Nogometâši Nedelišča so dob’ili stadijona. Lépoga! Lepšega nego si zaslužijo.

Fal’i nekši krov, ali i tomo bo klub najšel rešéje. Več se preprâvlajo. Čujemo da bodo ovo zimo, mesto kolendâri, svojoj publiki del’ili mamr’ele.

Prepovéda se da so se Opčinâri posvadili i tožijo se z zidâraj šteri so delali tribine. Réč je ka tribine pókajo.

Bormeš je! Résen so spokale tak ka se vidijo rajfi!

No, to sę skupa za nogometâše ne móra biti tak hudo. Čé póka, naj póka. I na spókanim je moči gledati. Čé pa se róm prepet’i ka bo tribina i dale pokala i ka bo rajf široki – kakši meter, onda je moči to skoristiti tak ka se na jęno strán rajfa pos’ede domâča publika, a z druge stráne rajfa – strajska. Ka se nebrejo natreskâvati i skupsti.

A cpód pod tribinaj, kak se povéda, črez betón zvira voda. I to si je moči zeti pod hasen. Kulko znâmo, niti Štéf Tkalčecov, niti Kermanova mękota, néti šteri drugi šporcki plac v Nedeliščo néma bazena, pa bi se tâ graba mogla pred’elati za nekši vodeni šport! (Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…