Đura je kónec sedmoga meseca móral pobr’ati slive ka bo žgajâril. Na vrto ima dvé slive i kaj-česa drugoga. Sida mo je né štela pomâgati – ona néma časa za to. Zvâl je Pepija ka mo pom’ore, ali – on je pre deb’eli pa se nębre prig’uvati. Zvâl je Dragija. – Jęga noga bol’i i doktor mo je zabránil takše posle! Zvâl je Fęrija. On je mel časa, ali ga je vrezalo…

Onda je zezval svojega vnuka Jožeka, Pepijovoga sina Franceka, i Fęrijovoga Petreka. Obęčal je ka jim plat’i dvajsti na vuro, ka bodo pob’irali slive. Iskali so čętrdesetpet. Ponudil jim je tridęsti. Rękli so “- Mooože!” Đura je rękel: “- Ali ščista! I sę! – I ono kaj je palo f plót! I ono kaj je palo prék plota g sósedo! I ono kaj je palo vu vrčâk! Dečki so rękli “- Mooože!”

Pob’irali so. Za jęno vuro je Đura dojšel f kontrólo. Sponâšal jim je:

“- Nę pobirate ščista! I dosta ste poč’asni! Stopram ste za pól kotla nabr’ali, a móra biti za dvâ!

– Pob’irajte – sę i od ręda! I čé je štera malo črv’iva ili malo gila! I čé je štera hruška – pobęrite i jó. I čé je štera jaboka – takâj jo pobęrite! I čé je doli kakša breskva, mar’ula, mal’ina, kop’ina – sę pobęrite, sę se to more žgajâriti i zótoga dojde fina žgan’ica!”

Đura je za tri vure dojšel glet kaj so napravili. Bormeš, pobrali so ščista! Nabr’ali so za štiri kotle! Pobrali so kaj-kaj toga, ali najv’eč sliv. I pod drévaj, i f ploto, i prék f sosedovi senokóši i vu vrčâko … Đura je rękel: “- Dečki, saka čast, poštęno ste i ščista pobrâli, poštęno bom vam platil!” I dâl je sakomo dęvedeset kuni i – banko na râdeš.

Pre Đuri je konec augu’usta, bila kriza za jutr’ešje vrâčtvo, jerbo so stâre zalihe žgan’ice več v majošo dišle, pa so slive za mesec dni zevr’ele i ove dni je Đura žgajâril. Makar je pajdâše né zvâl na žgaj’aro, zazv’edili so to i Pepi i Fęri i Drago – i dojšli so – slučajno, saki z nekšim zrokom! Róm je tękel ficko. “- Zlé to nazâj!” Zléjal je f kotel.

Za neštero vuro je tekla žgan’ica. – Vę bi te mórala biti dobra! Kóštajo … Fęri kóšta …

“- Uuuj, žer’eča kak vrâk! Tak ka me žgę po zobâj! Móram odma iti pod pumpo ka si pust’im vodo, drugač bodo mi vusnice zgor’ele!”

Onda jo próbajo i Đura i Pepi i Drago … “- Žer’ečaaa! Žgęęę! – Dęj vodo! Žgę kak vrâk!”

Išče jęmpot so jo zlij’ali f kotel.

Kurili i pękli. Za nešterno vuro je sponova tękla. Znova jo kóštajo! Đura prvi: “- … Išče je žer’ečaaa! Žgę kak ogej! – Dęj vodo! – Probajte!”

I ovi drugi so próbali! “- Žer’ečaaa! Žgę po zobâj! Vlé to nazâj nutri! Pa ki ji je vera?!?”

Vlij’ali so nutri f kotel. Znova pękli. Čâkajo ka bo tęklo tretji pót! Čâkajo i spominajo se.

Na vrto so dečkéri, šteri so brâli, ritali lopto. Đura zaz’ove najmlajšega, Pepijovoga Fanceka:

“- Francek, hoj sém! Poveč mi, šteri je od vas najvęč pobral?”

Francek mo vel’i: “- Tetec, jâ sam né puno pobral! Jâ sam malo pobral, jer so mi ovi dâli najhujšega terena za brati! Jožek i Pero so brâli po vrto, slive, jaboke, hruške, breskve, marule, maline … a jâ sam se nutri po vrčâko móčil i pob’iral, tu-i-tam kakšo slivo, neštero jaboko, hruško, paradajza, feferóne …”

Đura se stępe: “- Kaaaj? – I naše žer’eče fęfęróne si brâl za žgaj’aro?!”

Francek mo vel’i: “- Je tetec! Ovi dvâ so mi rękli, da ste vi rękli, da naj pobiramo čista sę … i tak sam jâ pobral čista sę … i paradajza … i gredo fęfęróni – sę do jęnoga! Ite bâr glet!” (Jęn)

Povratak na naslovnicu…