Dečki so sedeli pre špricaro i spominali se za politiko.

Đura je rękel:

“- Od totih ki pejo na izbore – nééémaš za koga glasati. Najrâjši bi glasal – za sámoga sębe.”

Drago je rękel:

“- Mogli bi tak! – Naprâvimo svojo listo! – Šest ludi je najlęži najti i napisati svojo listo!”

Pepi je onda rękel ka je to né sam tak i ka tu postoji jęden veliki problem:

“- Točno je ka je za neovisno listo dosta šest ludi, ali tre nabrati pecto potpisi! Štó bo to? Mislite ka bom jâ stal na vulici i hujstil lude ka potpišejo? Aaajeee! – Néga šanse!”

Đura se nagnol k dečkaj – ka dénejo glâve bole skup i potihoma jim je restomâčil:

“- To je né problem! To je čista lęfko! – Ja išče imam na nâjžaj one tiskanice od zdâvjega referęndoma za ono – ęli se ustaša i partizan morejo žęniti i ęli takši topli brati morejo biti skupa zaprti v muškim ręšto! – Tote spiske vę lęfko – samo prepišemo! Zémemo si pinkale štere saka drugač piše i potpišuvlemo: jęmpot obrneš jezika tâ, jęmpot sém, jęmpot z lévom rókom, jęmpot z désnom rókom i – evo ti ga pecto potpisi! – Je tak?!”

Fęri je bil dale zaskrbleni pa pita:

“- A kaj čé se zazvedi ka smo tak potpišuvali i ka ga pol od totih več pokójni?”

Đura zakrč’i na Fęrija:

“- Štóóó bo zazvedil? – Štó to more prekontrolérati? – Pa Izborno poverénstvo za pręgled toti potpisi ima samo dvâ dni! A potpisi bo ga hilade i hilade. Za dvâ dni ne ftegnejo néti prebrojiti – kulko ga papéri! – A po zâkono, za tó ka ti poništijo – jęnoga potpisa, procedura bi trajala najméje tri mesece, i to – ako se naš žalil! – Čé makar dopęlajo nekoga štó bo se zaklijal ka je né potpisal, te veliš ka so ga protivniki nahujstili, ka ti naprâvijo diverzijo! – Zato se te nadruka po stó potpisi vęč, pa naj ti onda jęnoga potpisa poništijo!?”

Dečki so zrękli da je takša strategija prfektna i da se ide na izbore z – neovisnom listom!

Pre Đuri so se navęčer zišli, na stol so deli dvâ litre, štiri penkale, papére i počeli pisati.

Za pâr vur je – šesto potpisi bilo barajt! – Stó vęč nego je treba! Napravili so i listo.

Đura je sębe del na prvo mesto, Dragija na drugo mesto, Fęrijovo Julo na tretje i tak dale!

Drago se pobunil:

“- Đura néje pošteno ka boš róm ti prvi na listi! – Mogel bi biti nešči drugi! Ti si precednik Udroge penzijoneŕi i Lovačkoga društva Glavatišče, pa ne móraš rom sęposód…!?”

Onda je počela svâja kóli toga – što je od jih najbole poznâti, koga ludi najbole cen’ijo, što je to zmislil, zakaj je of drugi, zakaj ova tretja, zakaj sam dvé žénske, zakaj toti, zakaj of …

Po dugi svâji Đura je rękel ovak:

“- Drago, kak vidiš, pędeset posto nas ga sigurno za to – ka bom ja prvi na listi! Pitaj bâr Pepija! – Drugo, ti boš nositel liste! Po tębi bo se lista zvâla! To bo se čitalo na radijo, pisalo po novinaj, a morti te zovejo i na televizijo Buzovec – Ti je tak praf?”

Drago je rękel: “- Dobro, naj vam bó!”

Đura je f tork odvečer pęlal kandidacijske materjâle v izborno poverénstvo. Ovi so ga čakali f krčmi pre Kati ka preslavijo kandidéraje i ka se dogovorijo – štó pe kam i koga nagovârjat!

Đure ga duuugo né bilo! – Stopram za štiri vure dojšel! – Bil je potrti! – Najrâjši bi klel!

Ovi so móm vidli ka je neka né vredo i odma so ga pitali:

“- Đura, kaj je bilo? – Je kaj né bilo vredo? – Nekak zglediš kak pura na dežđo! Nekak si …?!”

Đura je rękel samo:

“- Zviseli smo!”

Ovi so né mogli verovati! Tiskali so ga naj dale povéda – kak je bilo!

Đura si je zel kupico čistoga, suknol jo je na srce i povédal:

“- Donęsel sam listo tâ – dé je i treba. – Nekši dębeli z poverénstva je tote liste pregledâval. Bilo je v redo. Onda me pital kak se lista zove. – Te sam mo rękel, kak smo se dogovorili, ka se lista zove “Neovisni Dragotina Horvata”. Onda mi je listo vrnol i rękel – naj to tak napišem gori na sakoj listi! Napisal sam. Te sam mo nęsel ka je znova preględal liste. Onda mi je rękel naj napišem i skračeno ime tote naše liste. Jâ sam si zel liste nazâj i te sam si premišlâval: čé se lista zove “Neovisni Dragotina Horvata”, te je skračeni naziv – NDH! Tak sam i napisal na sę liste! Da sam mo znova donęsel liste, toti debeli mi je rękel:

“- Ne može! – Toto listo ne prihvačamo!” – I pozval je milicijo!?”

Povratak na naslovnicu…