Hrvâtov Đura je v râpšico strelil divjo svijo i na koline pozval samo svojo rodbino, ali né i rodbino po žęni. Nešči ga je prej’avil i móral je iti k sóco za prekršaje. Dobil je globo i tri mesece uvjetno. Da bi bil zvâl só rodbino na koline, kak je red, od svinčeta naj ostalo nič, ali ga nišči naj prej’avili i naj dobil uvjeta.

Da je dojšel z “spovedi” (sóca za prekršaje), z žęnom Sidom se tak posv’adil ka so se i našikâvali, jerbo je – ona za sę to kriva. Rekel ji je da bi jo najrâjši – vudril doli! I da bi za to ka jo – vudri doli, dobil samo uvjeta. Te pa ga je ona prejavila na milicijo, reč da je opasen, da ji je prétil, da ji je rękel ka bo jo – vudril doli, da ona trpi – nasilje v obiteli!

Po tomo je pâk dobil poziva k soco za prekršaje. Ali vezdar je, zaradi onoga uvjeta predi, dobil zapraf, šest meseci – ręšta. Drugi mesec móra iti odslužâvat.

Ali je črez pâr dni dóma setoacija splâhnola, pa se spom’inajo. Žęni je rękel da – kaj ga brige čé pe v ręšt, jer vę bo se zglasal toti Zakon o rodnoj jednâkosti, po šterim bodo i babe i dedi jednako tretérani i to bo se prvo eksperimentéralo na – ręštaj! Odvęzdar bodo ręšti méšani, žénske i móški bodo skup!

“- Jer tó ti je zâto”, ręke ji je “ka so dovezdar homoseksoâlci i lezbike v ręštaj šeftali – dojšli so kak f – harem! A si drugi nastr’ugajo! Po nóvim bo to – ded – baba sęjęno i sę bo spoméšano i si – jednâki!” Išče ji je rękel, “- Vę, čé si tam – kakšo nâjdem, kaj ti jâ morem!? Ti si me spravila tâ i pret’určila na tó! Čé ne verješ, pitaj Oršošove Sabine Markija, ki je dojšel z ręšta of mesec! – Preriftâvlejo v ręštaj postele, špitâla i šekréte za univezrzâlne svrhe!”

Vę pa je jęgova Sida v zajzi. Več dvâ pot je hodila f Čakovec prosit ka ga naj zaprli v ręšt, ręč da je ne bila istina ka bi jo napâdal i da so se to samo malo srditiše štricali. Zabadav! Mora iti! Ón tjęden je pâk hodila na sód prosit, čé več nikak drugač nejde, naj mo bâr ręšta preobrnejo v – rat za opče dobro!

On ji je rękel da to – nav štel prij’eti! Te pa je ona ponoréla i rękla mo, da čé kakšo drugo z ręšta dopęla na grunt, da bo jó i jęga – ona vudrila doli! Te pa ji je ón rekel da pe na milicijo – jó tóžit za prétnje i naselje u obiteli! Te pa je ona rękla, “Kaj me brige! Čé peš ti, pem i jâ!”

Popost’ila je. I on. Né jo je išel tóžit. Morti nav pręjšel Zâkon o rodnoj jednâkosti. Čé prejde, morti te pobedi – rat za opče dobro. Čé néti tak nav, te bo – opče zló. (Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…