Pepi je f pondélek zvâl sóseda Đuro:

“- Đura, dobil sam poziva z opčine Glavatišče od komonâlnoga, i opomeno – da mi je pre Čepo sinokóša zaraščena i ako jo do sobote ne pokosim, da bo jo opčina posnâžila i da bodo mi poslali rečuna i – globo!”

Đura je preštimáno skomentéral:

“- Znááám. – I kaj si onda totomo – mojemo prijatelo, komonâlnomo rękel:

Pepi mo veli:

“- Pital sam ga da – kaj bom jâ z sénom da f pârmi imam išče lajsko!? Ali on mi je rękel da je to naša dužnost, da tre čistiti ka bo opčina zdrava i rędna, jer da so nam stvorili takše cestove uvete ka se s kosilicaj moremo voziti od sinokóše pa do dóma, kak cęsari!!

Išče mi je rękel da je Savez udrogi i politički partiji Górjega kraja organizéral dobrotvorno akcijo pod imenom “Nabrusimo kose – zaštitimo nose”! Vuti akciji mi, ako očemo biti dobrotvori i humanitârci, moremo voze séna dopęlati f soboto na nešterno javno opčinsko površino, da onda to oni f soboto zlifrajo f Poloprivredno udrogo Žirófka (PUŽ) i prodajo. S’i pénezi ki se dobijo vuti humanitarni akciji za séno, pejo za – efikasno borbo protiv alergiji, zapraf – za košjo površini štere so duga leta zaraščene jer so – opče i zajedničko dobro, ili bole ręči, ka nado vęč – opča i zajednička sramota!”

Đura je to odposlušal i mirno mo je dâl na znáje i ravnaje:

“- Znám Pepi! – I naša Udroga penzijonéri je suorganizator tote dobrotvorne akcije! – I Drago je dobil takšoga poziva jer v Globetki ima sinokóšo štero je né kosil več sędem lét! – I jęmo je moj kolega komonâlni poslal poziva i opomeno! Z akcijom “Nabrusimo kose – zaštitimo nose”, z jęne stráne čistimo prirodo, a z druge stráne štitimo luctvo ka nębo alergično od ambrozije i drugi drači! I Drago i Fęri pejo zutra ka pokosijo v Globetki i f soboto bodo otpęlali séno na javno površino f sęli! – Posluhni me Pepi! Idi zutra v jutro, pa to pokosi! Kose dénes sklępli i déni namakat. Zutra zémi sobom glâžek žganice, Naj ti Liza po sedmi vuri donęse štrukle za zajtrek, pa ti i jâ dójdem malo pomâgat, ka to vredimo – kak se to i šika humanistaj!”

Pepi je počel céndrati:

“- Đuuura, znâš ti kulko je to toga!? To bo me koštalo… pa posel… pa nafta…!? – Jo naj jim dopęlam ka bodo oni kasérali … – Je to poštęno?! – Naj oni platijo globo za svoje, pa onda….”

Đura ga je strogo zaškoléril:

“- Pepi, kakši si ti čovek?! – Dé ti je duh zajedništva?! – Dé ti je humanost?! – Imaš ti društveno svést? – Napravi neka i ti za našo zajednico, za našo komuno, a né ka samo od j’e fehtaš!! – Vidiš – kak so nam lépo vredili póte – ka se vozimo kak cęsari! – A vę se išče brigajo i za naše zdrâvje!?! – Kaj pre vaši hiži nišči néma alergijo? – Nó?! – Treba podržati toto humano i solidârno akcijo! Ęm smo mi odgovorni i civilizirani méštani! Je tak?”

Pepi je pogutnol kosmâto žabo i odišel klępat i namakat kose.

Đura je zdóma zvâl na opčino kolego komonâlnoga i rękel mo je:

“- Bez brige, kolega! Vredil sam! – Kak smo rękli!”

F srédo v jutro f peti vuri Pepi je išel k Čepo ka pokosi. Đura mo je nazâdje, po sedmi vuri dojšel pomâgat. Toto jutro so i Drago i Fęri kosili v Globetki. Črez Télovski svetek se je séno posušilo. F petek odvečer Đura zove Pepija:

“- Pepi, séno je suho, a Vakula veli da bi odvečer mogel z Bâbjega kóta polj’ati déšč! – Bilo bi spametno ka to z Lizom dénes naklâdneš, ka to posprâviš f svój škedej, a zutra, otpęlaš na državno parcelo! – I jâ bom ti mogóče dojšel pomâgat! – Može?”

“- Mooože.”

I Pepi i Liza sof petek odvečer odišli po krmo k Čepo, a Drago s Fęrijom prti Globetki. Krajcali so se s traktoraj f srdini jive vulice. Pepi i Fęri so si pajdóč, s pâlcaj pokâzali ka se, čim završijo s poslom, nâjdejo f krčmi “Kata – rajska vrâta”!

Pepi i Liza so naklâli voza za jęno vuro. Te se je z biciklinom dopęlal i Đura, ali da je videl ka je naklajeno, rekel jim je “saka čast” i obrnol se z biciklinom dimo. I Liza je dišla dimo z biciklinom, a Pepi se sel na traktor i pęlal voza pomalem dimo.

Kak so v isto vréme i Pepi i Drago pęlali voze séna prti dimo, zišli so se – na srdini jive vuličke i … próbali so se reziti, krajcati se, ali … nejde! Prevósko – ka bi se dvâ vozi séna rezišli! – Pepi je traktora navozil do robnika, Drago je svojega navozil do robnika i … néje bilo dosta! – Vozi so se zacv’ikali! – Drago je zišel z traktora, stâl si je pred Pepijovoga i kâzal mo:

“- Pepi, dęj anšlaga désno … išče malo … išče maaalo …. Stop! – Né dale! – Nagnol se..!”

Te je Pepi zišel z svojega traktora i kâzal Dragijo – kak naj on zvozi:

“- Próbaj malo rikvrc … išče malo… išče centimeter… Né tâ… nego tâ… – Stop! – Ves’i ti…!”

Drago mo je kričal ka néma retrovizora … ka ne vidi … a da bi ga i mel…

“- Nębrem … Nič ne vidim nazâj, a napré nębrem…! Próbaj ti Pepi malo, a jâ bom ti kâzal…!”

Te je Drago znova kričal Pepijo:

“- Géni malo rikvrc … dęj anšlaga désno… išče malo… Nééé dale! – Hodi nazâj … očem ręči napré … Paaazi! – Stoop! – Nagnol se ti je! – Nuše se … Naj nika dale… Pusti…!”

Pepi i Drago so onda zišli doli z traktori. Nekaj so se stiha na cesti dospoménoli. Respregli so traktore i otpęlali jih dimo. – Zaglozdjene, zacvikane voze so ostavili na srdini jive vul’ičke!

Onda so obrnoli f krčmo “Kata rajska vrâta”. Tam so več bili Đura i Fęri i čakali jih z špricaraj. Đura je odma zvâl komonâlnoga, ka jâvi …! Pepi mo je zahačil telefóna i rękel:

“- Đurek, dęj męni telefóna, jâ bom tvojemo kolegi komonâlnomo prędal raporta!”

Đura je Pepijo zadovolno prędal svojega telefóna! – Pepi je komonalnomo ovak – raportéral:

“- Halooo, gospon komonâlni, dvâ vozi séna so dopęlani i ostâvleni na državnim teritorijo, v uvjetima kakše ste nam vi poštovani opčinâri, svojom dobrotom stručno – preskrbili i osigurali. – Gospon komonalni, ręčite mi išče, čé nas što pita “čiji so to vozi na javni površini”, moremo odvezdar ręči da so to vozi šteri pripâdajo opčini Glavatišče?”

Komonâlni jim je dobro respoloženi, dobrodušno rękel:

“- Morete dečki! – Saka vam čast!”

I Đura je onda od Pepija zel telefóna, pa veli kolegi opčinskomo komonâlnomo:

“- Viiidiš?! – Kaaaj sam ti jâ rękel!?”

Dečki so nazdravili z špricaraj.

Onda se zlijâla ploha!

Povratak na naslovnicu…