…neznam kak je to privas, al pre mej sako leto isto… dojde te dvanajsti mesec… delaš kak majmon celo leto, za teh mesec dni… sedne ploča, z božičnicom več tretji, štrti den f meseco… veseliš se kak malo dete taj dinaraj!… faj se ti vidi stanje na tekočemo računo gdaj stisneš venoga lista z bankomata, se ti nekak minus menšim vidi gdaj je ta božičnica kcoj! Zdigneš neka keša jer moraš kupiti stvori koje nucaš saki den, sfali ih i f dvanajstomo meseco, ka boš!

Veli mi pucka “sastanak f školi!“…ajd idem….navučitelica nam poveda kaj se tre poslati f školu…letos smo morali slagati one dedeke f najlomki ka pšenica žnjega rose… to te deca imaju Božićni toboš sejem f školi ka nekve dinare zaslužiju… komaj sem našla dvoje ne preveč strgane najlomke, i zišla se z tri druge mame štere su mele isti problem z najlomkami, ka zasuknemo te dedeke za sejem… jesmo nekak, zasuknule, i morem reči da je i nej tak hudo spalo… i nebi to bilo nika bedastoga, da te unda deca ne zoveju na te isti sejem ka si som svoje kupiš… zdigneš stotko pok na bankomato i ideš, ka boš pa, si storci se dojdo kozat i trošit, pa ideš i ti po svojo najlomko….najbole tje zeti i bako sobom, se te ona malo smili pa isto malo od penzije ftrgne i potroši na sejmo…. neseš vum sejma puno škotlo svojih najlomki i još nekšnih glupariji koje su se ti faj vidle, ležiši za stotko i ideš dimo… mine to, pozobiš na stotko…

…kak je več od desetoga meseca po štacunima se nakinđureno vu štiho Božića, sam te vleče neka potrošiti… vrog te, kak da bi me što za rokof vlekev nutri sako malo, po prokletim je to… neje lefko nam ženskaj polek toga sega kaj nas s štacunskih polici gledi… gledim ka prešparam, pa sam sveče sako leto kupim i fteknem f stori adventski venec…jeno let so črlene, drugo zlotne, pa te pok drugo dok se zobi kakove su ono leto bile zemem ovo predlajnsko forbo!!…

…pa zemeš saki pot nekvo sitnico… kak sem jo resna svojoj deci onoga adventskoga čokolodnoga klendora zela, pa ajd sam 6,99 je z velikimi slovaj pisalo… zemem dvo, sakomo jenoga ka neu svoja… neznam kak privas, al primeni se si dnevi do Badnjaka pojeju isti den, kak da bi najbojša čokoloda bila vutem kolendoro, a vroga, ona margarinska je nutri, kaj jo komaj zacmuliš… al rono ta je unda najbojša!!!…

…saki pot si i neka za koloče zemem, pecilne, vanili cukore, i one pol kilne čokolode za kuhati, ka bo za glazure poljati po prfkačaj (moram skriti čokolodo jer mi moji pojeju, gdaj im cukor podne, pa sam spuhek od pakovaja ostone f kišti)…

…pomalem se preti petnajstomo f meseco rashojajo dinari z racuna, nejdeš saki pot glet na bankomat, sam vlečeš kortico, pa nit nemaš vizijo kulko si već potrošiv, a jošče ga tu sega i svačega of mesec za kupiti…

…nekak je pri naši hiži tradicija pozvati familijo k obedo za Božić… neje to tradicija od naveke, neg od da imam kuhju kak Bog zapoveda, pa moči neka skuhati vu njoj… jer vu ovoj storoj sem se jo osemset kilna komaj obrnula… nemaš kam dvo protvane deti, a kamoli rajngle… al ve kak je nova kuhja, ve se dom pokozati kaktiga prova gazdarica… koli dvadesetoga, već vrog šolo jemle, tre je iti kupiti fasunga za kuhjo… ideš f štacun, jo nekak najroj k Todorićo zabrnem, i tam te kupim sega kaj nucam za pokozati se pred familijom… glediš te ka neuš zeu najfaleše… kupim salvete one fine, ne one proste ka se ti koli lampe skeliju i ka se nit vu jega zbrisati nebreš!! Nabereš f korpico za jezeračo sam tak, i vum s štacuna neseš f cele dve najlomske vrečke… ribe nit ne kupuvlem za post, jerbo so droge kak sam vrog, kak da bi some z našega lepoga jadrana doplivale f Todoričove škrije, i some se spakovale i zmrzle… zoto imam ribiča pre hiži, šteri nabajngla nekakove ribetine za tobož, postiti se…

…već je denes četrtek, dvo dni do Badnjaka, imam već tri forme suhači napečenih, još tri moram zasuknuti, pa te još jene kremače bor z jedenojst jejci i ostalim materjolom za jeno sto kuni… itak je Božić, i dojdo ti strajnski (domoči) k hiži, pa se tre malo skozati, toboš da znoš i ove droge koloče naprajiti…

…tre je išče bora kupiti, a penez se meje i meje… nečem one več pred mesec dni vrezane ka pre opskrbnome centro (pre Loparičo) imaju na prikolicu naslojene, očem drezanoga nafriško i srebrnoga… jeee, to pok košta, al ne bitno, em pa je to jempot na leto!!… već por let tam vu vulico pre Šegovićo idemo z možom zeberemo… i to komaj i komaj, jer jo sakomo nekakovo falingo nojdem… al nazodje zberemo… dopelamo dimo!! te još koli bora režem ove ausvinklin grane i moža namrdam ka z bušilicom zvrta lukije tu de je retkiši, ka naftičem i ka je te nasezodje mej lepi!!!…

…kuhja je f dur marš, puna, akcija preprovlaja za svetešji obed, deši na se spehe, koloči so f garaži na mrzlomo, jer ga frižidero nega placa (malo jih je moček z jenoga kraja načev, kaum ve …drezala sam toga vogla fkrej, močka zasuknula vum z garaže)… kak nemam dost tejerof i posložavnikof, naveke zovem svojo Štefico nej dojdo malo predi i ka mi donese svoje tejere, ka morem kak Bog zapoveda se naserverati gdaj nam dojdo svetešji gosti Slovenci (japin brat, moj stric)…tulko preprovlaja, crkjena sam več dok se počneju shojati, a de je još posprajiti za jimi!!!

…mine to se nekak… i več premišlovleš kak i kaj bomo za doček… a pošto ga već nega penez, jer smo se za Božić doli pokozati i po humanitarnim akcijama i školskim sejmima strošili, bomo najbrž doma… mi smo domačini jer je dost placa prinas za čago na Đo Maračić Makija i „ Dal se sjetiš nekad meneeeee!“….saki neka donese, kaj mo je još ostalo, i tak nasezodje f novo leto zajdemo nekak brez sega, mislim jestvine i pijače ne manjka, al penez pa ga već nega, razišlo se… a išče veličasni moraju dojti svetit hižo…i vatrogasci s kolendoraj..i nogometoši….

….nigdor ni bilo daj nekak nej bilo!!
…sako dobro simaj skup, nej vam je zdrovića, veselića, i malo već penezića!!!
…boj sakomo človeko brat, bodi Međimorec, bodi Hrvot!!
…simaj skupa nej je blagoslovleni Božić, sprovedite ga ze svojimi bližnji, i dejte se pokozati, kak jo (pa unda kukati kak ga nega)…
…vaša NPKŽŠ !!

Povratak na naslovnicu…