Đurin vnuk Jožek je f soboto slavil rođendana. Ali, kak vę znova ponorévle korona-viros, rękel je baki Sidi i dedijo Đuri ka bi štel meti – rođendanskoga bâla na otprtim, préjimi na vrto pod hruškom. Rękel je ka bi pozval jeno dęset pajdâši i pajdašici, da bi si na vrto postavil stola i stol’ice, spęlal strujo, da bo vuni pękel čvapčiče, i čé mo deda dâ pâr litri vina.

Sida mo je rękla:

“- Mooože Jožek! Ali pa ka naš na grmofón puščal nekšo jâko glasno trtvino i ružeje?! – To je né mužika! Od tote mužike nam iceki trgajo vož’ince i skâčejo v jasle! – Puščaj nekšo pitomo mužiko! – Čé bo se ružilo na vrto, lęfko nas nešči prijâvi na milicijo pa dójdejo vum! – A jâ naj rada ka bi se pâk po novinama pisalo “Opet milicijska intervencija v Opčini Nedelišče”!

Jožek ji vel’i:

“- Dobro baka. – Jâ bom na laptop puščal takše popéfke kakše vi očete i bole – nast’ihoma!”

Te se je i Đura zméšal f spominek i ovak preporučil Jožeko:

“- Znâš kaj, mogel bi ti svoje pajdâše i pajdašice iznenâditi i prerediti jim “škólo tanca”?! Vi s’i več imate prék petnájst lét, dénes zutra bo korona minola pa bote se žęnili, a na gostuvajo treba znati plesati plese: valcera, tangija, svinga… – Nate valda, da bote se žęnili, plesali samo – cugece!? – Sramota bi bila ka vi kak cepleni Međimorci naj znali plesati, ręčemo – čardaša!? – Poslušaj me Jožek! Mi ti za hęrbek dámo kcój nekše meso, baka spęče kolâče i onda dęmo i mi dvâ z bakom, jâ pozovem Pepija i Lizo, oni prfektno plešejo, i mi bomo vam pokâzali kak se plešejo prâvi domâči plesi! – Lépo bote se nafčili plesti kak prvoklasni tancari, a né kak ovi dénes ka nęznajo plesati néti … na vésti…”

Jožek je pogutnol kosmâto žabo i kak da prizna gréhe, zgovoril je “- Može!”

Jožekova pajdašija se zbrâla na Đurinim vrto, po sedmi vuri zvečera. Tak so te dojšli i Đura z Sidom i Pepi z Lizom. Oni bodo mlâdaj pokâzali kak se plešejo plesi – šere móra saki kult’urni čovek znati. Đura je Jožeko dâl nâvuke – kak bo tękla tota – edokacija:

“- Jožek, mi bomo ti rękli štero popéfko z laptopa boš pustil. Mi stariši bomo pól popéfke plesali ka bote vi mlâdi vidli kak se to déla! V isti čas bote nas vi mlâdi kopérali, gledali bote nas i plesali vred z nami! – A onda na pól popéfke bomo se zamenili! Mi ki známo plesati, mi dedi bomo plesali s pucaj, a Sida i Liza bodo plesale z dečkaj – tak ka se nafčite! – Mooože?!”

Za prvi pót, Jožek je pustil popéfko “Veronika”. Stâri i mlâdi so plesali valcera, a na pól plesa so se spozamen’ili! – Stâri plesâči so ovaj mlâdaj kâzali, brojili so jim korake valcera: jen-dva-tri, dvâ-dvâ-tri, jęn-dva-tri, dvâ-dvâ tri…! Malo so se poplétali (jer je bila visoka trâva), ali…

Onda je Jožek, po Đurini komándi pustil popéfko “Mala Čiči” i plesalo se – svinga! Da so se spozamen’ili, stariši so z mlâdaj plesali i brojili jim: dvâ-napré, jęn-nazâj, dvâ-napré, jęn…

Onda je Đura rękel Jožeko naj pust’i “Bolujem jâ, boluješ ti”, ka bodo plesali éngliš-valcera.

Da je tota minola, te je Đura rękel Jožeko naj zaigra – tango, “Još ovaj ples mi zapleši”! – Néje išlo! Gazili so se kak v nogometo, pa je Đura zakomandéral – naj vgasne toto!

Naručil je naj pust’i “Lâsi si je rudala” i plesali so čardaša: dvâ-sem, dvâ-tâ, dvâ sém…

Nazâdje je Đura zakomandéral naj zaigra ono “Volim Jožeka”! Toto polko žénske so presręčne dočakale i predi kak je počela so zahušnole! – Liza je zgrabila svojoga vnuka Franceka, a Sida svojoga vnuka Jožeka i zavrtele so jih kak sto vragóv! Druga omladina je klamoterila z rókaj – kak je šteri znal! – Francek je Lizi dvâpot zlętel z rók (za to je bila kriva visoka trâva)! – A Sida je plesala zvun sębe, nora od sręče – ka bo tak svojemo lublénomo vnuko Jožeko počestita rođenda – ka bo of zanavéke pamtil kak je z bakom tancal rođendansko polko! Zahačila ga je f svojih stódęset kil kak trjafka (Jožek ima čętrdeset) i vrtéla ga je okóli sębe kak pantleka! – Vrteli so se f pąro, pa onda išče bole ka so plesali – koša, a onda pa so se toti štiri prijeli f kolo… kak ringišpil f punim gaso… Na tretji refren “jęga volim, jęga lubim” Sida je zahušnola, v zrâko zavrt’ela ropčeka, a Jožek ji je zlętel z rók f – kop’ijov plót!

Vuti čâs, da se i Francek tretjipót zdig’uval z globoke trâve, a Jožek se vlekel vum z kop’ijovoga plota, po cesti so išli Drago i Fęri! Oględnoli so se na Đurin dvór, na vrt …

Drago je splâšeno rękel Fęrijo:

“- Fęri, â gledi … na vrto pre Đuri…!? – Bijejo se! – Zovi milicijo!”

I zvâli so! – Je, ka pa! – I ovi so dojšli!

Povratak na naslovnicu…