Jožek je rękel dedi Đuri:

“- Deda, kupil sam si nóvoga aota. Golf! Star – néti dvajsti lét! – Zgled’i kak nóvi! – Naša Trâvnička fara ide f soboto na Bistrico, a ja i moji pajdâši se spominamo ka bi i mi išli i ka bi totoga aota spróbali!”

Đura je prčkal nekaj okóli svojega Opela z dęvedeset šeste i dečkéro pajdóč povédal:

“- Lépo ka kánite iti. Ali, mi smo negda bili prâvi dečki, kakših ga dénes néga! – Céla klapa smo, kak prâvi rómari išli – peške na Bistrico! To ti je 66 kilometri! – Prâva maršuta za – prâve dečke! – Tam na Bistrici so nas žénske počakale kak negda mamica dedeka da so dojšli z tâbora z Galicije! – Vuta léta smo išli peške na Bistrico – pet pót tâ i jęmpot – tâ i nazâj! – A to dénes, z aotaj!?… To ti je kak v dęro!”

Jožek je zdigel obrve i poględnol široko f prâzen kót! … Odišel je dimo.

Drugi dén je znova dojšel g dedi. – Bole kak trgóvec, mo ovâk vel’i:

“- Deda, kaj dâš čé i mi dečki f petek pemo peške na Bistrico, i to – tâ i nazâj?!”

Đura se presenetil, ali mo je bez dugoga premišlâvaja ovak rękel:

“- Čé pete na Bistrico i nazâj peške, jâ bom vas tam dvoril ze sém kaj bote pojeli i spili, i onda dóma išče jęmpot da se vrnete i – išče saki dobite 50 evri za druge stroške!”

Jožek je stâl pred Đurom kak sténa i bez premišlâvaja se z jim dogovârjal:

“- Deda, za nas je to – peške pręjti, sitnica! – Jedino, nęznamo točno póta! Ti bi nam móral pretomâčiti ka naj blódili i ka bi išli točno po oni maršuti kod so hod’ili – naši prâvi rómari!”

Đura je rękel da je to najlęži:

“- Lęfko. Čé f petek f pól noči génete z Glavatišča, do Varaždina znâte. Vó Varaždino pre prvi vulici kre Aotobusne idete tak dugo dok ne minejo hiže i počnejo kuruze. Jâ bom na krajo tote vulice, po pól noči čakal ka vam pokâžem kód pete dale, do Bele. Črez Belo idete tak dugo dok se pót ne prevrgne f stezo. Onda po toti stezi idete kre Marijini Slédi, prék Ivójščice! Z vrha Ivójščice se vidi želéznička vafta Budinščine. Odnot, črez Mađarevo idete po štreki do Kojščine! Tam vas jâ z Sidom počâkam po sedmi vuri i pošlem vas prti Mariji Vinski. Mi didemo na Bistrico, a vi odnot nębrete fulati póta za Bistrico!”

Jožek mo je samo rękel:

“- Dobro deda, držim te za réč!”

V jutro v dvé vure z petka na soboto, Đura je čakal dečke zvun Varaždina pre prvaj kuruzaj. I bormeš – dečki so več bili tam! Deda jim je pokâzal póta dale. Dečki so si nekaj zapisali a nekaj zapamntili. Đura je dišel dimo i v jutro, ze svojim aotom i z bakom Sidom išel na Bistrico kak i drugi rómari.

Okóli ósme vure je Đura dojšel na stanico od Kójščine. Dečki so – več bili tam! Po krâtkim počinko jih je zaputil dale, kód sę morajo iti ka dejo na Marijo Vinsko i odnot na Bistrico.

Đura i Sida so jih čakali na Bistrici i … bormeš, malo predi kak je počela pólnešja meša, Đura je zględal dečkére – na Bistrici!

Po meši je Đura počastil dečkére z obedom kakšoga so si požel’eli! Onda jim je rękel da naj si odvečer negder f hlâdo počinejo, ka – čim mine najjakša vroč’ina génejo – peške dimo. Rękel jim je da jih vę nębo čakal na Kójščini, jer totoga póta znâjo, ali da bo jih počakal pred Varaždinom, da minejo pola, dé počnejo prve hiže, ka se po grâdo nębi zgob’ili i blódili.

Tak je i bilo. Đura je po pól noči dojšel pred Varaždin, a – dečki so več bili tam! – Đura jim je čestital! Pozval jih je ka dójdo k jim dimo, da je baka Sida prepravila jestvino i da bo jim on tam dâl péneze – kak je i obęčal.

Išče je Jožeka pital – kak stoj’i s kondicijom i jęli se je né premoril:

“- Morti očete dojti k nam potli, po dnevo, da se naspite, jer vę sigurno séjate postelo?”

Dečki so mo rękli ka so opče né zmóčeni, a Jožek rękel da on ne séja postelo:

“- Nééé deda! – Jâ ti séjam, da dójdemo dimo, te – odma pemo dale, v disko! – Jâ ti séjam kak bom svojoga nóvoga aota pokâzal našaj pucaj i dečkaj! – Razmiš?! – Viš â?!- Kluče od aota imam furt ze sobom, ka mi ga naj štó dóma fkral ili se z jim kam otpęlal, kak … mogóče… moj stâri… ili šteri drugi… Poględni â!”

Đura je poględnol Jožekove kluče od nóvoga aota! – Bormeš so se mo dop’ali, pa mo vel’i:

“- Čuj, dęj sém ka vidim! – Bormeš lépi, modęrni kluči! … Â ima i za daljinsko zaklépaje… â za šoferska vrâta… a â za sâ čętvera vrâta… a â je jęn črléni gómb… Toti je valda za iskaje aota čé ga na parkérališčo zgob’iš … pa se te … toti črléni pretisne… pa te zazvediš…”

Đura je te – pretisnol totoga črlénoga gómbeka… a s kmice se je, z jęne od prvih koruzi, né dalko od jih, začulo: ti-dit…ti-dit…ti-dit…ti-dit…ti-dit…ti-dit…

Povratak na naslovnicu…