… mje baka po tatiju znala povedati f posteli med dujhaj gdaj sem spola pre joj, kak ve f noč stori jape ftiči idu f štacune po melo, cukora, čokolodo, maka i se kaj je tre za prfkače za ftičje gustuvaje… Dok sem si noge grela na črepo zamotanomo f stori ručnik na kraju postele, onak med pernotaj dujhaj f šteraj sem se ftopila, naveke sem ju poslušala kaj je povedala… Strahovitno veselje je to znalo biti… znala je baka kak je tre zmotati dečiju glovo… sako leto isto je ona povedala, jo sem se verovala, jer gdaj bi se vjutro zevlekla z postele, se po korožjoko so bili prfkači nastovleni… po brojdaj… na škedjo… se su to ftiči prepravili črez noč… kakovo veselje, koloči!!!

… so prešla leta i nesem več verovala bakinomo prepovedajo, al prfkače sem i dale po korožjoko redovito pobirala… več se te ne reklo ftičeki se ženiju, neg „dan zaljubljenih“… komaj sam čekala nej bi mi on jen ka mi se dopodav napisav f leksikon pod pitaje „ko ti je simpatija?“ moje ime… isuseeee kakše su to dečije seje bile… strahovitno bitno je bilo, kak bo me poglednov… či bo me opče poglednov… mortik pe mimo mene na hodniko f školi… ka pa če se f zovojo pre voskoj vulici z beciklinaj zidemo?… sto i jena stvor… i se jena bitnejša od druge… po život važno… če smo se f zovojo z beciklinaj zišli, bogme sem f noči ne mogla spati… sem si gruntala, me je poglednov?…. a je me je… vidla sem!!!

… preroseš se te nekove igrarije… al lepo se je zmisliti i prfkači na korožjoko… i spomenari i leksikoni… bogme se i zmislim kakovoga beciklina je dotični voziv… mev je dobro pilo!… heh…

… potli ferme f Nedelišćo je slobodno veliju f diskač iti… no f mojemo slučajo je to bilo na tri mesece jempot… onda se hodilo k Kozjako prvo na dvo tri krotke… več f sedmi vuri… tak smo naveke gledale ka smo prije osme do NM-a jer se od osem već za upad pobiralo… a kak sem dvajst kuni za f diskač dobila, toboš za korto i ulaznico, sem se morala snajti ka mje još za cigaretline ostalo… nesi biv đek ak si ne čmandriv… fuj si ve mislim… al onda sem mislila sam s frtol mozga…

… naš je biv separe pre zahodo… kruškovec i mentol po tri kune… ima li što jakši??… tu pre zahodo se se moglo videti… štera je kak blečena, što se skim nateže, štera ili šteri se koma vleče jer je pijača prefal… biti si zdobra s konobaraj i gosponom od mužike (DJ), je bilo bitno… živela sem za te subote f leto dni tri pot…

…no, te več počoso sam smela na mesec jempot… pa sako drugo soboto, ak sem ne zasrola i zakesnila (a obavezno sem zasrola i zakesnila bor deset minot) …kak nem zakesnila, gdaj pa mje moja Štefica furt vure komandovala za dimo gdaj je bilo rono najlepše …nesem si ftegla nit nikvu simpatiju najti, već dimo!! Kak pepeljuga … f pol noči… če sam od pet odvečer do pol sedem doma bečala i obečala da pem k meši drugi den, mje dola do pol jene ajd nek ti bo… a vroga jo sem f jeni dimo došla… pok sem ne smela drugo soboto nikam… i tak sem sega jedenojst i pol pot bila vutom NM-u…

… zodje… isuse suze mi idu… zodje mje bilo rono za jeno Valentinovo… na ftičekovo gustuvaje… sem z pajdašicaj još odvečer bila tam na pici, i kak sem do pol noči smela, sem se žurila na vreme dimo ka po ne zaribam stvor… zahitim se f postelo … zadremlem, gdaj bi nej mama doletela f sobo…Tanja, doma si?…na jeno oko sem jo pogledala, reko ki nevola… veli mej moja Štefica, “Tanja, tata je dišav na intervenciju, vatrogasci so ga zvoli, NM gori!“…. KAJ??? Sem skričala,… i kaj pa, bogme je ne gorev, neg je zgorev… i to na samo Valentinovo… 14.2… nikak to nemrem pozobiti, taman sem počela na vreme dimo hoditi, ka sem smela te po za dvo tjedne iti, ve je diskač zgorev!!!…

…neznam kak je vam, al mene stisne pri hercu naveke gdaj se zmislim… nikdor potli ga ne bilo takovoga diskača… te den sem i pepiku dobila od jenoga, šteri mje ne biv dečko… al viš, zmislim se, z jakne je potegev pred simaj pajdašicaj črleno ružoj… ah sječanja… ne na ružo, na NM!

…sigurno vas čudaj ima kajkakove ljubavne štorije zotoga diskača… nešterne su i denešje može tam našle… čuda jih se i poskublo radi frajera, ak je bila sila i na podiju… verjem da imate lepa sjećanja, i ona malo meje lepa, al sikak se zmislite….

RIP NM… ftičeki se nazoj ženiju… imam decu, pa prepovedam denes i jo… nemam korožjoka, al po obločnicaj naložim… a vi? Se zmislite bakinih koloči z korožjoka? Spomenarof? Mentola po tri kune? NM-a?… … sem se jo zmislila i lampaša na obloko NM-a vužgola…odma prvo leto… ve nemam čas za lampaš, al se navek zmislim!

…lepo vas pozdrovla Vaša NPŽKŠ z Frošćana (sa meko Ć)…

Povratak na naslovnicu…