Ono soboto se je Udroga penzijonéri Glavatišče otprâvlala na morje.

Móži so navijali za to ka bi se išlo na Krk. Đura i Pepi so govorili ludima:

“- Hote ka idemo na Krk, jer tam krčki vinâri imajo izložbo svojoga vina – žlahtine!”

Ženske so se resrdile:

“- Nedjemo na nikšo izložbo pij’ači! Tam bote vi dedi samo pili! – Idemo râjši f Crkvenico! Tam je izložba lavande i sęga dihâlja štera se délajo od lavande: parfimi, ólja, mâšče…”

“Dobro!” – Otpravili so f Crkvenico. – Napunili so aotobusa i f soboto v jutro so se otpęlali.

Bilo jim je faj. Céli dén so hodili sém-tâ. Tripot so jeli, a dosta toga se i spilo. Odvečer so bili na izložbi lavande i lavandini dihâlji. To résen jâko lépo deš’i! Žénske so dosti toga i kupile. Na sakim štando so sprobâvale parfime i z jimi se parfimale, za próbo so se harile z lavandinaj maščobaj i pâcale se z óljima. To lépo deš’i – né moči ręči.

Da se zmrâčilo otpravili so se dimo.

Da so se sęli v aotobus, šofęr je malo otpral obloke jer je pręveč dišelo.

Sida je z aotobusa telefonérala ščerki Zdénki:

“- Zdénkica, v jedenajsti bomo dojšli dimo z Crkvenice! – Čâkaj me tam z aotom! – Kupila sam ti mâščo i parfima od lavande! – Znâš kak so drâgi!? – A kak lépo deš’ijo!? – Ręči i tęci Juliki i vujni Ilki naj dójdejo pred nas. I jim sam kupila parfime. – I Kati jęnoga! – I Treziki! Boš vidla kak tota lavandina dihâlja daš’ijo! – Tak ka te omámi! – Prfektno!”

Aotubusač je pomalem sukal po cesti prti kordunâškaj bregaj.

Da so se prepęlali črez prve tri ton’ele, najęmpot je na cesti sę postâlo! Promet se zaštópal!

Sręčom za jih, zvun tunela! – Ali tam dé so stâli, z léve i désne stráne ceste so bile visoke kamene sténe, tak ka so nad sobom vidli samo klafter kmičnoga nęba! – Stâli so f koloni! Pred jimi aoti, za jimi aoti! – Néti korak napré, néti korak nazâj!

Stâli so frtâl vure. – Pól vure. – Jęno vuro! – Onda je šofer zišel vum z aotobusa i dišel napré do jęnoga milicajca. – Nekaj so se spom’inali. Te je šofer dojšel nazâj i ludima vel’i ovâk:

“- Drâgi moji putniki, gospodin milicajec mi je rękel da je cesta zaprta, jer da so negder pred nami, na pól aotopota, nekši šteri navijajo za nekšoga nogometnoga kluba – šteri je rital lopto v Zagrebo, na cesti postâli, počeli ponorévati i počeli so se biti z milicijima, pa da je na cesti rusvaj kak f Dombaso, ka se – i stréla! – Móramo tu čakati, i to – né znati kak dugo!?”

Da je to šofer povedal žęne so v aotobuso skočile v zrâk! – Sida i Liza so zajâfkale:

“- Kaaaj?! – Ste nori?! – Tu na cesti bomo stâli!? – To tak – né moči! – Jâ i Liza imamo fizijološke potrebe, a zvun toga móramo iti i tâ – kam i cęsar ide peške! – I to je vę sila! – Znâte vi kulko smo spili i pojeli f Crkvenici?! – Nekaj stvorite! – Odma, drugač bo zló!”

Dedi v aotobuso so bili stiha, samo so plaho gledali vum i kólena skup tiskali.

Te so Đura, Pepi i šofer sponóva išli k totomo milicajco. Znova so se spominali. Đura mo je neka povédal…kaj je… Onda so s’i tri sklimâvali z glâvaj! – Te so se zgledali okóli… Te so se čóhali kre vuha… Te so širili róke… – Sida je z aotobusa zvâla Đuro:

“- Đuraaa, ste kaj réšili? – Hodi sém ka nam povéš! – Žuri se! – Valda ste… – Sila je…”

To isto je nad oblok zijala i Liza svojomo Pepijo! – Vu to formo so kričale i druge žénske svojaj móžaj i … šofero! – Milicajec se je narâhoma otpravil nekam dale… i več se je né vrnol! Žénske so išče jęn čâs jâfkale, prosile, kričale. Dedi so vuni… né znali kaj… a kaj bodo jim…!?

Aotobus je génol prti dómo stopram – za dvé vure!

Na aotobuso so s’i otprli obloke i… bili so stiha. – Prti Karlofco, šofer je pótnike zapital:

“- Dohâja benzinska pumpa Karlovac! – Tu imajo šekréte! – Treba kómo… ka postoj’im?!”

Nišči je né rękel néti réč. Pęlal je dale bez zastâvlaja.

Postâli so dóma – na Glavatišču! – Sido so nestrplivno dočakale Jula, Ilka i ščer Zdénka. Dobejžale so do vrât od aotobusa! – Zdenka je zaskujkala:

“-Mama, pa dé si! – Kaj ste tak dugo… ho… – Kaj pa to z aotobusa – ima takšoga voha? – Kaj, to je od lavande?! – Čuuuješ stâra!? … Pa to… smrd’i! I vi…! – Nečem ti jâ toto duho, totoga dihâlja…! – Toti voh męni ne paše…! – I žurim se dimo! – Vi ite peške! – Ajde adijo…!”

Povratak na naslovnicu…