Đura i Pepi so f petek sedeli f krčmi “Kata – rajska vrâta”. Spom’inali so se za dohâjajočo Valentionovo, pa Đura pita Pepija:

“- Pepi, f četrtek se ftičeki žęnijo ili modęrno ręčeno, Dén zalublenih! – Boš kaj kupil Lizi?

Pepi mo je rękel: “- Znâš Đura, slabo stoj’im z pénezaj! Ali – neka bom ji moral kupiti!

Ali čé bom kaj kupil, nam nikomo povédal, pa néti tębi, jer se onda odma sę zazv’edi, pa moji Lizi onda to nav enteresantno néti se nav presenétila!”

“- Dooobro,” vel’i mo Đura, “- Čé bodo se i prinas ftičeki žęnili, morti bo kaj dob’ila!”

Zazv’edile so Sida i Liza ka jim dedi neka sprâvlajo za Valentinovo, pa so se dogovorile ka bodo f tork navęčer zrukovale f krčmo “Kata rajska vrâta”, dé bodo jim dedi dâli dâre. Napravile bodo hęrbeka i plat’ile sima skup Mihaličove kolbâse z domâčim hrénom i pij’ačo! Kata je rękla da bo spękla colštangline, a plesalo bo se na đuboks.

F soboto vjutro se Đura skriv’ečki tpęlal f Čakovec vu veliko robno kučo, ka Sidi neka kupi. Stiska! Ludi kaj v mravl’ijako. Aoti kaj smetjâ. Sę-po-sód resprodaje.

Đura spâzi, na drugim krajo parkérališča, kak Pepi ide … kam ide … ide rąvno v – zlatarnico!!

Gl’edal je skrivęčki vum z aota i čakal, da Pepi pójde vum zóte zlatarnice!

Za frtâl vure je Pepi zadovolen išel vum.

Da je Pepi zginol v drugo stáno štac’uni, f toto zlatarnico se zagne Đura!

Đura pita zlatârko: “- Gospođa, kaj ste trg’ovali z ovim čov’ekom, šteri je vę róm bil nutri?”

Zlatârka je brnola z očm’i, jer je né red ka nešči tó pita i néje red prepovédati za svoje mošt’erije – kaj što i za kulko kupi! Bez réči je déla pred Đuro zlâtnoga lánceka s križekom, na šteromo je na srdini bil lépi mali črléni kamęnček!

Đura jo je odma pital: “- Počem je!”

Zlatârka vel’i: “- Hiladadodvésto!”

Đura si je móm premislil: “- Čé more Pepi svoji Lizi kupiti zlat’ijav, te morem i jâ svoji Sidi!”

Spukne z žępa zâdje péneze, pa veli zlatârki: “- Mooože, kup’uvlem! – Izvolite, hiladopecto!”

“- Fâla i doviđéja!”

Dénes v jutro so se Đura i Pepi zišli na jutręšjemo šuso f krčmi pre Kati!

Đura pita Pepija: “- No, Pepi, povič – kaj si kupil svoji Lizi za Valent’inovo?!

Pepi mo vel’i: “- Niiika! – Kaj bi ji jâ kupil?! – Naj joj ftičeki donęsejo kolâče!”

Đura ga zbeštej’ari: “- Kaj laaažeš?! – Reskéral si za zlat’ijav! – Videl sam te f soboto kak si se vęsel žuril z zlatarnice! – A prepovédal si mi ka némaš péneze!?! – Lažl’ivec jęden!”

Pepi mo je rękel: “- Đuuurek, néje tak! – Nésam ji nika kupil! – Po istini sam ti povédal ka jâko slabo stoj’im s pénezaj! – Zâto sam f sob’oto išel v zlatarnico i nęsel – ka prodam jęnoga zlâtnoga lánceka s križekom šteri ima mali črléni kamęnček, šteroga se moja Liza nav’olila i neče ga nositi! Več tri pót mi je rękla naj ga negder prodam!

– I vę sam ga prodal zlatârki i – kaaaj ti misliš, dâla mi je za jęga – samo tristo kuni!

– Kaj ji vę morem kupiti za tó?! – Naj ji ftičeki, čé se žęnijo, neka donęsejo za Valentinovo! – Jâ slabo stojk’im s pénezaj! … -Čuj Đura, a kaj si ti kupil svoji Sidi?!”

Đura je rękel: “- Jâ niiika! – Zgled’i da nikla nav dob’ila! – Prinas so se ftičeki kânili žen’iti, ali zgled’i da se je gost’uvaje – restęplo!”