Dečki so se spravili na utakmico. Tó bo dobra tekma. Lokalni derbi.

Đura i Pepi so otod, pa bodo navijali za domâče i oni dvâ so si stali bole pre srd’ini igrališča. Fęri i Drago so dotepénci, tu so zęti, oni bole navijajo za – ove druge, i oni dvâ so si stali bole k cpódjemo autriftero.

Počelo je žifčano. Hajdi so se svadili i zijali. Domâči so meli dvâ šteri so malo bole ritali ove, a ovi so meli jęno štiri, šteri so se stâlno mętali doli, kotali se v blati, cvilili, bečali i jâfkali. Od blata se slabo vidlo, šteri so šteri. Polovréme je bilo nula nula.

Pod polovremenom so se ovi štiri pajdâši zišli pre šanko, na pivi.

– Đura je rękel: “- Tó, kak ovi dénes igrajo, to je sramota! Némajo pojma! Sam bi se ritali i bili! – Jâââ, da sam jâââ negda igral, … mi smo igrali kaj vijoline, tehnički, fer, šporcki – ka je to bila milina! Čé je protivnik bil bolši od tębe – čestitali smo mo … dâli pijačo! A né tó – kak ovi dénes, sam bi se bili”

– Feri je takâj komentéral: “- Tóóó?! To je né za gledati! Napâdali bi sóca?! Pa kaj jim je čovek kriv, čé so slabi, čé nęznajo?! Negda, da sam jâââ igral, ludi so tak vživali v našim nogometo, ka so jim suze tękle! Z igrališča so nas nazâdje vum nęsli na rókama! A luckim igrâčima … čé si ga slučajno porinol: “- Izvini druk, néje bilo namjerno!” A né, kak tó ova – bánda dénes!

– Pepi je isto negda bil – strašen nogometâš: “- Da sam jâââ igral, mi smo navék sóca pošt’uvali bole kak – svojega japo: “- Gospon sódec, kak vi vel’ite – tak je j’e! – Nigdâr se je nišči né bunil! A ovi dénes?! – Nęznajo ritati lopto, pa bi se ritali med sobom i – bili sóca!?! Kak jih je opče né sram’ota?”

– Drago je povédal: “- Toti tu – se dur’ijo! To je opče né za gledati! Več sam štel od’iti dimo! Miii, da smo miii negda igrali, … jâââ, Črni, Pištek, Aman, Čavlek, Arap, Énka, … to ga na utakmici bilo vęč ludi nego trâve! I sę poštęno! I fer! Strajske igrâče i publiko smo pošt’uvali kak krsne kume! A ovi dénes? To bi se sam ritali, bili, napâdali sóce i publiko! Sramota!”

Spili so si pive i dišli, saki na svojo stráno, dale gledat drugo polovréme.

Počelo je grdo. Strajski so zab’ili gola! … Makar so ovi od šanka – dobro vidli da je skorom meter bil v opsajdo! I predi kak je opal gol – je bil faol! Dvâ so na zęmli lež’ali! I jęni i drugi so zijali na sóca! I našikâvali ga! I autriftera so rivali po crti, vót-sém i vót-tâ, kak prkača šteri neče vužg’ati! Ali, v blati je bilo mrzlo lež’ati, pa so se ovi stali gori i – igralo se dale.

Onda pa je prti jivomo golo, jęden opal! A drugi pék jęga! – Elver! Te se je of zdigel! – Néje elver! Te se je hitil doli! – Jęje elver! Te so dvâ bejžali nutri s flašom kiséle vode! Te pa dvâ z običnom! Te pa so tri bježali – bez vode! Jęn se poškliznol i opal! A drugoga so pošiknoli prék jęga! I te su nutri bejžale nekše žénske … i dva strajski! Na óne z vodom! Te pa na one bez vode! Te pa na sóce! Pa pošokâvaje! Vu tî stiski je – poletéla fliska! Te pa đójka i vuđ’iska! … Onda pa tuzaje! Od blata se né vidlo, što bije koga i radi čęsa! Te je stiska vót-tâ zagnâla! Te pa vót-sém! Te so se s’i rezlet’eli, … jęni kam so šteli, drugi pa kam so smeli, a tretji kam so mogli … črez vrte, prék preli, črez vrčâke, po sęli … tak ka so tam ost’ali sam šank’isti s podrtaj tâblaj!

Đura, Drago, Pepi i Fęri so se po utakmici zišli f krčmi “Kata – rajska vrâta”. Zas’opleni i zaš’ulani … Đura si je na zaprti oki držal ropčeka! “- Đuuura, pa kaj ti je?”

– Đura vel’i: “- Drago, męj se vidlo ka tvojega Mirkeca očejo biti, pa sam lętel ka ga obránim! Te pa me nekša bodala tak vudrila po oki ka mi se z’iskrilo! – Kak sam opal doli, ftegel sam toti bodali â, fčehnoti rokâva i ftrči mo gómbe z kaputa!”

– Fęri si je ropčeka tiskal na glâvi pa vel’i: “- I męj se vidlo ka so bili Dragijovoga Mirkija i normalno, išel sam ga bránit! Te pa me nekši hrmâk vudril s kotójkom od mamr’ele po glâvi tak ka mi jo je â, ojzder prelukjal! Kak smo se tuzali, scukal samo mo â, mamrelo!”

– Pepi je fuflal i sprobâval si je – šteri zób mo se nuše a šteri né: “- Pa kaaaj ti misliš, pred męnom so počeli biti Dragijovoga Mirkeca! Zagnal sam se męd jih, pa reko: “- Širom! – Ja ga nędam biti!?” Te pa me je nekši hurda vritnol v brâdo tak ka mi je jęnoga zóba spehnol, a dvâ mi se â, nušejo! Ftegel sam mo sam zah’ačiti nogo i – zul sam mo, â šlapa!”

– Drago je bil ves blaten, i stâlno si je gladil kolęno: “- Jâ sam se zagn’al nutri ka naprâvim ręda! – Ręko, idijoti jęni faling’asti! Ite se dimo bit! – Te pa me jęna bod’ala vritnola f kóleno, tak ka mi se noga prti nazâj obrnola! I te smo se hrvali v blati! Ftegel sam mo z žępa spuknoti bukso – tak ka bo se znalo …! Â, … tu je!! … Vę – ka mi vidimo – što je to! … – Dokomęnti … néma … skupna stotka … ulaznica … Slika!! … – Ka vidimo!? … Baba! …. Nekša – hudo zgled’i!.. – Đura, pa to na sliki je – tvoja žęna Sida! … – Đura, bormeš … pa tó je tvoja buksa!

Onda so se stopram, poštęno poględnoli … kak so … blatni, zdrâpani … ščéhani … jęn bez gómbi, rokâva … ję bez šlapa …

Drago déne na stol Đurino bukso! Đura déne na stol Dragijove gómbe … rokâva! Fęri déne na stol Pepijovo mamr’elo! Pepi déne na stol Fęrijovoga šolca!

Otprejo se vrâta od krčme i u nutri dojde Dragijov Mirkec i pita Dragija: “- Tata, si bil na utakmici? Kak so naši zigrali? Jâ sam se snočka dugo tępel, pa sam zaspal na uatakmico, a moja me né štela zbud’iti! A móral sam biti f sastavo! Segurno je bilo enteresantno!?”

(Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…