Općina Nedelišće objavila je natječaj za dodjelu stipencija za akademsku godinu 2017./2018., redovitim studentima na prediplomskim, stručnim, integriranim i diplomskim studijima.

Općina stipendira studente koji se školuju na javnim sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno javnim preddiplomskim studijima i diplomskim studijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, izuzevši sve vrste studija u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Također Općina ne stipendira studente koji pohađaju bilo koju vrstu studija u sklopu privatnih učilišta.

Za akademsku godinu 2017./2018. Općina Nedelišće dodijeliti će stipendije po dvije osnove: a) uspjeha u srednjoj školi ili na studiju, ili b) socijalno-imovinskog statusa. Zamolba za dodjelu stipendije podnosi se za samo jednu od ponuđenih mogućnosti (a ili b).

Stipendija Općine Nedelišće dodjeljuje se na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja i to za 10 mjeseci u akademskoj godini. Načelnik utvrđuje rang listu studenata, a broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Općine Nedelišće. Mjesečni iznos stipendija za studij u Republici Hrvatskoj iznosi 600,00 kuna, a za studij u inozemstvu 800,00 kuna.

Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave obavijesti (tjednik LM), na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 NEDELIŠĆE (s naznakom „za stipendiju“). Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Nedelišće. Prijava za natječaj može se preuzeti s internet stranice Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr.

Natječaj je objavljen na službenim stranicama Općine, pa više detalja možete pogledati na linku:

https://nedelisce.hr/obavijesti/678-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-akademsku-2017-2018-godinu-redovnim-studentima-na-preddiplomskim-strucnim-integriranim-i-diplomskim-studijima

(op)

Povratak na naslovnicu…