Đura, Pepi, Drago i Fęri več na léta v jutro hodijo f krčmo “Kata – rajska vrâta”, na kâvo, nula-pet šus. Tam onda jęni od drugih zazvedijo kaj – kaj toga, a dosta toga jim “f poveréjo, ka nado nikomo povedali”, sprepové i krčmarica Kata. Pârpót jih je pitala zakaj i jive žénske ne dojdejo z jimi f krčmo. – Dedi so ji rękli ka jive žęne naj k jój f krčmo dojšle:

” -Nęznaš ti kakša je to fâjta! – Naj ti dojšle néti da bi jih mi s puškom tirali! Tak ka boš znala!”

Žénske so se z druge stráne, na léta shâjala na kâvi, saki dén pre drugi, vuni na dvoro, pod hruškom ili pod brâjdaj! – Ali letos na Glavatščo i širišoj okolici, póseb vę v létno vréme, v jutro kanalizacija tak smrd’i, ka je né moči dihati, i ka so se s’i štakori odsęlili z Glavatišča, jer – jim je toga smrâda – né moči zdržati!

Pred dvâ mesece žénske so zrękle ka je, zaradi kanalizacije né za zdržati néti z nula-pet žganicom i da se več nado shâjale po jutrima, nego so to presęlile na – vęčer! Tak so se letos od junijoša shâjale po večerójaj vuraj.

Ali nekak vu to vréme so se domâči komârci rezgoropadili i hapili so se – žrti kak s’i vrâzi!

Dvâ tjędne so žénske magadile komârce ali po prvim julijošo so se dogovorile ka bodo se odvezdar na kafetérajo shâjale – pólne!

Ali nekak f pólnevno dób, vudrile strahovitne vroč’ine! – Pólne je več né bilo za zdržati!

Žénske so né znale – kaj vę, da i – dé kaj napraviti?!

To je (po Šporarovi Trezi) zazvedila i krčmarica Kata. – Kak slučajno, špancérala se je polek mesta dé so na vručini žénske pile zâdjo kâvo, pa je z jimi započela spominka:

“- Žénskice, zakaj trpite na toti vroč’ini!? – Bo vas šlagéralo! – Dvé žénske z Górjega kraja so ove dni završile na hitni od sunčanoga udara! Jęna je kritično! – Osim toga dojšli so komârci šteri prenâšajo majmonsko gripo, a moš’ice navodno prenâšajo korono! – Zakaj nečete dojti k męni f krčmo pit kâvo? – Jâ imam nutri klimo, néga ga komârci, morete se separérati i pajdašuvati – da očete i kulko očete! – Bâr dok ne minejo létna vročina i komârci!”

Ženske so se pogleduvale, premišlâvale si i te je Jula ovak rękla Kati:

“- Znâš Katica… f krčmo…? … Itak… pénzije so male… mesec je dugi… a mi dóma… kâva skorom nič ne košta… a negda si povóščimo i… žganičko… a pre tęj… razmi se… košta… ?!

Kata je méla preprâvlenoga odgovora:

“- Lęfko za céne! – To se moremo dospoménoti! Jâ sam fleksibilna! – Ręčite kak vi očete!”

Onda so žénske počele vgujâvati. Prva ji je rękla Ilka:

“- Čuj Katica, nam bi pasalo ka bi k tębi hodile na kâvo, ali tak ka bi si jo donęsle zdóma a tębi bi plat’ile sam – kupico kisele vode kcój…”?

Kata je bez premišlâvaja rękla:

“- Mooože!”

Te je vu to fórmo zadrobiščila i Liza:

“- Čuj, mi bi dohâjale k tębi, ali ka bi si ze sobom donęsle i žgan’ico, pa čé bi si štera poželéla pajdóčki spiti jęnoga nula-tri…? !”

Kata je bez premišlâvaja rękla:

“- Mooože!”

Žénske so ji onda dobro respoložene rękle:

“- Dobro Katica! Od zutra od jutra naši dedi završijo svojoga jutr’ešjega šusa i pejo dimo, onda ti mi dójedmo, tak kak smo se dospoménole i to bi tak… hodile do konca leta!?”

Kata jim je vesęlo rękla:

“- Mooože! – Da dójdete- dobro dójdete! – Dogovoreno – saki dén do konca leta!”

Tak so se žénske od onoga pondélka hapile dohâjati k Kati. Ze sobom so si f termosici donęsle kâvo, a pre Kati so si vo frižidero deponérale domâčo žganico! Dohâjale so redovito. Da-pa-da so se i krajcale z móžaj!

Ali, kak so žénske počele hoditi k Kati f krčmo, dedi so postali nemogóči! – Po céle dneve so jih né gledali, z jimi so se né šteli spom’inati, zduvali so se ka je to bilo odurno za videti.

Pred dvâ dni je Sida itak zastavila Đuro na dvoro pa ga – otprto pita:

“- Dobro Đura, zaradi čęsa se vi ne spominate z nami? – Zaradi čęsa ste tak srd’iti i napuhjeni na nas – otkak kak smo počele hod’iti k Kati f krčmo? – Kaj ste tak primitivni? – Kaj vi žęnaj ne priznate ravnopravnost? – Tak ste zaostali? Ste né čuli za zabrano spolne diskriminacije?”

Đura je črno gledal vum črez oblok pa ji vel’i:

“- Né je problem v diskciminaciji, nego vo financiji! – Ón pondélek smo se s Katom šprehtali da vi žęne nebi išle k jój f krčmo – da bi vas s puškom tirali! – Kata pa je rękla ka se z nami kladi – da bo vas prevlekla k sębi, tak ka bote ji redov’ito dohâjale f krčmo célo leto!? – I mi smo se kladili – čé bo tak, da ji plat’imo saki – pól svoje pénzije!”

Povratak na naslovnicu…