Đura, Pepi, Drago i Fęri, skrivęčki so hodili f krčmo “Kata – rajska vrâta”, makar je – zaprta! F krčmo je več dvâpot banola kontróla stožera civilne zaštite Glavatišče, ali jih je Đura obedvâpaot otpernatil, jer jim je, da so dojšli rękel:

“- Gospodo, prostor ugostitelskoga obekta je za dénes unajmila Udroga penzijonéri Glavatišče, šteroj sam jâ precednik! Tu imamo svojo sjednico Precedništva, jer v našaj prostoraj je zima! Tu smo znači, službeno! Tu ga nas pet! Imamo maske i s’i smo se dezinficérali – valda čujete po voho! Prosim vas ka se meknete vum otod i ka nas nebote smetali v našim redov’itim aktivnostima!”

I ovi z stožera so se pobrali vum.

Precednica Sekcije za kulturo i rekeacijo Udoge, krčmarica Kata, je na zâdjemo sastanko predložila ka f soboto održijo tradicijonâno Mikulovo, a potli te bodo meli zakosko!

Đura je rękel: “- Može! – Ali za zakosko, paaazite ka to ne zazvedijo naše žęne i stožer!

F soboto se zidemo v Udrogi ka se sprâvimo! – Jâ kak precednik bom Sveti Mikula, ti Kata boš – Dobri ajgel i nosila boš deci cukore! A vi, Pepi, Drago i Fęri, vi bote kramposi! Ti Kata – boš krampose pęlala na lancaj po sęli!”

Móžaj se je to né dop’alo:

“- Čuj Đura, néje pošteno ka bi ti stâlno bil Sveti Mikula, a mi stâlno – kramposi! Poštęno bi bilo ka bi se méjali, tak ka bomo si malo Mikule, malo dobri ajngeli i malo kramposi!?”

Đura si je malo premišlâval, pa se je složil: “- Mooože!”

F soboto navęčer so se v Udrogi spravili v Mikule. Udroga je kupila cukore. Đura je kak Mikula mél biškopovo kapo, séro brâdo i dugo botino! – Kramposi so meli duge kapute zvezane z vóžaj, na glâvaj povežjene vreče z lukjaj, a na dugaj láncaj jih je pęlala Dobra ajngelica – Kata. Ona je prék glâve mela hajdi stâri férongi i tak se jih je nikoga ne poznalo! Po vulici so ružili i zvon’ili z lancaj! – Prvo so obrnoli k Pepijovi hiži.

Zružili so pred vrâtaj i Pepijova Liza je otprla. Z Lizom so bile, ščerka Zdénka i vnukica Nežika. – Nežika se od strâha sfrkala i zarivala se baki f krilo! – Mikula jo je pital:

“- Si dobra? – Bógaš japo i mamo?”

Nežika je črez beč, prestrâšeno zgovorila: “- Je! Je! Dobra sam! Bógam jih!”

Mikula jo je dale pital: “- Se znâš križati?”

Pucka je v suzaj, zgovorila: “- Znám! Oca … i ono dale znám … sam sam pozâbila …

Sveti Mikula jo je pital dale:

“- Ęli poslušaš bako Lizo i dedija Pepija – kaj te vuč’ijo?”

Pucka je strâhom i naflętnoma zgovorila:

“- Je! – Sę poslušam! – Znám ka se móram vučiti, ka nam tak nora i pokvâjena kak sósedov Đura šteri krâde péneze v Udrogi penzijonéri i sę zahuza f krčmi od one felišęge, Kate …!”

Onda ji je “Dobra ajgelica” flętno, srd’ito porinola cukora i Mikule so zginole vum!

Na vulici so se grdo svadili! Đura je zijal na Pepija da – kak ga né sramota, deco vučiti tak bezobrazno lagati! – A Pepi je jęmo rękel da je déte to nigdâr od jęga né čulo, nego da – on spitavle deco kak Udba, pa onda déte f strâho zmisli – takše bedastóče! – Kata je rekla:

“- Da sam róm né bila “Dobri ajngel”, toto gjuso bi tam zaskubla, a né ka sam ji išče dâla – cukora!” Onda so se premenili i preoblékli: Pepi se spravil v Mikulo, Đurija so preoblékli f kramposa, a Kata je ostâla Dobri ajngel. Išli so po vulici i onda obrnoli – v Đurino hižo!

F kuhjici Đurine hiže so čuseli Sida, ščer Vera i mali vnuk Kadir. – Da so Mikule z lancaj zružile v gajko, dečkérec se tak prestrašil ka mo je malo vujšlo. Zar’ival se f krilo bake Side!

Mikula ga je pital: !”- Si dober!”

Dečkérec je rękel: “- Jęsam! – Dober sam!”

Mikula ga je pital: “- Znâš se križati?”

Dečkér je rekel: “- Znám! – Samo … nęznam štera róka ide na štero rame…!”

Mikula dale pitala dečkéra: “- Poslušaš mamo i bako?”

Dečkérec je odma povedal: “- Je, poslušam! Sę poslušam! – Nafčil sam se kak móram biti dober ka, da bom veliki, nam takši tât i požrtâljak kak sósedov Pepi, šteri v Udrogi penzijonéri krâde péneze i sę tó zahuza f krčmi pre oni stâri vlačugi, krčmar’ici Kati…”

Te mo je “Dobri ajngel” flętno porinola cukore i mikule so se odžurile – vum z Đurine hiže!

Vuni je Pepi zdigel svâjo! Đuri je namétal – kak je neotęsani, ka laže deci – ka ón v Udrogi krâde péneze i pije, a pijejo – s’i jednâko! Đura se bránil da za to ka pijejo – déte nębre čuti od jęga néti od Side! Nego da Pepi kak Mikula, splašil déte tak ka je – déte buncalo bedastóče!

Te je Kata rękla da več dale nejde z Mikulaj, da ji je dosta i da so jo za dénes dosta – nafâlili!

Te je i Đura odustal! Onda so Fęri i Drago rękli da več nečejo biti kramposi!

Te so se dogovorili ka završ’ijo i didejo na zakosko k Kati f krčmo – aaaali, ka nado to zazvedile jive žęne ili stožer! – To móra biti poslovna tajna! – I s’i so presegli da bo tak!

F krčmo so dojšli po vrto, nad zâdja vrâta. Nutri so vužgali sam jęno žarolo. Bilo jim je zima i rękli so Kati naj prvo donęse žganico na stol. – A onda, nešči na vrâtaj pozvn’i, te pa poruži!?

Kata ide, otpre vrâta ka vidi ki to vera vdira nutri, da je – krčma zaprta!?

Da je otprla, na vrâtaj se skâžejo, pâk oni kontrolóri z stožera civilne zaštite! – Velijo joj:

“- Gospođo! – Vę vidimo da vam krčma déla!? – Vę nębrete ręči da imate sastanka, jer ste oblečeni v Mikule! – Néga ga zapisnika, némate maske, na stolo je alkohol …!?

Kata se podboči, stáne si pred jih i strogo jim ręče:

“- Gospoda! – Sekcija za kulturo i rekreacijo Udroge penzijonéri Glavatišče, šteroj sam jâââ precednica, ovoga časa održâvle kultorno-umetnički – performans “Mikulovo na Glavatiščo”! Tu nas je pet! Imamo lârfe i ne nucmo maske! Na stolo je dezinfekcija! – A da ste gledali televizijo, znali bi da čé se održâvle – performans, te nam nika nębrete! – Publiko nęsmimo i nečemo meti, pa vas prosim lépo, pobęrite se z prostora šteroga smo unajmili!”

Te se je jęden od stožera javil: “- Sejeno! – Męni se vidi da vi štiri tu jednostâvno žer…!?

Đura ga je presékel i ozbilno mo se zagrozil:

“- To, ka se vi ne razmite v umetnost, to je vaša falinga! – Ali čé bomo se dale vréđali, naš etno-performans ima svoje – krampose za takše šteri ne posluhnejo!”

Povratak na naslovnicu…