Poduzetnici koji su obveznici fiskalizacije, dobili su od Fine certifikat na 5 godina. Stoga ih je potrebno svakih 5 godina produljiti, kako u njihovom poslovanju ne bi došlo do prekida.

Budući da je fiskalizacija uvedena 1.1.2013. godine, početni certifikati su izdavani krajem 2012. i početkom 2013. godine. Tako su pojedinim obveznicima certifikati istekli krajem 2017., a nekima oni istječu tijekom 2018. godine.

Kako bi na vrijeme preuzeli nove certifikate za fiskalizaciju, poduzetnici se moraju javiti najbližoj poslovnici Fine. No, i Fina će o isteku pojedinih certifikata obavijestiti poduzetnike elektroničkom poštom na adresu koju su prijavili u obrascu prije pet godina. (nl)

Povratak na naslovnicu…