Mons. Leonard Logožar, umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije, preminuo je blago u Gospodinu nakon duge i teške bolesti u petak, 10. prosinca 2021. godine, u Svećeničkom domu u Varaždinu u 77. godini života i u 52. godini svećeništva.

Mons. Leonard Logožar rođen je 5. srpnja 1945. godine u Goričanu. U Bogoslovsko sjemenište u Zagrebu stupio je 1965. godine. Diplomirao je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Sveti red prezbiterata primio je po zagrebačkom nadbiskupu mons. Franji Kuhariću 28. lipnja 1970. u Zagrebu. Od 1971. do 1973. godine vršio je službu kapelana u župi Nedelišće i katehete u župi Sv. Juraj na Bregu.

Vršio je službu člana Prezbiterskog vijeća, Zbora savjetnika i Ekonomskog vijeća Varaždinske biskupije. U više je navrata vršio službu dekana Gornjomeđimurskog dekanata (2001.-2006.; 2006.-2011.; 2011.- 2016.; 2016.-2017.). Kapelanom Njegove Svetosti imenovan je 2001. godine. Godine 2017. zbog zdravstvenih razloga razriješen je službe župnika u župi Štrigova i umirovljen. Na 50. obljetnicu svoje mlade mise koju je slavio 5. srpnja 1970. godine, te ujedno i na svoj 75. rođendan, u Goričanu je 5. srpnja 2020. godine proslavio svoj zlatomisnički jubilej. Od umirovljenja do svoje smrti boravio je u Svećeničkom domu u Varaždinu. (izvor: Varaždinska biskupija)

Povratak na naslovnicu…