Fęri je brâl gor’ice odma po prvim septembro. Ima šest rędi. Lépi dén. Lépo grózdje. Nika giloga. Melo je prék štrnájst cukora! Pomâgali so mo Đura, Pepi i Drago. Prešali so odma, v gor’icaj. Kesno v noči so apcigovali i po apc’igovajo mo je ostalo točno osemsto litri!

Drugo jutro se je Drago odžuril k Fęrijo pa mo vel’i:

“- Fęri, grózdje ti je bilo lépo i mošt ti je fini, prfektni! – Čuj prodaj mi tristo litri od totih osemsto! Ali ovaj dvâmaj naj nika povédati, drugač bodo i oni šteli … znâš kakši so!”

Fęri si je krâtko premislil i složil se je:

“- Pa, sih osemsto litri ne nucam! – Morem ti prodati tristo! – Zutra ti dopęlam!”

Tak je i bilo. Drago si je mošta pospravil v mali lagv’ič i vę čâka ka mo zevr’i.

F tjedno je k Fęrijo dojšel Pepi, pa mo je, bole postihoma rękel:

“- Čuj Fęri! – Ęli mi moreš prodati tristo litri svojega mošta! Fini ti je, pa – ka nam hodil saki čas v zadrogo …?! – Ali ovima dvâma naj nika povédati, jer … znâš kakši so!”

Fęri mo je bez premišlâvaja rękel:

“- Pa čuj … morem! – Tristo litri ti morem prodati! – Navęčer, da se skmiči – ti dopęlam!”

Pepi se tak zahodil za tristo litri mošta. Pospravil ga je f podrom, v lagev – naj tu zevr’i.

I Đura je pod kraj tjędna dojšel k Fęrijo, pa ga stiha pita:

“- Fęri, mi moreš prodati tristo litri mošta. – Fini ti je i deš’i – kak nigdâr! – Ali čuj, prosim te, Dragijo i Pepijo naj nika povédati, drugač bodo i oni šteli … znâš, kakši so!? – Mooože?”

Fęri si je krâtko premišlâval, pa mo vel’i:

“- Pa, kaj da ti ręčem … može! – Morem ti prodati tristo litri! – Zutra zarón ti dopęlam!”

I Fęri je i Đuri zutra dopęlal tristo litri mošta. Đura ga je del v lagev ka mo zevr’i.

F četrtek je na krčmi “Kata – rajska vrâta” i na zadrogi bil plakat, na šterim je pisalo:

“Vaša kultna krčma “Kata – rajska vrâta” f soboto organizéra “Berbo grózdja”, dé bo se pijo prvi slatki mošt! Svirajo “Črne stréle”! Konzomacije i rezervacije se morejo kupiti na šanko!”

Moškârci so zględali plakata na krčmi i odma so s’i štiri išli k Kati na špricar i pitali jo:

“- Katica, vidimo da imaš zâbavo! Moreš nam prodati kârte, ka dójdemo z žęnaj?”

Katica je bila vesęla:

“- Mooože, dečki! – Kulko rezerv’aciji očete?”

“- Štiri pâre!”

“- Može! – To vam je: za osem ludi – osemsto kuni! – Saki dob’i pâr kolbâsi, pól litra mošta i pól litra kisele vode po glâvi! Dale si sámi plâčate!”

Dečki so f soboto s žęnaj zrukovali na zâbavo. I Đura i Drago i Pepi i Fęri so zaradi preventive od korona virosa, sed’eli rezdvojeno, saki z svojom žęnom – za svojim stolom. Dobili so saki litra mošta i pâr kolbâsi po glâvi! Igrale so “Črne stréle”. Kata jih je dvorila.

Da je Kata dojšla k Dragijovomo stolo, dé so sedeli on i žęna Jula. Drago jo je pital:

“- Katica, fini ti je mošt! – Dęj mi ręči, čé je né tajna, dé si ga kupila?”

Katica je Dragijo rękla:

“- Kupila sam od Fęrija – pecto litri! – Jâ z jim imam dogovora – več pred brâtvom, ka bom kupila pecto litri, kak i sako leto! – I dâla sam ga na analizo! – Prâvi je! – Ka né ka je fini?!”

Drago je gizdavo poględnol svojo Julo, pa je Kati rękel da je mošt – prfektni!”

Katica je poslož’ivala i Pepija i Lizo, pa jo je Pepi pajdóč stiha zapital:

“- Kata bormeš ti je mošt dober i diš’eči! – Dé si ga itak kupila?!”

Kata mo, takâj tak stiha veli:

“- Od Fęrija sam kupila! – Od jęga sako leto kupim pecto litri! – Dám ga na analizo i onda ga točim! – Néga nutri néti kaple vode néti trunke kemije! – Ludi ga fâlijo! – Ka né ka je fini?”

Pepi je, tak ka bo to i jęgova Liza dobro čula, rękel Kati: “- Prfekten je! – Točno kak naš!”

Onda je Kata dvorila Đurija i Sido. Da je dojšla k stolo, Đura jo je bole postihoma, pital:

“- Katica, kóštal sam mošta i morem ti ręči da ti je odličen! – Dé si ga kupila?”

Katica mo je, kak i ovima dvéma rękla:

“- Kupila sam od Fęrija. Sako leto od jęga kupim pecto litri. Dám ga na analizo i onda točim. Čisti je – kak ga je Drâgi Bóg dâl! – Ka né, ka je prfektni!?”

Đura je sklimal da je zarésen prfektni, pa jo je pozval išče malo bliže i stiha jo na vuho prosil:

“- Katica, jâ znám da je Fęri brâl osemsto litri! – Prosim te, idi i pitaj Fęrija; čé je tębi prodal pecto litri, kómo je prodal onih tristo litri ka mo je išče ost’alo od letošje brâtve! Prosim te! Pa mi stiha dójdi povédat! – Mooože?!”

Kata je dišla k Fęrijovomo stolo, pa ga je stiha to pitala. Onda so se neka spom’inali, klimali, dogovorili, pa je te dojšla nazâj k Đuri, pa mo stiha, na vuho veli:

“- Đurek, Fęri mi je rękel da je onih tristo litri ka mo je ostalo od brâtve – nikomo né prodal, ali smo se odma dogovorili ka onda to proda – męni, za Martije!”

Povratak na naslovnicu…