U petak 4. prosinca 2020. godine u zgradi Župnog dvora, Ekonomsko vijeće Župe Presvetog Trojstva Nedelišće održalo je već svoju drugu sjednicu pod vodstvom novog župnika, preč. gosp. Ivana Hercega.

Vijećnici su razmatrali više pitanja vezana uz građevinske radove na objektu naše Župne crkve. Neki radovi su započeti pa ih treba dovršiti, a neki čekaju investicijska rješenja.

Započeli su radovi na obnovi sakristije, a pristupa se i izradi njezine nove namještajne opreme. Novi sanitarni čvor je također u izradi, a u planu su aktivnosti na obnovi podnih površina crkve. Započinje i vrlo zahtjevan postupak obnove kustodije.

U siječnju iduće godine članovi Ekonomskog vijeća će zajedno s župnikom, preč. gosp. Hercegom pristupiti dogovaranju i izradi dugoročnijeg građevinskog i investicijskog plana obnove naših sakralnih objekata. (nl)

Povratak na naslovnicu…