Đura je kak precednik Udroge penzijonéri Glavatišče, v nedelo s telefónom rezglasil svojim najbližišim članima da je zâdja vura ka se dvór penzijonérskoga dóma vredi. Tre je pokositi trâvo, restępsti kotorovjake, zaštihakti grede, posaditi cvétje, oštriglati plota… Rękel je članaj, naj se dogovorijo – f šteri dén dójdejo delat:

“- Jerbo jâ poštuvlem visoke demokracke standarde – ka saki more zebrati – šteri dén odvezdar dela, a šteroga oče meti – neradnoga! – To je vę modęrno zbirati i jâ bom to poštuval!”

Po hižâj se ofnala resprava o – slobodni nedeli ili drugomo dnevo! Đuri so se jâvlali.

Pepi je javil Đuri :

“- Jâ prakticéram – slobodnoga pondélka! Jer v nedelo se, na domâčaj fęštaj, na zâbavaj, gostuvajaj, f kléti, f krčmi – čovek fést zmóči, tak ka je onda drugi dén za nič! Zâto se jâ odnavék zalâžem za slobodni pondeĺek, imam slobodnoga pondélka i jâ ti, drâgi prijatel, f pondélek nejdem delat v Udrogo – čé bi me i z sekirom tiral!”

Jula i Ilka so mo javile da f tork one nębrejo!

“- Mi se od navéke zalâžemo za slobodni tork! V nedelo si drugi bančijo, a mi délamo kak čmele! F pondélek nas onda čâka kup posóde, zmâzana hiža i đumbos na grunto, tak ka céli dén ribamo kak na Zarazni. Zâto se mi zalâžemo za slobodni tork – tork kak neradni dén! Mi f tork Đurek, namo išle na nikšo akcijo!”

Fęri je rękel ka nikak nębre iti v Udrogo f srédo:

“- Od kak znám za sębe, navék imam slobodno srédo! Te je f Čakofco séjam i jâ redovito hodim na sejam! Tam ostánem črez pólne s pajdâšaj na kolbâsaj, a negda i zavustanem pajdóč, prti dómo v nešteri krčmi! Jâ f srédo ne kánim delati, nego očem ka se sréda preglâsi kak slobodni dén!”

Drago mo je javil:

“- Na męne naj rečunati jedino f četrtek! – Znâš da so po četrtkaj one najvažneše utakmice, a da Dinamo igra dóma ili negder blizo – v Mađarski, Aostriji ili tu negder, jâ i moj sin obavezno idemo na utakmico! Onda tam po grâdo zijamo, onda se svâdimo z milcajcaj, pa zijamo protiv Mamiča, protiv saveza, protiv države … a da mine utakmica onda pijemo pive i zijamo išče bole i tak črez pól noči …. Đurek, mi očemo ka se četrtek preglâsi kak sloboden, neradni dén f céli zęmli!”

Liza je rękla ka jój ne paše f petek:

“- Mi žénske očemo slobodnoga petka! Petek je tak-i-tak postni dén, pa se najméje gub’i! Pred vikendom je, a za vikend smo mi navék zapregjene kak mârha! Zato si f petek trebamo počínoti i nabrati kondicijo, ka onda vikenda moremo zdurati! – Jâ očem slobodnoga petka!”

Sida je rękla ka se zalâže za slobodno soboto!

“- F soboto s’i ludi hodijo na vikende, f prirodo, na pečejare, f toplice! S’i koncęrti i zâbave so f soboto i zâto je najvažneše ka se s’i skupa zborimo za slobodno soboto! Jâ se zótém slâžem i f soboto nečem delati néti v Udrogi! – Sobota bi zarésen trebala biti neradni dén!”

Da je Đura čul sę člane – štere dneve očejo meti slobodne, a štere né, rezglâsil je ovak:

“- Sazivlem radno akcijo v nedelo, v jutro f sedmi vuri! Dolazak je obavezen!”

V nedelo je Đura čakal, čakal i čakal pre zadrožnomo dómo, od jutra sędem vur do pólneva, ali od jęgovi člani i radniki – nigder nikoga! – Zvâl jih je s telefónom:

“- Kaaaje? – Kaj ste né dojšli na radno akcijo? – Rękli ste mi štere dneve obdržâvlete kak – slobodne i nedelo je nišči né rękel kak – slobodni dén! Zâto sam vas pozval v nedelo!”

Rekli so mo: “- Đuuurek, né smo meli časa!”

Đura je pital: “- Kak ste né meli časa – da najvęč drugih ludi nika ne déla?!”

Rękli so mo: “- Je, tak je! Dóma deca, snehe, vnuki, stârci, s’i držijo slobodno nedelo i velijo ka se nedela zove tak – zâto, ka se na toti dén – ne déla!”

Đura jim veli: “- Ali, vi ste rękli ka vi očete meti nešterne druge dneve kak – slobodne, neradne! – I mogli ste dojti na akcijo! – Kaj je vas brige čé ovi vaši v nedelo nika ne délajo!?”

Rękli so mo: “Jęęę, Đurek! – Pa mórali smo jim pomâgati!”

Povratak na naslovnicu…