Svetki so minoli. Bilo je vesęlo i bogâto. – Ali i drâââgo! – Pénezi f hižnim kišticama so se sprâznili do deske. Rečuni i kârtice išče dale!

Pre Đuri so financije dojšle na ler. A nagrâžali so se kaj-kakši rečuni! Sida ga je zvâla:

“- Stâri, tre je plat’iti strujo, drugač bodo nam jo otkapčili! – I za plin imamo opomeno!”

Đura je žifčano hodil po hiži, pa ji je pajdóčki otpovedâval:

“- Némam! – Mislil sam si ka f hlâčnim žępo na riti imam dvé stotke, a néga jih!? – Opče nęznam dé bi jih potrošil!? – Sam tak nębrejo zginoti?! – Si mi jih ti morti zela?”

Sida se srdito obrnola:

“- Kaaaj? – Jâ bi ti lohnila po hlačaj?! – Kaj si né prâvi? – Némam néti lipe, a dojšel bo rafongérač! – A i kruha ga ga né! – Da bâr imamo stâroga!? – I sól je sfal’ila… A zutra je nedela. Čista me sramota iti k meši jer némam néti za škreblico! – A i kisela voda nam je sfal’ila! – Kaj čé nam što dójde?! – Némamo ga zóčim ponuditi! – Bomo se mórali zaklepati!”

Jęn čâs so čuseli obedvâ. – Te je Sida s prstom v zrâko, počela ovak povédati:

“- Znâš kaj, Jožek ima pâr stotki! – Prékfčera so z Francekom i Petrekom hodili po hižâj popévat za Svete Tri Krâle! – Sigorno so hajdi zaslužili! – A pred tjęden dni sam mo jâ posódila stojko! – Ęm sam mo rękla da ne móra vrnoti! – Ali… naj vę on nam posódi!”

Sida se odšpancérala do zâdje hiže dé je Jožek spâl, pa ga je narâhom pitala:

“- Jožeek, vidla sam ka imaš péneze, ka si zaslužil za Tri Krâle, a mi róm of čas némamo a nucamo pâr stotki! – F pondélek stâri zdigne, pa ti te vrnemo! – Dob’iš i neka – gori!”

Jožek je né otpiral oči, sam ji je črz dujho pregunđal:

“- Némam péneze!”

Baka Sida ga je itak pitala i sponęsla mo išče i tó:

“- Jožek, pa jâ sam ti pred tjęden dni posódila stotko!? – Nó, ne móraš vrnoti, ali čé bi ti ve…”

Jožek je v dujho išče jęmpot pregunđal:

“- Je, ali némam néti lipe!”

V nedelo je Sida išla k ráni meši. Da je Dragan hodil z škreblicom pobirat, gledala je gori, kak so lépi lujstri i brojila kulko ga žaroli gori i kakše so…

Da so išle žénske dimo od meše, Dragijova Jula i Fęrijova Ilka so se stiha potóžile Sidi:

“- Sidaaa, ti znâš tó?! – Sidika Drâga, znâš ka se naša deca hodijo k Šprlekovomo Nacijo, po večerima kârtat – ęncat! I to za péneze! – Vęč ga jih hodi! – Sidika drâga, Pepijov Pętrek, naš Francek… i vaš Jožek! – Pa kaaaj ti misliš?! – Kaj naj naprâvimo?!”

“- Kaaaj? – Kââârtat? – K Šprlekima ęncat? – Pa, naj mi ręči!? – To je strahota! Čé se hapi kockati i kârtati – on je zgubleni čovek za navék! – Dobro ka ste mi rękle! – To je veliko zló! – Nekaj móramo odma stvoriti!”

Da je dojšla dimo, Sida je to zaskrbleno povédala Đuri. – Đura jo je široko gledal. Obedvâ so se zgrâžali i bili poklopleni i srd’iti! – To je veliko zló! – Déte bo dišlo f kockare, a to je sigorna propast! – Kaj napraviti?! – Đura je mozgal i nazâdje si je premislil ovak:

“- Čé mo to vę móm sponęsem čim se zbod’i, toti gjus bo rękel ka je to né istina, ka zmišl’uvlemo, ka on ne hodi tâ! – Znâš kaj, jâ bom ga navęčer pazil! – Lukal bom nad nâjžov oblok – da bo išel zdóma, ka vidim ka bo obrnol k Šprlekima! – Onda pa bom ga pazil da bo išel od Šprleki vum! – Tak nam nębo mogel lagati da ne hodi tâ i da je né bil tam, a znâmo da se tam gjusi – ęncajo za péneze!”

Đura je povedal Pepijo i Lizi kak bo napravil, da čim Jožek dójde dimo z ęncaja, da bo ga počakal s leskovom botom i z ręmenom i da bo ga nažvagal tak ka bo ves pisani! – Sida se vméšala i rękla mo da deco dénes né smeti biti, drugač ti dimo dójde Socijalno i pošlejo ti milicijo… i dénejo te v novine… No, rękla mo je da treba zaradi toga – napraviti pekla, da je treba na fačoka fést kričati i lęfko ga pajdóč malo zaskupsti i tu-i-tam đojknoti, ka nišči nębo videl, tak ka se gjus prestrâši zanavék, ka mo več nigdâr nav djšlo na pamet ka bi se fpuščal f kockaje ili klađeje ili kârtaje za péneze ili kaj takšega!

Da je Jožek génol odvečer zdóma, Đura je nad nâjžov bloček gledal kam bo brnol! – Bormeš brnol je râvno k Šprlekima! Za jim so išli i Pętrek i Francek i išče nekši strajski gjusi!

Okóli desete vure, pre Šprlekima so se pogasila svetla, a dečkéri so se odnot rezišli dimo.

I Jožek je dojšel dimo. Đura se predi kak je Jožek dojšel, zagnal na vrt f plót ka odréže leskovo šibo, a remęna je mel preprâvlenoga!

Pepi je skrivęčki gledal prék plota – kaj bo vę Đura napravil, ka tak i on naprâvi ze svojim Francekom. Slónel je na ploto, stiha gledal i poslušal…

Ali, da je Jožek več bil f kuhji, Sida je dobejžala vum na šténge pred Đuro i počakala ga da je dojšel z šibom z vrta, pa mó je postihova ovak rękla:

“- Đura,čâkaj! – Hiti kręj boto! – Nika naj! – I vutim zló ga ga i – ficlek dobroga! – Jožek je dojšel nutri pa mi je rękel: “- Baka, tak ka boš znala, s tvojom stotkom sam se išel k Šprlekima ęncat, ali več nigdâr nejdem tâ, jer fkajuvlejo!” – A onda je na stol pred męne hitil dvéhilade i dvésto kuni i rękel mi je: – Na baka, to je tvoje! – To sam s tvojom stotkom tębi, na ęnco dénes zaslužil!”

Povratak na naslovnicu…