Đura i Pepi so f petek komentérali kak se Hrvacka nogometna reprezentacija v Rusiji plasérala med najbolše f svéto. Zaklučili so da jim respoložéje kvârijo žęne, štere so opče né zaenteresérane za nogomet! Za vréme utakmici jim se sam motajo i dekoncentrérajo jih.  Dogovorili so se ka je najbole ka bodo utakmico protiv Danske v nedelo gledali f krčmi “Kata – rajska vrâta”, a žęne naj dóma délajo kaj očejo i naj gled’ijo kaj očejo! Obavéstili so o tomo i Dragija i Fęrija! I oni so bili – za!

Zazv’edile so to žénske! Zakl’učile so da so jih dedi ekskomonicérali! “- Znači tak! Dooobro!”
Tajno so se zišle f soboto v jutro pre Lizi na kâvi (žganici). Zaklučile so prvo i prvo, da je né istina ka one naj bile zainteresérane za nogomet! – Zainteresérane so – i to išče kak! Ilka i Liza so rękle ka več tri noči ne spijo od štrptaja – kak bodo naši zigrali! Jula i Sida so rękle ka pijejo prâhe (normabele) ka se vmirijo od napetosti i drhtaja za sódbo naši nogometâši!

Réšile so! Sida je dâla rezglâsiti: “- Tak ka bodo znali: idemo i mi organezérano glet utakmico! I to isto tak, f krčmo k Kati! Aaali, nečemo z dedima sed’eti za jivim stolom, jer nas zaméčejo, jer so neotęsani i jer so bezobrazni kak šlapi! Tak!”

* * *
V ned’elo v jutro po meši, g Lizi so dojšle Sida, Ilka i Jula. Preprâvlale so se za utakmico! Méšale so fârbe, črléno, bélo i plâvo, delale so transparęnta “Napred naši – Danska se plaši!”. Delale so zastavo i preprâvlale so si kockaste fortofe, rópce i pantleke!

Pepi je stiha dišel po vrto g Đuri. Tam so več bili Fęri i Drago pa jim veli:”- Čujte dečki, naše žénske se ravnajo na utakmico f isto krčmo i preprâvlajo se: šivlejo si kockasto garderobo i méšajo fârbe! A kaj bomo mi? Mi namo nika?” Drago je rękel: “- Znám ka bomo! Jâ sam več nabavil petârde, a čé dâte saki pędeset kuni, ja morem nabaviti jęno štiri rak’ete i jęno štiri bengâlke! I navék da naši dâjo gola, mi didemo vum pred krčmo i tam bomo tak pokali, ka bodo ludi mislili da so dojšli Rusi! Namo se vesel’ili z jimi, jer čé nas nečejo v društvo – naj jim bó! Tak ka bodo znale!”

* * *
Dojšli so v nedelo f pol ósmi vuri f krčmo “Kata – rajska vrata”. Kata ima f kóto prâvoga televizora, meter puta meter! Dečki so se sęli g stolo i naručili so si litra i vodo. Za šankom ga bilo hajdi dedi i dečki šteri so takâj dojšli glet utakmico i navijat. Onda so dojšle nutri i jive žęne! – Bile so parâdno nacifrane kak bętlehemi. Črez vrâta so trobéntale s proščejârskaj pęręckaj i z bistričkaj fučkaj. Kak so dohâjale nutri s transparęntom, šank-linja jim je hitila jęnoga vróčega aplaoza, neštero fučkaje i krič’eče fâle! Na glâvaj so mele kockaste rópce, pred sobom kockaste fortofe. Na licima so méle črléne, béla i plâve štrafe, a spod televizora so dele svojega dvâm’eternoga navijačkoga transparęnta. Zvâle so si liter črnoga vina i liter orenđade ka bodo si vórdale bambose.

Išče so si né natočile prvo pijačo več smo dobili gola! Srečom so né znale šteri so jivi a šteri naši pa so počele slaviti, ali so jim dečki z šanka onda rękli ka je to né bil naš nego jiv gol!

Da so zazvedile šteri so jivi a šteri so naši, Manđooookiiiič … goool! Naši so zravn’ali!

Dečki so skočili i zlet’eli so vum z krčme! Đura je móm hitil dvé petârde! Počilo je i skâdelo se kaj da bi vužgal vóz plesnivoga koroz’ija! Fęri je pustil v zrâk rakéte! Pepi i Drago so zeli v róke saki jęno bengalko i na sredini ceste mâhali i kâdeli. Ne jih je nišči gledal jer ga ga nikoga né bilo na cesti, a i Bandi i Đeki ki idejo navék za jimi, so pob’egli prti Dominkošo!
Onda so móži išli nutri.

A nutri so jive žęne išče slavile! Ali kak!? Z onaj dečkaj ki so stâli pre šanko, so si išče čestitale i tak so se kuš’uvali ka je iskréje frcalo! Zah’ačile so jih kóli šijaki, plesale, pile špricara i z jimi popévale “- Mi smo jakše i od sudbine …”!

Đura, Pero, Fęri i Drago so se zabez’eknoli! Stiha so se sęli pre svojemo stolo. “- Vrâbečne bile!”

Te jim je Đura zvâl liter črnoga i oranđado – ka se podobr’ikajo i ka naj pâk, ako bo gol, dišle se kušuvat z luckaj móžaj i dečkaj! I podobrikali so se! Skup so deli stole. I skup dale gledali. Dedi so jim obęčali da bodo platili i jivoga céha, jerbo so – đentlemeni.

Dugo so pili i pili i samo je bilo – jęden jęden.
Onda je of Mordičov fulal pen’ala, vrâbec ga i čoveka!
– Sida je potrla kupico! Onda i Liza! Onda i Jula! Onda i Ilka!
– Liza je počela bečati! Onda i Jula! Onda i Ilka! Onda i Sida! Fârbe na lico so se jim rezličile tak ka so bile prefârbane kak šlaportki da se rezléjejo.

Te so tukli pen’ale. Kak so se dâvali i fulali penali, dedi so sed’eli, saki kre svoje žęne, ka naj žęne, čé pobedijo pobégle slavit med dečke i mőže na šanko!
Te, so zazijale “-Rakeeeetaaa…!”, skočile ka se pijača rezlijâla ze stola! Saki móž je zahačil svojo žęno i skuš’uval tak ka so se zahar’ili od fârbi na licima, ka se jih je né moglo pozn’ati! Móm so pobral’i žęne pod róke i si skupa se tpravili dimo – hmivat se! Dobro ka je bila kmica.

Móži so dénes išli plâčat f krčmo céha. Đura jim je tomâčil:  “- Dance smo pob’edili, to je faj! – Ali mi móži smo od žęni zgob’ili tri nula! – Jerbo, da se je slavilo te so slavile z dečkaj i luckaj dedaj na šanko! A vę da treba plat’iti céha – kaj se spilo, rezlij’alo i potrlo, vę smo jim nazâj dobri! To je za nas velika zguba! Bilo bi najbole da smo žęne po nogometnomo pitajo opče né pehali! A vę – kaj morreš!?”
(Ja)

Povratak na naslovnicu…