Med Đurom i Sidom je počila svâja. Išče vę se ne gled’ijo.

Od Kovačičove Juline snehe dečkérec Kadir, ka so ga láni krst’ili pod krsnim imenom Vinko, mel je godovnó. Đura je hodil f pondélek f Čakovec, pa mo je Sida rękla: “- Čuj stâri, dęj, čî več ideš f Čakovec, kupi Julinomo vnuko nekšega maloga dâra, jer je det’eto godovnó! Ti si ovak – bole modęrno vudreni čovek, pa znâš kaj den’ešji deci najbole paše i kaj se vę kup’uvle! Jâ pem f soboto k Juli na potép, pa ka nam išla g detęto prâznih rók! – Ka naj što kaj rękel.”

Đura se složil: “- Dobro. Bóm.”

Đura je išel f Čakovec. Popólne se vrnol dimo. Da je dojšel, važno je pred Sido hitil … neka, v béli papér zamotano! Sida je odm’otala i gledi.

“- Kaj je to? … Kaj si to kupil? … – Robačo? – Robâââčko – dečkéro?! – Pa ti si né normalen! Julinomo vnuko si kupil robâčko?! – Pa ti si jęden običen …*#&$%#* ….!!!

Đura se zdigel nad jó! “- Kaaaj ti znâš?! – Ti primitifka! – Da naj bila nepismena bi neka znala! – Da si né tak zaostala kak si j’e, bi čitala Istanbulsko konvencijo! Ti znâš ka se bodo vę mali dečkéri f škóli da-pa-da oblâčili f pucke! Več ga ga nav razlike med puckaj i dečkéraj! To sam né jâ zmislil! Tó zapovéda Evropska unija i mi se móramo evropski ponâšati! A né tak kak ti! Déte je na to treba prev’učati – od malih nóg! Prem’isli si malo, ti selj’ača!

Sida mo je ovak povrnola: “- Ja sam si mislila da si ti nor samo onda da se napiješ! Vę vidim da se ti je čista zvórdalo! Ja s tobom nemam posla, ti …*#&%$#* !!! I naj si misliti da bom jâ f soboto Kovačičovomo dečkéro nęsla robâčko! To si ti porini … *#&$#* !!

– … ! … ?

Sida se za dvajstištiri vure reshlad’ila. Vmirila. Đuri je pre ob’edo rękla: “- Čuješ … ka namo dale tirali svâjo, zutra f srédo sikak peš na séjam, dęj kupi detęto … ali neka … normalnoga! Neka lépoga i enteresantnoga! Nekšo igrâčko, … ružača … ili … bónzija, zajčeka, medeka … ftičeka … ili kaj takšega … neka čęmo se déte vesel’i! – Ka me nav sramota tâ iti!”

“- Dobro”, je zmóndal Đura.

Dišel je na séjam. Hodi gori-doli. Gledi … kur’uza … grah … kalampér… Nębreš dętęto kupiti kuruzo! – Stâra kráma … jope … iksiči … afingeri… Nebreš … to dętęto! Gemišt pre Poh’orco. … Drvenarija … riple … putrénke … rešęta … škafi … kęfe. Nębreš to detęto! Gemišt pre Kuhtovi. – Kórpice … meblini … cekari … štili … Nebreš to dętęto! Gem’išt pre Mitrici. – Onda, race … kokoši … pure … – Zâjci! – Ej, zajčeki! To bi bilo dobro!

Đura pita: “- Gospođa, počem so vam zajčeki?”

Žénska je rękla: “- Žal mi je, némam več! Zamud’ili ste. Sę sam prodala. Ost’ali so mi samo toti dvâ mali mužjaki!”

Ali Đura ji je rękel: “- Dobro, pa te bom kupil tote dvâ!”

Žénska ga je pitala: “- Kaj gospon, doma imate tulko žénki ka vam trebajo dvâ mužjaki?”

Đura je rękel: “- Né, némam nîti jęno!”

Žénska ga pitala: “- A ka bote onda z dvâ mužjake?”

Đura je rękel: “- Dâl bom jih jęnomo dečkéro – ka bodo mo meli male zajčeke!”

Žénska mo je rękla: “- Gospon drâgi, ali dvâ mužjaki vam nębrejo meti male zajčeke!”

Đura ji je rękel:”- Morejo, morejo! Sam ka ste vi staromódno, ka nam rękel zaostali, pa nę poznate Istanbulsko konvencijo!”

Ženska mo je rękla: “- Ęh, gospon, dęjte bodite pametni! Dvâ mužjaki nębrejo meti mlâde!”

Đura ji je rękel: “- Pa kaaaj onda! – Pa bodo si jih posvooojili!”

(Jâ)

 

Povratak na naslovnicu…