Denes si ne nikši gospon čî bâr f saki štrti réči ne povéš réč “definitivno” ili “super” ili “prestrašno”. Štó ne zgovârja tote réči, toti je né modęren nego – zaostali seljâk! Definitivno!

I Đurina sneha Krst’ina se nafčila kaj značijo tote réči.

Đurin vnuk Jožek je po Vuzménaj svetkaj išel f škólo i odma, prvi dén so pisali škólsko zadačo s hrvackoga. Da je došel dimo Krst’ina ga je pitala: “- Kak je bilo na škólski zadači?” Jožek ji je otpov’edal da mo je učitelica rękla da je “super!”

Jęgovi materi, Krst’ini je to bilo sumlivo, pa je z telefónom pitala učitelico f škólo, čé se Jožek zarésen tak popravil ka je – super, ili se zlagal!

Učitelica ji je f sili sam rękla da móra dojti f škólo – definitivno! I zaprla telefóna!

Đurina sneha je né bila na čistom kaj ji znači to – definitivno, ali se itak, odma drugi dén otpr’avila f škólo.

Da je Krst’ina dojšla f škólo, pól vure se pred vučitelicvom črlen’ila kak papriš i švicala kak pralo, jerbo je Jožek vuti zadači né réšil nîti jęnoga jed’inoga zadatka i v imeniko ima same jedane!

Te ji je Krstina rękla da ji je dečkér povédal, da mo je pre toti zadači – ona pre klópi stâla i nast’ihoma povédala “super”, “super”….

Učitelica ji je rękla da so pisali zadačo z gramatike i da je Jožek jed’ino neka pisal za komparacijo, pa je napisal “pozitiv i komparativ” … i da mo je te ona štela pomoči ka išče nap’iše “superlatif”, pa mo je šepętala – ka ga zmisli: “super…, super…” ka bâr jęnoga zadatka réši! Ali je of to né razmel … i stal se i dišel vum z razreda! Rękla ji je da je to – z Jožekovim ocjenama prestrašno i da z jim mora neka napraviti, definitivno!

Čim je zišla vum z škóle, zela mobitela i srd’ita kak kača zvâla Jožeka dimo:

“- Čuješ ti! Ne čąkaj me dóma, jer čé te primem, bit boš – ka bo ti sâ rit pisana! Zakaj si se zlagal ka si zadačo napisal – super, a nési réšil nîti jęnoga rečuna?!” Jožek se prâvdal nazâj:

“- Učitelica mi je govorila super …, super …, super…!? Čî treba presegnem! Čim je rękla “super”, ja sam ji zadačo stavil na klópi i dišel vum – ritat lopto! Kaj laže da sam né napisal dobro?!”

Kristina je te malo popost’ila. … Mogóče je ipak dečkér né razmel …! Vmirila se.

Aaali – dopale so se ji tote učiteličine réči: “prestrašno”, “definitivno” i “super”. Tó hajdipot čuje na televiziji. Poznâti ludi to furt govorijo, “definitivno … prestrašno … super … Dobri si jih je zapam’etila. Bilo bi faj ka i óna vęčpot tak pové – da bo se z nekim strajskim spom’inala, ka bo se na joj vidlo da je ona itak, moderna i napredna žénska, a né nekše seljača.

Pęlala se z Đurinim aotom dimo z škóle. Déšč je curel kaj prótje, a veter je puhal kaj nori. Svétila ji je rezerva. Méla je v žępo stó kuni. Brnola je na benzinsko pumpo ka natanka téstovoga Renauta. Postâla je. Ploha! Nębreš vum z aota!

Ali je vum do aota dobejžal benzinec! Jožekova mama mo je črez aotovo šâjbo kričala: “- Kaj gospon!? … Móram natankati aota za stó kuni … a vę bom zgled’i, mokra kak cota, definitivno! To je prestrašno!”

Gospon benzinec ji je rękel: “- Nééé, gospođa! Mi benzinci stojimo mušterijaj na respolagajo i na uslugi dén i noč. Sę bomo napravili za mošterijo makar čî bi i sekire curele! – Jâ bom vam natankal! Nate vi nika mokri, gospođa! Beeez brige!

Krstino je to rezvesel’ilo i zadovolno mo je zazijala “- Super!”

Benzinec ji je išče rękel “- Sam mi gospođa, dęjte kluča od rezervâra i vi sam, bez brige sédite nutri v toplomo aoteko! Jâ bom to sę réšil mesto vas!”

Jožekova mama mo je črez šâjbo podurknola kluča i vesęla rekla: “- Super!”

Natankal ji je. Vrnol ji je klučeka i prosil jo ka mu črez šâjbo podurkne stojko.

Prepęlal mo je črez režek na šâjbi stojko i rękla: “- Super, gospon! Vi ste najbolši čovek na svéto, definitivno!”

Pelala se dimo i mislila si je – da je itak né se tak črno nâtim svéto – kak pre Jožeko f škóli!

A na nadvožjâko ji je aoto počel cukati! Cukal … cukal… i krepal!

Te se je zmislila … da Đurin aoto ide na dizel … a ona je gospono benzinco furt govorila samo “super … super”!?

Naglâs je sáma sębi rękla: “- Vę sam namrdala! Definitivno! To je prestrašno!!

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om