avil dimo …!” (jâ)